Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Pracy Świetlicy ZSO w Chęcinach

Data dodania: 2009-06-30 09:02:56
Autor: Dorota Tyburcy, Agnieszka Plech

Plan Pracy Świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach realizowany w roku szkolnym 2008/2009.

 

MIESIĄC

 

TEMAT TYGODNIA

 

CELE I ZADANIA

 

 

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

Integracja w grupach i organizacja pracy w świetlicy.

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009
 2. Zapoznanie dzieci z rozkładem zajęć w świetlicy
 3. Zorganizowanie zespołu świetlicowego, podział na grupy
 4. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy
 5. Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy.. Regulamin korzystania z pracowni informatycznej. Regulamin bezpiecznego zachowania się w stołówce szkolnej. Wdrażanie do przestrzegania wyżej wymienionych regulaminów.

 

 1. Dyrekcja szkoły
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Wspomnienia z wakacji.

 1. Opowiadanie przeżyć wakacyjnych
 2. Praca plastyczna „Moje wakacje”
 3. Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek, zabawa słowem
 4. Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych – „Czarodziejski worek”.
 5. Prawa i obowiązki dyżurnego.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Bezpieczna droga do szkoły.

 1. Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zapoznanie z regulaminem dowozów.
 2. Moja droga do szkoły – technika dowolna.
 3. Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i nakazu. Rozsypanka  słowno  -obrazkowa nt: Jakie to znaki?
 4. Praca policjanta – gromadzenie słownictwa związanego z zawodem.
 5. Bezpieczeństwo na drodze – scenki rodzajowe.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Przeciwdziałanie agresji.

 1. Uczymy się żyć w przyjaźni. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?
 2. Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.
 3. Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć poprzez zabawy i ćwiczenia interakcyjne.
 4. Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia.
 5. Dlaczego warto być miłym? – burza mózgów.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

PAŹDZIERNIK

Światowy Dzień Zwierząt

 1. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt
 2. Rozwiązywanie krzyżówek. Rozpoznawanie znanych zwierząt, wydzieranka z kolorowego papieru wybranego zwierzątka, wystawa wykonanych prac..
 3. Zwierzęta egzotyczne. Praca z atlasem.
 4. Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce.
 5. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Dzień Edukacji Narodowej

 1. Dzień Edukacji Narodowej – co to za święto?
 2. Nasz wychowawca. Rozmowa na temat pracy różnych pracowników oświaty.
 3. Mój wymarzony nauczyciel – praca w grupach, wypisywanie cech.
 4. Wykonanie laurek dla wychowawców klas oraz redagowanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listu.
 5. Wykonanie gazetki tematycznej
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Dary jesieni z sadu i ogrodu.

 1. Jesienne owoce – wydzieranka mozaikowa.
 2. Wypowiedzi dzieci na temat ich ogrodów. Rozwiązywanie i układanie zagadek dotyczących warzyw i owoców.
 3. Wypełnianie obrysowanego konturu owocu plasteliną.
 4. Zapoznanie z wierszem „Rzepka” J. Tuwima oraz wierszem „Na straganie”, próba inscenizacji.
 5. Zabawa dydaktyczna „Co masz w ręku?” – rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlic
 5. Wychowawcy świetlicy

Złota Polska Jesień

 1. Poznajemy świat różnymi zmysłami. Jak rozpoznać jesień?.
 2. Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. Pani Jesień – rysunek słowem.
 3. Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna.
 4. Grzybobranie – pogadanka z dziećmi na temat grzybów jadalnych i trujących. Oglądanie Atlasu Grzybów.
 5. 23 – wrzesień – początek kalendarzowej jesieni. Zwierzęta które robią zapasy na zimę.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

 

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

 1. Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny .
 2.  Wykonanie gazetki tematycznej.
 3. Nauka poprawnego zachowania się w miejscach pamięci. Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych.
 4. Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie
 5. Zapoznanie z wierszami E. Szelburg – Zarębiny – „Szara godzina” oraz Cz. Janczarskiego – „Słota”
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetli

Listopad

Dbamy o własne zdrowie.

 1. Swobodne wypowiedzi na temat troski o własne zdrowie.
 2. Dbamy o własne zdrowie – wdrażanie do przestrzegania zasad żywienia.
 3. Układanie jadłospisu i piramida zdrowego żywienia.
 4. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, łamigłówek o tematyce zdrowotnej.
 5. Kształtowanie nawyków higieny  osobistej , otoczenia pracy  i nauki.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Polska – Nasza Ojczyzna

 1. Gromadzenie materiałów na gazetkę – odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
 2. Kim jest Polak? Co to znaczy być patriotą?
 3. Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna, kraj z symbolami narodowymi. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Słuchanie pieśni i melodii żołnierskich. Nauka słów i melodii Hymnu Państwowego.
 5. „Ojczyzna naszym drugim domem” burza mózgów. Odszukanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic  Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Baśnie różnych narodów.

 1. Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.. Rozwijanie zainteresowania kulturą innych narodów.
 2. H.CH Andersen Człowiek , który wyczarował najpiękniejsze baśnie.
 3. Czytanie baśni Puszkina, braci Grimm. Przegląd baśni rosyjskich, czeskich , niemieckich.
 4. Wykonanie ilustracji do wybranej baśni.  Malowanie farbami ulubionych postaci z poznanych bajek.
 5. Rozwiązywanie rebusów, odczytywanie tytułów baśni. Konkurs – łączenie postaci poznanych baśni z właściwym tytułem.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

 

Andrzejki.

 1. Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych.
 2. Plany andrzejkowe- giełda pomysłów na najciekawszą wróżbę.
 3. Lanie wosku, wróżby andrzejkowe.
 4. Magiczne kluczyki , otwieranie drzwi do łatwiejszego życia- technika dowolna
 5. Gry i zabawy ruchowe w świetlicy według pomysłu wychowanków.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlic

Grudzień

Grudniowe tradycje – Barbórka, Mikołajki

 1. Barbórka – święto górnictwa, zapoznanie z legendą „Gustlikowy skarb”
 2. Pisanie listów do świętego Mikołaja.
 3. Wykonanie postaci św. Mikołaja – ćwiczenie sprawności manualnej.
 4.  Przygotowanie elementów do zmiany dekoracji w swietlicy związanej ze zbliżającymi się Świętami  Bożego Narodzenia.
 5. Wdrażanie do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

 1. Kształtowanie opiekuńczości wobec zwierząt.
 2. Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy. Ptaki zimujące w Polsce.
 3. Jak należy opiekować się ptakami i  zwierzętami w okresie zimy?- burza mózgów.
 4. Technika origami – wykonanie ptaków z kolorowego papieru.
 5. Teatr cieni – scenki rodzajowe.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Choinkowe radości.

 1. Wspólne ubieranie drzewka choinkowego. Wykonanie ozdób choinkowych.
 2. Poznajemy zwyczaje obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach.
 3. Tradycje bożonarodzeniowe dawniej a dziś.
 4. Wykonanie kart świątecznych oraz stroików.
 5. Skąd się wzięło słowo kolęda? Wspólne śpiewanie kolęd.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Styczeń

Otwieramy nowy kalendarz.

 1. Jak spędziłam  święta – pogadanka.
 2. Co to jest kalendarz? – grupowe wykonanie kalendarza na 2009 rok.
 3. Ludowe zwyczaje związane z karnawałem.
 4. Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej – zapis rymowanek ortograficznych w zeszytach. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, łamigłówek.
 5. Gry i zabawy tematyczne w świetlicy.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Bezpieczna zima

 1. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech zimy. Rozbudzanie zamiłowania do uprawiania sportów zimowych i rekreacji.
 2. Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe – pogadanka. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.
 3. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu – zachowania niepożądane podczas zabaw na śniegu.
 4. Poznajemy kraje wiecznego śniegu i lodu.
 5. Zimowy pejzaż - malowanie białą akwarelą na ciemnym tle.
 1. Wychowawcy świetlicy
 2. Wychowawcy świetlicy
 3. Wychowawcy świetlicy
 4. Wychowawcy świetlicy
 5. Wychowawcy świetlicy

Dzień Babci i Dzień Dziadka

 1. „Za co kochamy nasze babcie i dziadków”? - wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Kształtowanie uczuć miłości, przywiązania i szacunku do dziadków.
 2. Niespodzianka dla babci i dziadka.- praca plastyczna metodą wydzierani i wyklejanki.
 3. Drzewo genealogiczne mojej rodziny – praca plastyczna.
 4. Czytanie wierszyków z okazji Dnia Babci i dziadka np....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !