Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Budowa układu rozrodczego samca

Data dodania: 2009-05-26 23:18:00
Autor: Marcin Furman

Propozycja planu metodycznego z przedmiotu produkcja zwierzęca realizowanego w klasie I technikum kształcące w zawodzie technik rolnik

Plan metodyczny

1. Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia: Marcin Furman
2. Klasa: I Technikum, zawód: technik rolnik
3. Przedmiot: Produkcja zwierzęca

a) temat poprzedni: Sprawdzian
b) temat bieżący: Budowa układu rozrodczego samca
c) temat następny: Budowa układu rozrodczego samicy

4. Cele lekcji

a) Poziom wiadomości (uczeń wie, rozumie)

 • definiuje pojęcie rozmnażanie, komórka rozrodcza,
 • wymienia elementy budowy układu rozrodczego samca,
 • omawia funkcje poszczególnych elementów układu rozrodczego.

 b) Poziom umiejętności (uczeń potrafi)

 • wyjaśnia rolę hormonów męskich w funkcjonowaniu układu rozrodczego,
 • określa rolę poszczególnych elementów układu rozrodczego samca,
 • wskazuje na rysunku schematycznym elementy układu rozrodczego samca,
 • charakteryzuje przebieg spermatogenezy.

c) Poziom postaw (uczeń prezentuje i manifestuje określone postawy)

 • nabiera przekonania o ważności układu rozrodczego w produkcji zwierzęcej,
 • rozwija zainteresowania treściami biologicznymi,
 • wykazuje aktywność w pracy, jest nią zainteresowany.

5. Metody:

a) Metody oparte na słowie

 • wykład
 • praca z podręcznikiem

b) Metody oglądowe - oparte na obserwacji

6. Forma pracy: indywidualna, grupowa
7. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, komputer + projektor multimedialny, podręcznik -Produkcja zwierzęca wyd. Hortpress.
8. Tok i przebieg lekcji

a) faza wprowadzająca:

 • czynności organizacyjno- porządkowe (uczniowie siadają na swoich miejscach, sprawdzenie obecności uczniów, zapisanie tematu lekcji do dziennika,
 • kontrola ustna,

b)   faza realizacyjna:

 • podanie tematu lekcji (odnotowanie do zeszytów, na tablicy),
 • opracowanie nowego materiału,
 • sporządzenie notatki do zeszytu.

c)   faza podsumowująca

 • utrwalenie nowego materiału,
 • podanie i omówienie pracy domowej.

Faza lekcji

Ogniwa lekcji

Czynności nauczyciela

 

Czynności ucznia

 

Uwagi

 

Wprowadzająca

Czynności organizacyjno-porządkowe 

 

 

 

Kontrola wiadomości

 

Przywitanie uczniów

sprawdzenie obecności uczniów, wpisanie tematu lekcji do dziennika

 

Nauczyciel sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości z poprzedniej lekcji

-podaj etapy pracy nerki

-wymień właściwości moczu

Uczniowie witają się z nauczycielem i siadają na swoich...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !