Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Geometria analityczna — powtórzenie materiału

Data dodania: 2009-06-17 17:43:33
Autor: Edyta Strasburger — Chmielewska

Lekcja z wykorzystaniem programu komputerowego Cabri.Scenariusz  lekcji  matematyki  w  klasie  II  szkoły  ponadgimnazjalnej.

Temat: Geometria analityczna – powtórzenie materiału
Cele lekcji:

Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:

 • Wykreślić symetralne, środkowe i wysokości w trójkącie stosując program Cabri
 • Wyznaczyć równania prostych prostopadłych i równoległych przechodzących przez dany punkt
 • Wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty
 • Wyznaczyć odległość punktu od prostej;
 • Obliczyć współrzędne środka odcinka;
 • Obliczyć punkt wspólny dwóch prostych;

Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętności:

 • Współpracy i komunikowania się w zespole;
 • Odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu;
 • Selekcji wiadomości;
 • Oceniania i wnioskowania;
 • Zachowania dyscypliny czasowej.

Typ lekcji: lekcja ćwiczeniowo – powtórzeniowa.
Środki dydaktyczne:

 • Komputery z programem Cabri, karty zadań.

Formy i metody pracy:

 • Praca indywidualna i grupowa z komputerem.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie pracy domowej.
2. Faza wprowadzająca

 • Zapoznanie klasy z tematem lekcji
 • Zapoznanie z programem Cabri

3. Faza realizacji

Uczniowie sprawdzają zastosowanie programu Cabri rozwiązując zadania:

Zadanie 1

Narysuj dowolny trójkąt ABC i zaznacz w nim: wysokość wychodzącą z wierzchołka C, środkową wychodzącą z wierzchołka C, symetralną boku AB.

Do wykreślenia trójkąta uczniowie stosują funkcję „odcinek”. Następnie wyznaczają środek boku AB stosując funkcję „środek”. Aby wyznaczyć wysokość trójkąta uczniowie kreślą prostą prostopadłą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt wykorzystując funkcję „prosta prostopadła przechodząca przez punkt”.

Kreśląc symetralną odcinka uczniowie wykorzystują tę samą funkcję. Aby wykreślić środkową uczniowie wybierają opcję „prosta” z tej samej funkcji, następnie kreślą prostą przechodzącą przez dwa dane punkty.

Uczniowie pracując w parach...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !