Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin świetlicy

Data dodania: 2009-06-04 17:04:30
Autor: Agnieszka Bibik

Przedstawiam regulamin świetlicy szkolnej.

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po lekcjach.
 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku korzystania z książek.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 8. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
 9. Kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia.

Warunki korzystania ze świetlicy.

Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

Wychowankowie powinni:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
 2. Zachowywać się tak by nie przeszkadzać...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !