Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program koła biologicznego

Data dodania: 2006-09-25 07:14:57
Prezentowany Program Koła Biologicznego jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi na poziomie II etapu edukacyjnego jakim jest gimnazjum. Jego nadrzędnym celem jest rozwijanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów. Program zawiera cele edukacyjne, oczekiwane osiągnięcia ucznia, zakres treści, zadania, metody i formy realizacji. Program koła biologicznego jest realizowany w czasie zajęć pozalekcyjnych.
      Realizacja zadań programu obejmuje czynne uczestnictwo uczniów w uroczystościach, imprezach i konkursach o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym m.in. Obchody Dnia Ziemi, Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny, Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o WPN, BPN, konkursy proekologiczne „Zbieramy zużyte baterie”, „Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych”.

Zasadniczym celem programu jest:
 • kształtowanie myślenia uczniów w kategoriach ekologicznych i prozdrowotnych,
 • umiejętność wskazywania działań przyjaznych otoczeniu,
 • uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie i środowisko przyrodnicze,
     Realizacja tych celów ma dostarczyć okazji do integracji uczniów oraz wyzwalać potrzebę coraz to śmielszych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Cele edukacyjne:
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych, skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego,
 • poznawanie różnorodności świata żywego,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia,
 • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,
 • wyzwolenie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,
 • kształcenie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym,
 • doskonalenie umiejętności pracy aktywnymi metodami,
Treści:
 1. Budowa mikroskopu, obserwacje mikroskopowe.
 2. Wykonywanie preparatów mikroskopowych.
 3. Człowiek a środowisko – zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody.
 4. Parki Narodowe Polski.
 5. Zasady zdrowego trybu życia, choroby cywilizacyjne, spoleczne i sposoby zapobiegania im.
 6. Oznaczanie gatunków fauny i flory za pomocą kluczy i atlasów.
Zadania:
 • projektowanie i prowadzenie obserwacji i doświadczeń biologicznych,
 • doskonalenie umiejętności pracy z mikroskopem i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !