Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozkład nauczania.Biologia.

Data dodania: 2007-02-12 09:46:35
Jest to rozkład nauczania biologii (poziom podstawowy) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczynają naukę biologii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Rozkład ten oparty jest na podręczniku wydawnictwa OPERON:"Biologia — poziom podstawowy" cz. 1.
Nr programu — DKOS-4015-5/02Rozkład materiału nauczania z biologii (poziom podstawowy)
dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
(2 lekcje w tygodniu)


DKOS-4015-5/02


 1. Omówienie programu nauczania i kryteriów oceniania biologii.
 2. Fenomen życia jako przedmiot badań biologii. Podstawowe metody badawcze.
 3. Komórka – podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka. Kierunki metabolizmu.
 4. Budowa i funkcje błony komórkowej i cytoplazmy.
 5. Organelle komórek człowieka.
 6. Podział mitotyczny komórki.
 7. Podział mejotyczny komórki.
 8. Typy tkanek człowieka. Budowa i funkcje tkanki łącznej.
 9. Tkanki łączne płynne – krew i limfa.
 10. Budowa i funkcje tkanek: nabłonkowej i mięśniowej.
 11. Tkanka nerwowa i glejowa. Obserwacje mikroskopowe komórek i tkanek.
 12. Powtórzenie wiadomości z cytologii i histologii.
 13. Pisemny sprawdzian wiadomości z cytologii i histologii.
 14. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze.
 15. Funkcje witamin w organizmie człowieka.
 16. Funkcje wody oraz makro- i mikroelementów w organizmie człowieka.
 17. Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka.
 18. Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania.
 19. Racjonalna dieta, higiena układu pokarmowego.
 20. Budowa ciała odzwierciedleniem stopnia odżywienia organizmu.
 21. Budowa i czynności układu oddechowego człowieka.
 22. Higiena i niektóre choroby układu oddechowego.
 23. Powtórzenie wiadomości z układów: pokarmowego i oddechowego.
 24. Pisemny sprawdzian wiadomości z układów: pokarmowego i oddechowego.
 25. Budowa i czynności układu krążenia człowieka.
 26. Płyny ustrojowe – krew i limfa.
 27. Elementy higieny i choroby układu krążenia.
 28. System odpornościowy człowieka.
 29. Przemiany związków azotowych. Istota wydalania.
 30. Budowa i czynności układu wydalniczego.
 31. Skład chemiczny moczu oznaką stanu zdrowia człowieka. Higiena układu wydalniczego.
 32. Powtórzenie wiadomości z zakresu układów: krążenia i wydalniczego.
 33. Pisemny sprawdzian...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !