Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Karta pomiaru sprawności fizycznej

Data dodania: 2008-05-13 06:54:51
W swojej pracy nauczyciela wychowania fizycznego przestrzegam określonych norm i zasad, które zawarte są w kryteriach oceniania.
Kryteria te są znane uczniom, aby aktywnie i świadomie uczestniczyli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.W szczególności jednak biorę pod uwagę: postawę ucznia, stosunek do wychowania fizycznego, jego zaangażowanie oraz uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych. Zwracam również uwagę na pewne dyspozycje uczniów, ich stan zdrowia i samopoczucie, podchodząc do każdego z uczniów indywidualnie.
Ponieważ na przestrzeni lat obserwuję ogólny spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci, postanowiłam opracować kartę pomiaru rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów. Karta ta była i jest mi pomocna w ocenie sprawności, jest doskonałym bodźcem motywującym do doskonalenia własnych umiejętności, sposobu kontrolowania ich i samooceny.
Proponuję jeden z wielu sposobów oceniania uczniów na zajęciach sportowych.
Na lekcję wychowania fizycznego opracowałam kartę pomiaru rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów. Przy opracowywaniu brałam pod uwagę warunki i bazę swojej szkoły. W zakresie budowy somatycznej badałam wzrost i wagę dzieci, jeśli zaś idzie o sprawność fizyczną wpisałam następujące sprawdziany:100 m, 600 m dla dziewcząt , 800 m dla chłopców, skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny oraz rzut w tył za głowę piłką lekarską 3kg (sprawdziany wpisywać można według uznania i potrzeb). Sprawdziany wykonywane były co semestr.
Karta ta jest pomocna w ocenie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego uczniów. Uczniowie oceniani są na podstawie poprawy własnych wyników, a nie według gotowych tabel. Przyjęłam, iż za poprawę wyniku, w zakresie sprawności uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za wynik na tym samym poziomie ocenę dobrą, za wynik gorszy zaś ocenę dostateczną. Taki sposób oceniania uznałam za bardziej motywujący uczniów do poprawy własnych wyników, a obserwacja dotycząca poziomu wyników sportowych okazała się doskonałym bodźcem motywującym ich do samokontroli i samooceny.
Obserwowałam dość znaczne indywidualne różnice w proporcjach budowy ciała co jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania.
Jeśli chodzi o rozwój sprawności fizycznej to cel został osiągnięty, ponieważ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !