Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z działaności świetlicy socjoterapeutycznej

Data dodania: 2007-10-02 09:16:46
W roku szkolnym2005/2006 Świetlica Socjoterapeutyczna obejmowała 34 uczniów. Młodzieżuczęszczająca na zajęcia pochodzi głownie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj.z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Młodzieżtę cechuje wysoki poziom agresji werbalnej i fizycznej, częste wagarowanie,brak warunków do nauki, bieda.
Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej za rok szkolny 2005/2006

     W roku szkolnym 2005/2006 Świetlica Socjoterapeutyczna obejmowała 34 uczniów. Młodzież uczęszczająca na zajęcia pochodzi głownie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Młodzież tę cechuje wysoki poziom agresji werbalnej i fizycznej, częste wagarowanie, brak warunków do nauki, bieda.

     Na zajęcia świetlicy uczęszczała również młodzież, która nie sprawiała problemów wychowawczych, ale wykazywała chęć uczestniczenia w takich właśnie zajęciach.

     Głównym celem mojej pracy z młodzieżą było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, pomocy, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowywanie czasu wolnego poprzez terapie zajęciową.

     Założyłam sobie również cele szczegółowe i były to:
  • integracja uczniów
  • eliminowanie braków dydaktycznych
  • profilaktyka współczesnych zagrożeń środowiskowych
  • edukacja zdrowotna
  • kontakt ze współczesnymi mediami - próba ukazania możliwości i zagrożeń
  • edukacja obywatelska - rozwijanie poczucia tożsamości narodowej
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami współczesnego świata
  • szapewnienie uczniom różnorodnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia psychologicznego w okresie kryzysu.
     W pracy świetlicy zrealizowałam zajęcia nastawione zarówno na pomoc doraźną, jak i na korekturę osobowości.

     Metodą edukacyjną w większości były dyskusje na forum grupy, gry i zabawy terapeutyczne, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, test niedokończonych zdań, twórczość plastyczna i artystyczna w tym: taniec, śpiew i nauka na gitarze akompaniującej.

     W ramach realizacji celów edukacyjnych młodzież systematycznie korzystała z pomocy nauczycieli przedmiotów: w pierwszym semestrze zajęcia z matematyki prowadziła p. B. Jesionowska, w drugim pani W. Konkol, zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii prowadziła pani I. Wiśniewska. W ramach...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !