Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Koło Techniczne

Data dodania: 2007-03-09 09:37:51
Niniejszy program jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999 roku oraz z podstawą programową techniki.Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie komunikacyjnym. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Dlatego też wychowanie komunikacyjne i umiejętność udzielania pierwszej pomocy są niezbędne w przygotowaniu uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy technicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania programu koła technicznego, aby uczniowie mieli możliwość zdobycia karty motorowerowej.
PROGRAM KOŁA TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

opracowała: mgr inż. Agata Kijowska

1. WSTĘP

     Niniejszy program jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999 roku oraz z podstawą programową techniki.

     Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie komunikacyjnym . Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Dlatego też wychowanie komunikacyjne i umiejętność udzielania pierwszej pomocy są niezbędne w przygotowaniu uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy technicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.

     Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania programu koła technicznego, aby uczniowie mieli możliwość zdobycia karty motorowerowej.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      Niniejsze opracowanie jest propozycją programu zajęć koła technicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych.

     Dotyczy wychowania komunikacyjnego nauczanego na poziomie gimnazjum i umożliwiającego zdobycie karty motorowerowej. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie wychowania komunikacyjnego.

3. CELE PROGRAMU

      Myślą przewodnią tego opracowania jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Program koła technicznego jest poszerzeniem i uzupełnieniem wiadomości z zakresu techniki. Uwzględnia, iż uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

Do realizacji celów programu niezbędne jest spełnienie wymagań:

organizacyjnych - tygodniowo 2 godzina zajęć i 10 godzin zajęć w okresie ferii zimowych .

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA
 1. Zgłębianie wiedzy na temat przepisów i zasad ruchu drogowego,
 2. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 3. Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z przepisów drogowych,
 4. Zapoznanie uczniów z nowościami w dziedzinie inżynierii drogowej,
 5. Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy na manekinach pod okiem instruktora PCK,
 6. Doskonalenie umiejętności jazdy motorowerem,
 7. Rozwiązywanie testów na kartę motorowerową,
 8. Ćwiczenie tworzenia prezentacji multimedialnych,
 9. Zapoznanie z budową motoroweru.
 10. Wizyta w warsztacie samochodowym.
CELE SZCZEGÓŁOWE

A. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI

Uczeń potrafi:
 • Rozróżnić takie pojęcia jak: droga, jezdnia, pas ruchu, droga twarda, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, pojazd silnikowy ,pojazd uprzywilejowany, uczestnik ruchu, kierujący.
 • Podać hierarchię ważności przepisów znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń wydawanych przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem
 • rozróżnić grupy znaków drogowych
 • Interpretować znaczenie znaków i sygnałów drogowych
B. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI

Uczeń potrafi:
 • Zastosować w praktyce zasady: ruchu prawostronnego, ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania
 • Zastosować się wg hierarchii do norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem
 • Zidentyfikować miejsce i okoliczności, w których niebezpieczne jest wykonywanie niektórych manewrów
 • Określić, którym pojazdom powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu , a wobec których ma pierwszeństwo
 • wskazać przyczyny wypadków drogowych
 • wyciągnąć odpowiednie wnioski z analizy wypadków i rozumie potrzebę dostosowania prędkości jazdy zarówno do warunków atmosferycznych jak i drogowych
 • wyjaśnić, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego mają wybrane elementy i układy pojazdu
C. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH

Uczeń potrafi:
 • prawidłowo wykonać manewry( wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu, skrętu)
 • zorganizować kolumnę pieszych zgodnie z przepisami
 • korzystać z planu miasta
 • bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pasażer, kierowca i pieszy
 • umiejętnie zachować się podczas wypadku oraz przekazywania informacji o nim
 • udzielić pomocy przy takich obrażeniach jak złamania, rany, omdlenia, utrata przytomności, wstrząs mózgu.
 • tworzy prezentacje kilkunastoslajdową na temat...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !