Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w klasach 0-3

Data dodania: 2006-06-30 10:30:00
Regulamin opracowano w oparciu zarządzenia Nr. 18MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowaniaprzez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.( Dz. Urz.MEN NR 9, poz. 40). REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W KLASACH 0-3, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRONKOWIE


Regulamin opracowano w oparciu zarządzenia Nr. 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.( Dz. Urz. MEN NR 9, poz. 40).

I Zadania dyrekcji szkoły:

1. Powołanie kierownika wycieczki i staranne dobranie opiekunów.
2. Zapoznanie się z planem i trasą wycieczki i zatwierdzenie jej.

II Zadania kierownika wycieczki:

1. Opracowanie wspólnie z uczestnikami planu i trasy wycieczki.
2. Wypełnienie w dwóch egzemplarzach karty wycieczki i przedłożenie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły wraz z listą uczestników. (Jeden egzemplarz pozostaje w aktach szkoły, drugi zabiera kierownik ze sobą na czas wycieczki). Dokumenty przedkłada się dyrekcji szkoły na trzy dni przed terminem wycieczki.
3. Dokładnie zaznajamia dzieci z podstawowymi zasadami bhp i koniecznością zachowania ostrożności na jezdniach, drogach
publicznych, na dworcach kolejowych, przystankach komunikacyjnych,
w lasach, na szlakach turystycznych.
4. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub
imprezy.
5. Przydzielenie zadań wśród uczestników i opiekunów.
6. Racjonalne dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
organizację wycieczki.
7. Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki lub imprezy ( do jednego
tygodnia).

III Zasady organizacji wycieczek

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !