Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jak rozwijam zainteresowania wychowanków świetlicy szkolnej?

Data dodania: 2008-01-19 08:36:13
Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze od początku istnienia posiada świetlicę, w której pracuję jako wychowawca od pięciu lat. Spotykają się w niej uczniowie klas„zerowych”, nauczania zintegrowanego oraz klas starszych. Są to uczniowie rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom, a także ci, którzy dojeżdżają do szkoły i oczekują na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.
Joanna Ochmann - Pszeniczna
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 11
Im. F. Chopina w Jeleniej Górze

     Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze od początku istnienia posiada świetlicę, w której pracuję jako wychowawca od pięciu lat. Spotykają się w niej uczniowie klas "zerowych", nauczania zintegrowanego oraz klas starszych. Są to uczniowie rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom, a także ci, którzy dojeżdżają do szkoły i oczekują na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.

     W rozmaity sposób wykorzystują czas wolny - jedni odrabiają lekcje, grają w gry planszowe, inni czytają książki. Jako nauczyciel świetlicy staram się w miarę możliwości indywidualizować pracę wychowanków, stosując różnorodne formy pracy, rozwijać zainteresowania i kształtować osobowość każdego dziecka.

     Obserwując dzieci zauważyłam, że obok tych, którzy nie potrafią zorganizować sobie czasu są uczniowie uzdolnieni, żywo zainteresowani śpiewem, grą n instrumentach, tańcem, plastyką. W ogólnym tego słowa znaczeniu sztuką. Dlatego też głównym zagadnieniem mojej pracy stało się rozwijanie i kształtowanie zainteresowań oraz zdolności dziecka poprzez zajęcia umuzykalniające, małe formy teatralne i żywe słowo.

     W uatrakcyjnieniu zajęć pomogła mi wiedza, którą zdobyłam w ciągu 15 lat edukacji muzycznej ( I i II stopień Szkoły Muzycznej, studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne ), studia podyplomowe, warsztaty, kursy organizowane przez DODN oraz JODM w Jeleniej Górze oraz zainteresowania osobiste.

     Pracę z grupą rozpoczynam zawsze od dokładnego poznania dziecka, jego środowiska, osobowości, predyspozycji, zainteresowań. Dlatego wiele uwagi poświęcam rozmowom indywidualnym i grupowym, a także ćwiczeniom, grom, zabawom, podczas których obserwuję dzieci.

     Mija już 3 lata, od kiedy zaproponowałam uczniom i ich rodzicom założenie muzycznego koła zainteresowań pod hasłem: "ODKRYWAMY MUZYKĘ".

     Aby zajęcia nie przebiegały w sposób przypadkowy, nieprzemyślany, stworzyłam autorski program zajęć muzyczno - ruchowych oraz program rozbudzania uzdolnień muzycznych, biorąc pod uwagę przede wszystkim predyspozycje dzieci, ich możliwości rozwojowe, zainteresowania oraz oczekiwania samych uczniów i rodziców.

     Na początku każdego roku szkolnego opracowujemy plan pracy naszego koła, który systematycznie realizujemy. Spotykam się z dziećmi raz w tygodniu, a bywa, ze częściej. Podczas spotkań uczniowie mają możliwość: kształtowania umiejętności muzycznych, takich jak poczucie rytmu, tempa, wrażliwość słuchowa; doskonalenia procesów pobudzania i hamowania; rozwijania uzdolnień, muzykalności, zainteresowania muzyką i tańcem; kształcenia samodzielności wypowiedzi; pozbycia się zahamowań i kompleksów; rozwijania zdolności odbierania wrażeń, spostrzeżeń, koncentracji i podzielności uwagi, myślenia prowadzącego do twórczych rozwiązań; aktywnego uczestnictwa w kulturze.

     Na zajęciach często stosuję improwizację muzyczną lub ekspresję połączoną z zajęciami plastycznymi czy zabawą ruchową a przede wszystkim zabawy ze śpiewem. Dla miłośników muzyki z przedszkoli, świetlic, szkół podstawowych w każdym roku szkolnym organizuję imprezy muzyczne, na których dzieci mają możliwość prezentacji swoich umiejętności i zdolności oraz wspólnej wymiany doświadczeń.

     Są to między innymi: Szkolny, Międzyszkolny i Powiatowy Konkurs Piosenki...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !