Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Grafika komputerowa

Data dodania: 2006-10-04 08:01:21
W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie naukami informatycznymi. Coraz większa liczba młodzieży pragnie poznać wszelkie możliwości potencjalnego wykorzystania posiadanego sprzętu do rozwiązywania różnego rodzaju zadań. Dziś większości młodzieży nie wystarczy traktowanie swojego komputera jako zabawki. W związku z licznymi pytaniami uczniów dotyczących dodatkowych lekcji z informatyki dotyczących grafiki komputerowej postanowiłam przygotować tego typu zajęcia i realizować je w ramach kółka informatycznego.
Opracowała:

mgr Wioletta Suska

WSTĘP

      W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie naukami informatycznymi. Coraz większa liczba młodzieży pragnie poznać wszelkie możliwości potencjalnego wykorzystania posiadanego sprzętu do rozwiązywania różnego rodzaju zadań. Dziś większości młodzieży nie wystarczy traktowanie swojego komputera jako zabawki. W związku z licznymi pytaniami uczniów dotyczących dodatkowych lekcji z informatyki dotyczących grafiki komputerowej postanowiłam przygotować tego typu zajęcia i realizować je w ramach kółka informatycznego. Program ten skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych raz w tygodniu przez okres jednego roku szkolnego.

     Grafika komputerowa to dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów, obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych, za pomocą komputera. Użytkownicy komputerów wzbogacają grafiką swoje dokumenty w Wordzie lub w Excelu. Wykorzystują do tego celu rysunki typu ClipArt lub obiekty. Grafika występuje również w wielu innych dyscyplinach informatycznych. Twórcy oprogramowania tworzą atrakcyjny wizualnie interfejs, autorzy witryn internetowych dbają o wygląd swoich stron www. Producenci aplikacji graficznych opracowują coraz doskonalsze narzędzia do tworzenia grafiki. Obrazy mogą być tworzone od podstaw, mogą tez być wynikiem obróbki zeskanowanych zdjęć i rysunków. Aby zajmować się grafiką komputerową niezbędne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Szkoła posiada pakiet graficzny CorelDRAW 12PL – wersję edukacyjną. Program ten udostępnia narzędzia pozwalające na w pełni profesjonalne tworzenie szerokiej gamy ilustracji, układów stron, a także projektowania logo, gazetek, ulotek, broszur, opakowań, oznakowań, grafik dla stron WWW i wielu innych. Jest to pierwszy program, z którym będziemy pracować na zajęciach. Natomiast drugim programem graficznym jest GIMP – program bezpłatny, który można pobrać ze strony internetowej https://www.gimp.org/.

     Aplikacja ta zawiera bardzo obszerny zestaw narzędzi i filtrów ukierunkowanych na przetwarzanie obrazów rastrowych (bitmap).

I. CELE EDUKACYJNE

Cele ogólne programu:
 • rozbudzanie zainteresowań uczniów rozwojem grafiki komputerowej
 • rozwijanie pamięci, umiejętności abstrakcyjnego oraz twórczego myślenia
 • wspomagania uczniów w rozpoznawaniu swoich uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • przygotowania do korzystania z nowych technologii informacji
 • wykorzystanie różnych źródeł informacji
 • prezentowanie własnych osiągnięć
Cele wychowawcze:
 • utrwalanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze
 • uświadamianie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
II. ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH

CorelDRAW
 1. Podstawowe wiadomości o programie CorelDRAW
 2. Podstawowe operacje graficzne
 3. Edycja rysunku
 4. Tekst
 5. Zaawansowane operacje w CorelDRAW
 6. Mapy bitowe
 7. Dodatki programu CorelDRAW
GIMP
 1. Podstawy pracy z Gimp-em
 2. Krawędź obrazu
 3. Narzędzia selekcji
 4. Linijki i prowadnice
 5. Ścieżki
 6. Warstwy
 7. Tekst
 8. Narzędzia rysowania
 9. Filtry i efekty
CORELDRAW

Treści Zagadnienia Umiejętności
(uczeń:)
I. Podstawowe wiadomości o programie CorelDRAW 1. Rysunek wektorowy a bitmapowy
 • zna różnice między rysunkiem wektorowym a bitmapą
 • 2. Opis okna aplikacji
 • zna menu główne, pole robocze, paski narzędzi, paletę kolorów i pasek stanu
 • 3. Tworzenie nowego rysunku
 • zapisuje rysunek na dysku
 • wczytuje rysunek z dysku
 • potrafi skonfigurować drukowanie
 • 4. Elementy pracy z rysunkiem
 • zna cechy obiektów i grupy
 • poznaje elementy pomocnicze: siatkę i prowadnice
 • II. Podstawowe operacje graficzne 1. Tworzenie obiektów
 • zna uchwyty i węzły
 • zmienia rozmiary i przemieszcza obiekty
 • 2. Atrybuty obiektów
 • modyfikuje atrybuty konturu: kolor, szerokość i kształt
 • stosuje różne wypełnienia
 • 3. Podstawowe elementy rysunku
 • wykorzystuje prostokąt, elipsę, wielokąt i gwiazdę
 • zna tekst
 • stosuje papier kratkowy
 • używa wymiarowania i łącznika
 • III. Edycja rysunku 1. Przekształcenia i transformacje
 • zna opcje położenia
 • obraca i pochyla obiekty
 • stosuje odbicie lustrzane
 • 2. Kopiowanie i usuwanie obiektów
 • kopiuje za pomocą schowka
 • duplikuje i klonuje obiekty
 • usuwa obiekty
 • 3. Praca z elementami pomocniczymi
 • wykorzystuje siatkę i prowadnice
 • stosuje przyciąganie do obiektów
 • 4. Tworzenie grup obiektów
 • grupuje i rozgrupowuje obiekty
 • edytuje pojedyncze obiekty w grupie
 • 5. Praca z węzłami i krzywymi
 • dodaje i usuwa węzły
 • przesuwa i wyrównuje węzły
 • zmienia krzywą na prostą i odwrotnie
 • modyfikuje krzywe
 • rozdziela i łączy linie
 • 6. Łączenie obiektów
 • doskonali tworzenie nowych obiektów z kilku
 • IV. Tekst 1. Rodzaje tekstu
 • zna cechy tekstu ozdobnego i akapitowego
 • 2. Umieszczanie tekstu na rysunku
 • wykorzystuje tekst ozdobny i akapitowy
 • importuje i edytuje tekst
 • 3. Formatowanie tekstu
 • zmienia atrybuty czcionki
 • wyrównuje akapity
 • ustala odstępy w tekście
 • stosuje wcięcia, inicjały i listy punktowane
 • 4. Ramki tekstu akapitowego
 • przelewa tekst
 • tworzy szpalty
 • oblewa obiekty tekstem
 • 5. Dodatkowe operacje na tekście ozdobnym
 • dopasowuje tekst do krzywej
 • przekształca tekst w krzywe
 • 6. Operacje ...

  Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !