Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin uczestnika wycieczki

Data dodania: 2006-06-23 09:00:00
Wyjeżdżając na wycieczkę klasową, młodzież musi znać swoje prawa ale przede wszystkim swoje obowiązki.Uczeń podpisując regulamin ma obowiązek go przestrzegać. W ten sposób wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za swoje zachowanie i przestrzeganie przyjętych zasad współżycia w grupie. Ten regulamin stosowałam na kilku wyjazdach. Uczniowie i rodzice zapoznali się z wymaganiami opiekunów. Zawsze byłam zadowolona z zachowania moich wychowanków.
(strona 1)
REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI KLASOWEJ
 
1.    Każdy uczestnik wycieczki ma prawo do:
·        Rzetelnej informacji na temat zwiedzanych obiektów, terenów itp.
·        Informacji dotyczących przyczyn ewentualnych zmian w programie
·        W miarę możliwości indywidualnego doboru składu w miejscu noclegu
·        Wyrażania (w kulturalny sposób) własnych opinii i odczuć
·        Indywidualnego dokonywania zakupów pamiątek itp. w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych.
 
2.    Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek:
·           Posiadać ważną legitymację szkolną i paszport
·           Punktualnego stawiania się w miejsce zbiórek
·           Nie oddalania się bez wyraźnego pozwolenia z miejsca pobytu grupy
·           Informowania opiekunów o wszelkich przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu
·           Zmieniać obuwie w miejscu noclegu
 
3.    Każdy uczestnik wycieczki winien:
·           Przestrzegać ciszę nocną w godzinach ustalonych przez gospodarza noclegu
·           Dbać o mienie udostępnione...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !