Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Poprawiam frekwecję swoją i klasy

Data dodania: 2008-05-28 10:24:15
Program opracowany z myślą o uczniach zasadniczej szkoły zawodowej. Celem programu jest poprawa frekwencji na zajęciach jak i oen z zachowania. na dowolnie modyfikować

POPRAWIAM FREKWĘNCJĘ SWOJĄ I KLASY
Czas trwania programu: 18 marzec – 3 czerwiec

1.Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, deklarowane własnoręcznym podpisem

i zobowiązuje do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz zachęcania do tego kolegów.

2.W czasie trwania programu dopuszczalne jest:

·Opuszczanie zajęć usprawiedliwionych zwolnieniem L4 – nie dłużej niż 4 dni nauki

·Opuszczanie zajęć usprawiedliwionych przez rodziców – nie więcej niż 2 godziny dydaktyczne
·Dwa spóźnienia

3. Program jest podzielony na 3 etapy:

I. 18 marzec – 8 kwiecień

II. 14 kwiecień – 6 maj
III. 12maj – 3 czerwiec

Po I i II etapie uczeń otrzymuje pisemne „Potwierdzenie wytrwania”. Po II etapie potwierdzenie otrzymują rodziców. Po III etapie uczeń otrzymuje dyplom, pisemną pochwałę wychowawcy oraz ocenę z zachowania o jedną wyżej od proponowanej.
4.Uczniowie którzy chcą otrzymać ocenę z zachowania o dwie wyżej od proponowanej zobowiązani są oprócz powyższych ustaleń do otrzymania w okresie od 18 marca do 03 czerwca minimum 5 pochwał. W przypadku zachowania wzorowego niezbędna jest pochwała dyrektora

5. Do programu zostaną włączeni również rodzice. Na zebraniu z rodzicami w dniu 26 marca 2008 roku zostaną podpisane kontrakty z rodzicami uczniów w których zobowiążą się to stałego, comiesięcznego kontrolowania frekwencji swoich dzieci celem ich wspierania.

KONTRAKT

zawarty pomiędzy
Rodzicami uczniów a wychowawcą klasy


1.Kontrakt zawarty pomiędzy Rodzicami a wychowawcą

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !