Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Terenowe warsztaty ekologiczne

Data dodania: 2004-05-07 11:00:00
Warsztaty ekologiczne są przeznaczone dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (głównie klasy pierwszej). Mają charakter głównie terenowy, z niewielką ilością zajęć kameralnych, które też mogą odbywać się na wolnym powietrzu.MAŁGORZATA FRANCZYK KATOWICE 28.04.2004
Nauczyciel geografii

SCENARIUSZ I PROGRAM 3-DNIOWYCH „WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH”

Warsztaty ekologiczne są przeznaczone dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (głównie klasy pierwszej) . Mają charakter głównie terenowy, z niewielką ilością zajęć kameralnych, które też mogą odbywać się na wolnym powietrzu. Prezentowane zadania opracowane są na podstawie realizowanej ścieżki ekologicznej „Ustroń” organizowanej w ramach lekcji geografii w ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich.
Głównym założeniem i celem warsztatów jest zainteresowanie i poznanie tajników ekologii oraz połączenie jej poprzez zabawę, gry z innymi naukami pokrewnymi : kartografią, hydrologią, geologią, meteorologią i historią regionu.
Na zajęciach młodzież kształci umiejętności :
• rozróżniania podstawowych gatunków drzew i roślin
• zwracania uwagi na chronione gatunki roślin i zwierząt regionu
• wyróżniania i podziału form antropogenicznych pozytywnych i negatywnych
• odczytywania map i poznanie metod przedstawiania rzeźby terenu przez sporządzanie szkiców terenowych i profili terenu
• prowadzenia obserwacji pogody zapisywanej w dzienniczku obserwacji oraz analizowania przyczyn stopnia skażenia środowiska
• określania siły wiatru na morzu, jeziorze
• poznania historyczno-ekologicznego aspektu regionu (regionalizacja)

Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych, z których każdy trwa kilka godzin. Część zajęć terenowych prowadzona jest na wycieczce , która nawiązuje do danego bloku tematycznego. Po zakończeniu każdego bloku uczestnicy podsumowują zajęcia dzieląc się spostrzeżeniami i uwagami. Podsumowaniem całości zajęć jest najciekawsze i najefektywniejsze przedstawienie rezultatów pracy czyli poprawne wypełnienie arkusza zadaniowego, za który cały zespół może dostać nagrodę lub ocenę z przedmiotu.
BLOKI TEMATYCZNE:
1.Kartograficzno-geologiczne spojrzenie na ekologię.
2.Ekologia w wodzie i powietrzu
3.Ochrona środowiska w regionie.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik powinien umieć wykonać:
• podstawowe pomiary terenowe,
• analizę chemiczną i fizyczną wody czystej i skażonej,
• podzielić formy stworzone przez człowieka w środowisku oraz podać przyczyny ich powstawania,
• prawidłowo odczytywać mapę ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony krajobrazu,
• rozróżniać niektóre gatunki roślin, drzew i zwierząt chronionych oraz znać siedliska tych gatunków,
• prowadzić podstawowe obserwacje meteorologiczne.


PRZEBIEG WARSZTATÓW
Przed przystąpieniem do zajęć warsztatowych uczestnicy podzieleni są na 4-osobowe grupy, w których pracować będą przez całe warsztaty. Każda grupa otrzymuje jeden arkusz ćwiczeń które będzie uzupełniać podczas trwania całych zajęć. Dodatkowymi pomocami będą:
• różnego typu mapy regionu: krajobrazowa, geologiczna, gleb, hydrologiczna, przyrodnicza,
• przyrządy do pomiarów: skala siły wiatru, taśma miernicza, papierki uniwersalne, elektroniczne pH-metry, termometr,
• klucze do oznaczania drzew i krzewów
• bloki techniczne, milimetrowe, rysunkowe

PIERWSZY BLOK TEMATYCZNY:
Kartograficzno-geologiczne spojrzenie na ekologię.
1. Zapoznanie z okolicą oraz zlokalizowanie terenu na mapie krajobrazowej, obliczanie długości na mapie i w rzeczywistości.
2. Dokładniejsza analiza topografii terenu wykonywanie szkiców widokowych i profilu terenu wzdłuż dowolnego odcinka AB.
3. Rozpoznawanie metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach.
4. Rozróżnianie roślinności na mapie i odszukiwanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !