Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Świat wokół nas.

Data dodania: 2004-06-19 11:30:00
Główna tematyka opracowanego przeze mnie programu kółka geograficznego «ŚWIAT WOKÓŁ NAS» koncentruje się na problematyce doskonalenia umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z geografii. Uczniowie mają poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu w którym mieszkają, oraz utrwalić wiadomości i umiejętności już wcześniej nabyte.Program kółka geograficznego " Świat wokół nas" dla uczniów klas I-III gimnazjum.


Program skorelowany jest z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego
z dnia 15 lutego 1999r.


Wstęp

Główna tematyka opracowanego przeze mnie programu kółka geograficznego "ŚWIAT WOKÓŁ NAS" koncentruje się na problematyce doskonalenia umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z geografii. Uczniowie mają poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu w którym mieszkają, oraz utrwalić wiadomości i umiejętności już wcześniej nabyte.

Zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej odbywają się raz w tygodniu po lekcjach. Program skierowany jest dla uczniów klas I - III gimnazjum zainteresowanych geografią.


Program kółka geograficznego - "ŚWIAT WOKÓŁ NAS":

1. Cele edukacyjne
2. Szczegółowe cele edukacyjne
3. Materiał edukacyjny
4. Procedury osiągania celów
5. Osiągnięcia
6. Pomiar osiągnięć
7. Ewaluacja
8. Bibliografia

1. Cele edukacyjne:

- budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną w tym własnym regionem,
- kształtowanie wśród uczniów:

a) poszanowania innych narodów, wartości,
b) poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko,

- uświadomienie wartości, jaką jest własny region,


2. Szczegółowe cele edukacyjne:

- budzenie zainteresowania bogactwem krajobrazów świata, Polski, własnego regionu,
- kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania wiedzy,
- budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego w świecie, Polsce oraz we własnym regionie,
- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia,
- przygotowanie do świadomego uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności,
- kształtowanie dociekliwości, refleksyjności i zdrowego krytycyzmu w formowaniu indywidualnego poglądu na świat,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

3. Materiał edukacyjny

- interakcja Ziemia – człowiek,
- współczesne przemiany społeczno – polityczne w świecie, w Polsce a ich wpływ na sytuację regionu w którym żyję,
- położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska przyrodniczego własnego regionu,
- rola regionu i jego związki z innymi regionami,
- charakterystyka społeczności regionalnej,

4. Procedury osiągania celów

- praca z mapą,
- analiza danych statystycznych,
- analizowanie diagramów, schematów.
- dyskusja dydaktyczna,
- opis uzasadniający, klasyfikujący, uzasadniający,
- symulacje decyzyjne "za i przeciw",
- portfolio,
- praca z tekstem źródłowym,
- wykonywanie rysunków, diagramów,
- uzupełnianie mapek konturowych,
-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !