Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan działalności Samorządu Uczniowskiego

Data dodania: 2008-04-11 07:21:28
Plan działalności Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Plan wychowawczy samorządu uczniowskiego SSPDPKształtowanie pożądanych postaw, zgodnych z naukami Patrona Szkoły
Jana Pawła II:
- ukazywanie Jana Pawła II jako autorytetu w kształtowaniu postaw uczniowskich,
- promowanie wzorów, autorytetów w kształtowaniu osobowości,
- kształtowanie wrażliwości na potrzeby otoczenia, drugiego człowieka,
- ukazywanie wartości dawania, dzielenia się z bliźnimi,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań,
- wzmacnianie wartości i postaw społecznie akceptowanych,
- wzmacnianie cech pozytywnych a eliminowanie cech negatywnych,
- dbanie o mienie szkoły i prywatne,
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
- kształtowanie właściwych wzorców do naśladowania,
- kształtowanie postaw szacunku i tolerancji,
- kształtowanie umiejętności przewidywania i unikania zagrożeń,
- kształtowanie umiejętności identyfikowania przeżywanych emocji i radzenia z nimi,
- kształtowanie świadomości ekologicznej,
- aktywowanie uczniów do pracy społecznej,
- stymulowanie procesu samowychowawczego uczniów,
- kształtowanie kultury słowa, zwalczanie wulgaryzmów.
Kształtowanie umiejętności samooceny i odpowiedzialności za własne czyny:
- organizowanie imprez szkolnych,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- kształtowanie umiejętności właściwej postawy w życiu społecznym,
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
- godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za utrzymanie ładu, porządku i estetyki w miejscu przebywania.
Kultywowanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !