Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program adaptacyjny dziecka w przedszkolu

Data dodania: 2005-06-11 14:00:00
Z spośród wielu proceców adaptacyjnych przez jakie przechodzi człowkiek jest niezwykle istotny proces przystosowania sie dziecka do przedszkola. Dla dziecka 3-4 letniego moment pójścia do przedszkola to przełom który odbija sie na jego życiu. Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wsplny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie sie do nowego środowiska w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia sie na potrzeby dziecka. Program adaptacyjny

„Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka 3 – 4 letniego w przedszkolu”Program opracowała:
Marzena Kurzeja
Mariola TokarczykPrzedszkole nr 12
w Nysie

Wstęp

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym.

Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek, jest niezwykle istotny proces przystosowania się dziecka do przedszkola.

Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowo przyjętego do przedszkola na przełomie kilku lat wstecz można stwierdzić, iż u wielu dzieci ten czas jest okresem trudnym do przejścia, zarówno jak i jego rodziców. Jest źródłem wielu przykrych doznań emocjonalnych co w efekcie utrudnia przystosowanie się dziecka do przedszkola
Dla dziecka 3 – 4 letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Gdy ten kilkulatek adaptuje się do roli przedszkolaka dobrze było by aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeby natury.
Przyczyny problemu przystosowania się dziecka do przedszkola tkwią w tym że:
• Jest to jedna z pierwszych krytycznych zmian nietypowych sytuacji w życiu dziecka
• Nie zawsze nowe środowisko wydaje się dziecku bezpieczne i przyjazne
• Psychika dziecka nie koniecznie jest gotowa na nowe doświadczenia
• Brak przygotowania kadry i rodziców do procesu adaptacji dziecka w przedszkolu

Adaptacja dziecka do przedszkola jest to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby, są konsekwencją tego, że dziecko nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują: płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku a nawet urazu. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom – przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka.
W chwili zapisania dziecka do przedszkola, placówka ta wspólnie z rodzicami bierze na siebie odpowiedzialność za bez stresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i uczynienie go przedszkolakiem.

Dokonywane zmiany

Żeby proces adaptacyjny dziecka do przedszkola przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

Mając na uwadze dobro dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną postanowiłam wraz z nauczycielką ,która rozpocznie pracę w takiej grupie dzieci podjąć działania w tym zakresie, opracowując” Program adaptacyjny dzieci nowoprzyjętych do przedszkola”

• Opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego – obszar edukacyjny „Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie” postanowiono w tym obszarze poszerzyć treści o zapis „Tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu”
Założenia Ogólne Programu

1. Cel główny programu

„Tworzenie dzieciom warunków do łatwej
adaptacji w przedszkolu”

2. Cele szczegółowe programu

• Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
• Motywowanie dzieci do podejmowanie działań i zachowań sprzyjających w integrowaniu się z przedszkolem
• Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach:
nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic
• Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji
• Integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia lepszej współpracy
• pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego jego rozwoju.
• zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola, jego organizacją pracy.


Realizatorzy programu adaptacyjnego

• Dyrektor placówki
• nauczyciel grupy dzieci 3-4 letnich rozpoczynających edukację przedszkolną


Termin realizacji programu

• miesiąc czerwiec poprzedzający rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Możliwości wykorzystania środków do realizacji programu.

• korzystanie z bazy dydaktyczno – materialnej, znajdującej się w przedszkolu
• korzystanie z fachowej pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; psychologa
• korzystanie z materiałów edukacyjnych dotyczących problemu adaptacjiKorzyści dla dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z wprowadzenia zmian.

• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole, do którego zapisali swoje dziecko
• dzieci i rodzice oraz nauczyciele grup młodszych mają możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania serdecznego kontaktu
• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z organizacja pracy tego przedszkola, formami i metodami pracy
• mogą uczestniczyć w organizowanych zabawach i różnego rodzaju ćwiczeniach służących łatwej adaptacji integrowaniu się dzieci i dorosłych
• rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu jakim jest adaptacja ich dziecka do przedszkola
• dyrektor i nauczycielki mają możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań przyszłych klientów poprzez wywiady i ankietowanieDostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !