Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program koła polonistycznego dla klasy maturalnej

Data dodania: 2008-06-10 07:28:44

Od kilku lat egzamin maturalny z języka polskiego zakłada wybór przez ucznia poziomu podstawowego lub rozszerzonego. Ilość godzin dydaktycznych z języka polskiego pozwala dobrze przygotować ucznia do egzaminu na poziomie podstawowym, na rozszerzenie zostaje już niewiele czasu. Brakuje go zwłaszcza na ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego, głównie na poziomie formy i jej związku z ideą utworu. Zajęcia pozalekcyjne mogą być zatem okazją do poszerzenia wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego oraz praktycznych ćwiczeń, polegających na rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.

 

I. Cel główny

     Głównym celem programu jest lepsze przygotowanie ucznia do egzaminu z języka polskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym, poszerzenie jego wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego.

II. Cele szczegółowe
 • poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o języku,
 • poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze,
 • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań maturalnych: czytanie ze zrozumieniem, tworzenie tekstu własnego w oparciu o tekst literacki.
III. Metody realizacji
 • wykład,
 • heureza,
 • burza mózgów,
 • pogadanka,
 • praca z tekstem (arkusz maturalny).
IV. Formy realizacji

    Program zakłada realizację proponowanych treści nauczania w ostatnim roku edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, podczas zajęć pozalekcyjnych koła polonistycznego, w wymiarze: 1 godzina w tygodniu (lub 2 godziny co dwa tygodnie).

V. Treści kształcenia

Treści kształcenia są wybrane spośród obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
 1. Wiedza o języku:
  • funkcje tekstów językowych,
  • style artystyczne i użytkowe,
  • stylizacja i jej rodzaje,
  • środki stylistyczne i ich rola w tekstach.
 2. Wiedza o literaturze i kulturze:
  • teksty wskazane w podstawie programowej dla poziomu rozszerzonego,
  • przemiany w obrębie najważniejszych gatunków literackich,
  • związki gatunków i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !