Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program nauczania techniki w klasie I gminazjum.

Data dodania: 2004-10-15 11:00:00
Autorski program nauczania techniki w klasie I gimnazjum.PROGRAM AUTORSKI TECHNIKI KL. I GIMNAZJUM

I. CELE KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO:
 1. Nauczanie podstawowych umiejętności praktyczno-technicznych przydatnych w życiu codziennym oraz w czasie wolnym od pracy.
 2. Rozbudzanie zainteresowań i dociekliwości poznawczych w zakresie techniki i społecznych skutków jej rozwoju.
 3. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw uczniów jak sumienność, pracowitość, życzliwość.
 4. Doskonalenie organizacji pracy.
 5. Poznanie siebie i swoich możliwości psychicznych umożliwiających wielostronny i optymalny rozwój prowadzący do racjonalnego wyboru dalszego etapu kształcenia i przyszłej pracy zawodowej.
 6. Wykorzystywanie technologii informacyjnych w rozwiązywaniu typowych problemów pojawiających się w różnych etapach działalności technicznej.
 7. Dobieranie i stosowanie technologii proekologicznych.
 8. Krytyczne spostrzeganie i opisywanie rzeczywistości technicznej, dostrzeganie jej walorów i zagrożeń.
 9. Stosowanie bezpiecznych zasad poruszania się po drogach.

II. MATERIAŁ NAUCZANIA ZWIĄZANY Z CELAMI KSZTAŁCENIA.
 1. Informacja techniczna:
  • zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi,
  • symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym,
  • interpretacja danych technicznych zawartych na tabliczkach znamionowych,
  • schematy układów elektrycznych i elektronicznych,
 2. Elektrotechnika i elektronika:
  • najczęściej wykorzystywane zjawiska elektryczne,
  • korzystanie z energii elektrycznej w życiu codziennym w ujęciu historycznym,
  • proste układy w elektrotechnice i elektronice,
  • zasady pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych,
  • charakterystyka materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice i elektronice,
  • funkcje i cechy charakterystyczne podstawowych części i zespołów stosowanych w elektronice i elektrotechnice.
 3. Materiałoznawstwo – metale:
  • rozróżnianie podstawowych stopów żelaza i metali nieżelaznych: miedzi, aluminium, cyny),
  • poznawanie właściwości wyrobów metalowych: twardość, wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa,
  • podstawowe materiały stosowane do budowy urządzeń i maszyn.
 4. Działalność techniczna i technologia wytwarzania dokumentacji konstrukcyjnej wytworów:
  • wyróżnianie operacji technologicznych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej wytworów,
  • sposoby zapisywania planów technologiczno organizacyjnych,
  • zapoznanie z rodzajami obróbek metali, obróbki skrawaniem, cieplnej, plastycznej,
  • sposoby łączenia metali z metalami i metali z innymi materiałami,
  • wykańczanie powierzchni i zabezpieczenie prze korozją,
  • obsługa i konserwacja urządzeń technicznych na przykładzie wiertarki ręcznej, szlifierki tarczowej,
  • montaż i demontaż modeli prostych mechanizmów, podzespołów maszyn z zmienną ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny i napędem elektrycznym.
 5. Elementy ekologii:
  • alternatywne źródła energii,
  • działania mające na celu zmniejszenie degradacji środowiska
 6. Edukacja komunikacyjna.
  • hierarchia ważności norm, znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym ,
  • przepisy o ruchu motorowerów,
  • nazwy, treść i znaczenie znaków drogowych,
  • tryb i zasady zdawania egzaminu na kartę motorowerową.
 7. Edukacja informatyczna.
 8. sposoby zastosowania komputerów w życiu codziennym – programy użytkowe,
 9. sposoby komunikowania się przy pomocy komputera,
 10. wykorzystanie programów multimedialnych.

III . PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW.
 1. Informacja techniczna.
  UCZNIOWIE:
  • poznają zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi,
  • stosują w praktyce symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym,
  • potrafią interpretować dane techniczne tabliczek znaczeniowych
  • poznają układy elektryczne i elektroniczne.
 2. Elektronika i elektrotechnika.
  UCZNIOWIE:
  • poznają i stosują najczęściej wykorzystywane...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !