Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szerzawskie bajkowe spotkania

Data dodania: 2009-08-06 23:18:56
Autor: Bogumiła Głowacka

Program został opracowany z myślą o zajęciach czytelniczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach w roku szkolnym 2009/2010.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 0 CHARAKTERZE BIBLIOTERAPEUTYCZNYM „SZERZAWSKIE BAJKOWE SPOTKANIA”.

Opis działania

Nazwa zadania:  „SZERZAWSKIE BAJKOWE SPOTKANIA” – ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE O CHARAKTERZE BIBLIOTERAPEUTYCZNYM

Miejsce wykonywania zadania: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Cele:

Program profilaktyczno – wychowawczy powstał z myślą o dzieciach upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym – uczniach Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Szerzawach. Samodzielne funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Konieczne jest zatem wyposażenie naszych uczniów w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są to zadania niezwykle istotne, gdyż dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym cechuje niewielka sprawność w przewidywaniu skutków podejmowanych działań, słaba kontrola emocji, koncentracja na zachowaniu „tu i teraz” oraz stosunkowo duża podatność na wpływy innych osób. Z myślą o tej grupie dzieci opracowałam niniejszy program.

Cele ogólne:

 • przygotowanie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym do radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów oraz rozumienia swoich uczuć i samego siebie oraz uczenie poprzez zabawę współpracy, a także dostrzegania i szanowania odmienności innych osób.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie empatii, inteligencji emocjonalnej,
 • rozwijanie asertywności,
 • wdrożenie do zachowań społecznie akceptowanych,
 • budzenie aktywności i wytrwałości w pokonywaniu trudności życiowych,
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • kształcenie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w różnej formie,
 • kształtowanie postawy opiekuńczej w stosunku do ludzi pokrzywdzonych,
 • uczenie tolerancji,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do bohaterów książek,
 • rozwijanie wyobraźni uczniów, inspirowanej tekstem literackim;

Selekcja:

W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym mający zaburzenia emocjonalne oraz niską samoocenę - skierowani na zajęcia przez pedagoga, psychologa oraz wychowawców. Zajęcia wykraczają poza program szkolny, rozwijają zainteresowania uczniów oraz doskonalą ich umiejętności, wspomagają ich prawidłowy rozwój, kształtują ich osobowość.

Środki dydaktyczne:

 • J. Ch. Andersen, Baśnie, Warszawa 2006.
 • B. Brutt, Bajki, które leczą, Gdańsk 2006.
 • B. Cain, Chyba jestem nieśmiały, Gdańsk 2007.
 • B. Ferraro, Historie, Warszawa 1994.
 • D. Geisler, Dzielna Emilka, Kielce 2006.
 • G. Hermanns, 33 odprężających opowiadań dla dzieci, Kielce 2005.
 • R. Jędrzejewska – Wróbel, Każdy jest inny, Warszawa 2006.
 • R. Jędrzejewska – Wróbel, Dziwna staruszka, Warszawa 2006.
 • R. Jędrzejewska – Wróbel, Po co na świecie są...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !