Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości i samoświadomość

Data dodania: 2008-02-17 09:54:50
Nauczyciel jest dla ucznia osobą znaczącą, czyli taką, która odgrywa w rozwoju jego osobowości szczególna rolę i pozostawia w psychice trwałe ślady. Tymczasem okazuje się, że nauczyciele mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, co znacznie utrudnia kontakt z kolegami z pracy, a przede wszystkim z uczniami, zwłaszcza tymi, którzy stwarzają problemy wychowawcze. Nauczyciel powinien zatem dostrzec swoje mocne strony i rozpoznawać ewentualne przyczyny trudności w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza w kontaktowaniu się z młodzieżą.
Pomysł i opracowanie na potrzeby WDN:

mgr Anna Michalak
nauczyciel Gimnazjum nr 4
w Dąbrowie Górniczej


JAK ZWIĘKSZYĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOŚWIADOMOŚĆ - NAUCZYCIEL JAKO OSOBA ZNACZĄCA -

     Nauczyciel jest dla ucznia osobą znaczącą, czyli taką, która odgrywa w rozwoju jego osobowości szczególna rolę i pozostawia w psychice trwałe ślady. Dzieje się tak dlatego, że:
 1. nauczyciel ma po rodzicach ucznia największą nad nim władzę;
 2. przebywa z nim codziennie przez dłuższy czas (na lekcji, na przerwie, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach itp.);
 3. ma wpływ na postępowanie ucznia przez kształtowanie w nim np. ocen, nastawień, różnych umiejętności;
 4. budzi w uczniu różnego rodzaju emocje swoim postępowaniem: miłość i oddanie (w klasach młodszych), podziw, przywiązanie i szacunek (w klasach starszych), ale również lęk, niechęć, pogardę, lekceważenie.
     Jako osoba znacząca w życiu uczniów nauczyciel powinien być stanowczy, konsekwentny, wymagający, ale i przyjacielski, sympatyczny, miły i, co ważne, pewny siebie. Tymczasem okazuje się jednak, że nauczyciele mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, co znacznie utrudnia kontakt z kolegami z pracy, a przede wszystkim z uczniami, zwłaszcza tymi, którzy stwarzają problemy wychowawcze. Nauczyciel powinien zatem dostrzec swoje mocne strony i rozpoznawać ewentualne przyczyny trudności w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza w kontaktowaniu się z młodzieżą.

     Każdy człowiek posiada cechy - dobre i złe - których u siebie nie widzi, których istnienie neguje. Cechy te określone są jako CIEŃ. Ciemny cień to wyparte złe strony naszej osobowości. Na utrzymanie cienia tracimy mnóstwo energii, a ponieważ są to cechy , których nie akceptujemy u siebie, ze zdwojoną siłą dostrzegamy i zwalczamy je u innych. Możemy wypierać różne cechy:
 • AMBICJĘ, bo nauczono nas, że należy być skromnym,
 • SIŁĘ, bo "mocarnej baby" nikt nie pokocha,
 • AGRESJĘ, bo kulturalny człowiek się nie złości,
 • EGOIZM, bo egoistów nikt nie lubi.
Żeby ukryć ciemny cień zakładamy maski:
 • jeśli tłumimy agresję - udajemy miłość do ludzi,
 • jeśli tłumimy słabość - udajemy silnych,
 • negując egoizm - odgrywamy altruistów,
 • zaprzeczając ambicji - zachowujemy się przesadnie skromnie itd.
     Stąd tendencja do przesady i udawania świętego, stąd skłonność do tępienia własnego cienia u innych poprzez osądzanie, krytykowanie, piętnowanie. Poszukajmy zatem u siebie JASNEGO cienia. Są to na ogół cechy, które kochamy i podziwiamy u innych. Zastanów się, jakie cechy innych ludzi cię przyciągają, co cenisz u innych. Jeżeli to zauważasz, to znaczy, że to masz. Dodaj te cechy koniecznie do listy mocnych stron swojej osobowości.

     Każdego dnia warto myśleć o sobie pozytywnie. Nasza samoocena bowiem ma wpływ na to, jak się zachowujemy, jakich wyborów dokonujemy, jak traktujemy swoich uczniów, kolegów z pracy, rodzinę - oddziałuje zatem na naszą rzeczywistość. Gdy przez cały dzień słyszy się o sobie negatywne uwagi (a tak jest w przypadku tych uczniów, którzy zaznaczają na lekcji swoją obecność niewłaściwym zachowaniem), to poczucie pewności siebie maleje. Pozytywne uwagi i myśli wzmacniają wiarę we własne możliwości - tak ucznia jak i nauczyciela.

     Wielu nauczycieli dąży do ideału, czyli chcą być dobrzy we wszystkim. Tymczasem dążenie do ideału jest największa pułapką, w którą wpadają osoby niepewne siebie: taka postawa powoduje usztywnienie na uwagi krytyczne, pozbawia poczucia humoru, powoduje nieumiejętność śmiania się z siebie, bawienia się, konieczność ciągłego kontrolowania się i porównywania z innymi. Oczywiście taki stan doprowadza do...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !