Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Autorski program koła biologicznego

Data dodania: 2009-06-27 08:33:55
Autor: Ewa Filipska

Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią„oswoić”. Wpływa więc na podniesienie jakości pracy szkoły.

Wstęp

Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią „oswoić”. Wpływa więc na podniesienie jakości pracy szkoły.

Treści realizowane na zajęciach koła są bardzo różnorodne, mają poszerzać wiedzę, którą uczniowie już posiadaj, jak również dają  możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania. Uczniowie, którzy lubią współzawodnictwo, dzięki zajęciom na kole będą lepiej przygotowani do konkursów, takich jak: konkurs o grzybach, konkurs „Mity i prawda o HIV/AIDS”, konkurs biologiczny, olimpiada zdrowego stylu życia, konkurs ekologiczny „Szaleństwa Ekologiczne”. Są to stałe pozycje, w których co roku bierzemy udział. Jako, że koło ma rozwijać zainteresowania i mile widziana jest u uczestnika koła inicjatywa, uczniowie sami mogą czasami proponować interesujący ich temat.

Ogólne cele dydaktyczne

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych,
 • wzmacnianie proekologicznych postaw uczniów,
 • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, 
 • poznawanie pojęć związanych z ekologią,
 • wzbogacanie wiedzy na temat różnorodności świata żywego,
 • analizowanie zależności panujących w przyrodzie,
 • poznawanie form ochrony przyrody w Polsce,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków,
 • poruszanie zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia,
 • mobilizowanie do działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do działań mających na celu przeciwdziałanie nałogom,
 • zrozumienie związku między trybem życia a powstawaniem chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz sposoby ich zapobiegania.,
 • uświadamianie zagrożenia wirusem HIV,
 • przygotowanie do konkursów,
 • uczestnictwo w konkursach. 

Zakres treści zajęć

I Ekologia:

 • pojęcia ekologiczne
 • procesy zachodzące w przyrodzie: obieg materii i energii, obiegi pierwiastków
 • zależności między organizmami: antagonistyczne i nieantagonistyczne
 • struktura ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu leśnego (lasy polskie: typy lasów, piętra lasu, charakterystyczna fauna i flora, znaczenie i ochrona lasów, współżycie grzybów z drzewami. Grzyby: budowa, podział, znaczenie)
 • rośliny wskaźnikowe, bioindykatory.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić pojęcia ekologiczne
 • tłumaczy procesy zachodzące w przyrodzie
 • wskazuje zależności między organizmami i podaje przykłady
 • zna typy lasów i je charakteryzuje
 • udowadnia jak ogromną rolę odgrywają lasy
 • wyjaśnia znaczenie grzybów w przyrodzie
 • zna organizmy zwane wskaźnikowymi zanieczyszczenia środowiska

II Ochrona przyrody w Polsce i regionie: 

 • zasoby przyrody 
 • formy ochrony przyrody,
 • Parki Krajobrazowe naszego województwa,
 • Parki Narodowe,
 • wpływ człowieka na środowisko: zanieczyszczenia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !