Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sole wokół nas

Data dodania: 2009-08-07 12:38:15
Autor: Marzena Pietrucha

Przedstawiam scenariusz zajęć z chemii dla klasy II gimnazjum. Uczniowie w sposób doświadczalny poznają właściwości podstawowych soli (stan skupienia, barwę, rozpuszczalność w wodzie, pH). Poznają nazwę zwyczajową i zastosowanie soli.

TEMAT: Sole w życiu codziennym.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

Wiadomości - uczeń wie:

- jakie sole używane są w życiu codziennym;
- jakie jest zastosowanie najważniejszych z nich np. w rolnictwie, w przemyśle chemicznym, budownictwie, gospodarstwie domowym;  

Umiejętności - uczeń umie:


- przyporządkować danej soli wzór, nazwę systematyczną, nazwę zwyczajową;
- określić, które sole spożywane zagrażają życiu człowieka;
- określić, które sole zagrażają środowisku naturalnemu;
- wykonać proste obserwacje i doświadczenia;

Postawy - uczeń:

- pracuje z zaangażowaniem na lekcji; 
- współpracuje w grupie;

METODY PRACY: praktyczna-doświadczenia uczniowskie; słowna-pogadanka;

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna, praca z podręcznikiem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, odczynniki: woda, NaCl, CaSO4, Na2CO3, NaHCO3, KMnO4, NaNO3, papierki uniwersalne, liście roślin; przyrządy i sprzęt laboratoryjny: probówki, statywy; mazaki, papier, magnesy.  

PRZEBIEG LEKCJI:

I Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Omówienie pracy domowej.
3. Nauczyciel nawiązuje do wiadomości z poprzednich lekcji.
4. Podział klasy na grupy.
5.Przypomnienie zasad bhp . 

II Faza realizacji: 
1. Wręczenie grupom instrukcji – każda grupa ma inne zadanie do wykonania ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !