Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Prawda i mity o alkoholu

Data dodania: 2008-06-11 15:17:48

Scenariusz zajęć

Spotkanie 1

Metody: burza mózgów, mini wykład, dyskusja

Pomoce: karton papieru, flamastry, małe karteczki
 
Przebieg zajęć:

Prowadzący rozdaje karteczki, na których uczestnicy zapisują imię lub jak chcieliby, aby ich nazywać. Prowadzący dzieli grupę na kilkuosobowe zespoły i prosi, aby każdy zespół zastanowił się i napisał definicję słowa uzależnienie. Po kilku minutach każda grupa odczytuje swoją definicję i zawiesza ją w widocznym dla każdego miejscu. Osoba prowadząca podaje grupie definicję encyklopedyczną, tłumaczy, na czym polega profilaktyka uzależnień i prosi o podanie rodzajów uzależnień zapisując je na dużym kartonie.

Prowadzący rozdaje uczestnikom kwestionariusz na temat picia:

Które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

Przy każdym punkcie napisz F lub P.

1.      Ci, którzy mają mocną głowę mogą pić spokojnie.

2.      Piwo i wino to nie jest prawdziwy alkohol.

3.      Kierowca może się trochę napić.

4.      Problemy alkoholowe dotyczą marginesu społecznego.

5.      Alkohol może być dobrym lekarstwem na dolegliwości.

6.      Alkohol rozgrzewa.

7.      Alkoholicy piją codziennie.

8.      Alkoholicy upijają się za każdym razem, kiedy piją.

9.      Kobiety nie zostają alkoholiczkami.

10.    Słabe alkohole tj. piwo czy wino nie uzależniają.

11.    Alkoholikom brak silnej woli by mogli przestać pić.

12.    Aby przestać pić wystarczy chcieć.

13.    Alkoholicy to tylko ludzie dorośli.

14.    Skłonności do alkoholizmu są dziedziczne.

 
Odpowiedzi do kwestionariusza
 

1. F mogą wypić więcej i z większymi szkodami zdrowia i psychiki, zwiększa to ryzyko uzależnienia.

2. F w USA ok. 50% uzależnionych to piwosze

3. F zwolnienie reakcji, upośledzenie kontroli jazdy, brawura.

4. F zaledwie 3-5% uzależnionych to tzw. margines, reszta dotyczy wszystkich warstw, grup zawodowych itp.

5. F stosowany w chorobie wiecowej nie rozszerza naczyń krwionośnych, natomiast subiektywna poprawa jest wynikiem znieczulającego i uspokajającego działania alkoholu. Większe dawki powodują zwężenie naczyń krwionośnych i niedotlenienie mięśnia sercowego. Alkohol nie usuwa przyczyn złego samopoczucia, daje złudzenie poprawy.

6. F alkohol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, zatem przyśpiesza utratę ciepła.

7. F tylko niektórzy częściej picie przerywane jest okresami wymuszonej abstynencji.

8. F upośledzona, zdolność kontroli picia, możliwe próby kontroli picia przez krótki okres czasu.

9. F 40% członków AA w USA to kobiety.

10. F w USA ok. 50% w AA to piwosze.

11. F alkoholizm nie jest sprawą woli, ale bio-psycho-społeczną chorobą, posiadającą określone objawy i mechanizmy.

12. F niewielu alkoholików potrafi pomóc sobie samemu, muszą przejść terapię.

13. F znane są przypadki uzależnionych kilkulatków.

Prowadzący omawia kwestionariusz przedstawiając prawdziwe odpowiedzi. Omawia krótko, czym jest alkohol, jak wpływa na człowieka. Omawia cztery fazy uzależnienia od alkoholu . Przedstawia skutki prawne odnoszące się do spożywania, produkowania, sprzedaży, namawiania oraz reklamy alkoholu.

Wszyscy uzależnieni w sposób podobny przechodzą przez cztery fazy:
 
 I faza Następuje odkrycie, że picie jest sposobem na poprawę samopoczucia, na osiągnięcie miłego nastroju lub przyjemnego zawrotu głowy. W tej fazie picie jest przyjemne i nie pozostawia większych, negatywnych skutków. Najczęściej ma charakter okazjonalny, towarzyski.
 
II faza Zaczyna się świadome dążenie do zmiany nastroju, już wiadomo ile trzeba wypić, żeby osiągnąć pożądany nastrój. Zaczyna się poszukiwanie tego nastroju i jednoczesne wchodzenie w nawyk picia.
 
III faza Wyraźny początek choroby, picie staje się kłopotliwe. Pojawia się wstyd z powodu picia i związane z nim zachowania. Żeby uwolnić się od tych nieprzyjemnych emocji, pijący wymyśla wiele różnych powodów dla swojego upijania się: wypił na pusty żołądek, pił za szybko, mieszał alkohole itp.. Włączają się obrony intelektualne, które odcinają pijącego od jego własnych emocji i pozwalają lepiej o sobie myśleć mimo coraz bardziej nieodpowiedzialnych zachowań. Po kolejnych ekscesach zaczyna pojawiać się autentyczne poczucie winy. Pogarsza się opinia pijącego o sobie, niezadowolenie z siebie staje się pojawiać chroniczne. Mogą wystąpić myśli samobójcze. Pijacy wyraźnie zmienia styl życia, coraz częściej układa plany dnia wokół okazji do wypicia. Chorobliwe uzależnienie w tej fazie polega nadym, że życie pijącego staje się podporządkowane:

a)      potrzebie uzyskania upragnionego efektu upicia się

b)      rygorystyczności w przestrzeganiu pory picia

c)      coraz większej pomysłowości w zdobywaniu coraz większych ilości alkoholu

Sami pijący nie mogą dostrzec zachodzących w nich zmian, gdyż zatracają zdolność właściwej oceny swojego postępowania i przestają panować nad swymi uczuciami.

IV faza Pije się żeby „dojść do siebie”. Punktem wyjścia picia jest cierpienie lub depresja pijącego. Staje się ono koniecznością, pozostaje już zupełnie poza kontrolą. Coraz częstsze są „przerwy w życiorysie”, nasila się, na skutek zniekształceń pamięci, pamięć euforyczna, dzięki której osoby pijące nie widzą ruiny swojego życia. W zachowaniu stają się często agresywni, przerzucają nienawiść do siebie na innych, zwykle na osoby najsilniej związane z nimi uczuciowo ( członków rodziny itp.). Pijacy maja poczucie, że są otoczeni nienawistnymi im osobami: Gdyby oni się zmienili, ze mną byłoby wszystko...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !