Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy Historia klasa 1 gimnazjum

Data dodania: 2006-10-28 09:24:54
Plan nauczania historii w klasie 1 gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007. Opracowany na podstawie programu nr DKW-4014-177/99 do podęcznika"Nasze Dziedzictwo" Historia 1 Wydawnictwa Edukacyjnego AGMEN przez Katarzynę Fuhrman
Dział
Lp.
Temat
Cele operacyjne
Metody
Środki dydaktyczne
Ścieżka

1.
Cel i zakres nauczania historii w gimnazjum.
- uczeń zna zakres wiadomości z historii w klasie I gimnazjum,
- uczeń zna zasady prowadzenia zeszytu i oceniania
Pogadanka, rozmowa kierowana
Podręcznik

I
Najdawniejsze dzieje ludzkości
2.
Najdawniejsze dzieje ludzkości.
- uczeń rozumie pojęcie: źródła historycznego i zna podział źródeł historycznych,
- uczeń potrafi wymienić nauki, które wspomagają historię i rozumie, na czym polega ich rola,
- uczeń potrafi wymienić epoki w najdawniejszych dziejach człowieka i wie skąd ich nazwy,
- uczeń potrafi omówić życie człowieka pierwotnego, zajęcia, domy, umiejętności, wygląd,
- kultura przeworska
Element wykładu, pogadanka
Podręcznik
Element edukacji regionalnej
3.
Początki życia osiadłego.
- uczeń rozumie pojęcia: ród, plemię, rewolucja neolityczna, megality,
- uczeń potrafi scharakteryzować zmiany dokonujące się w życiu społecznym pod wpływem pracy ludzkiej,
Pogadanka
Podręcznik
Edukacja ekologiczna
II
Cywilizacje starożytnego Wschodu
4.
Cywilizacje starożytnego Wschodu- cechy charakterystyczne.
- uczeń rozumie terminy: sieć irygacyjna, barbarzyńca, cywilizacja,
- uczeń dostrzega wpływ warunków klimatycznych na organizację pracy w rolnictwie,
- uczeń potrafi wymienić i omówić warunki, które musiały zaistnieć by rozwinęło się osadnictwo,
- uczeń potrafi wymienić pierwsze cywilizacje i pokazać je na mapie,
Element wykładu, pogadanka, praca z mapą
Podręcznik, mapa
Edukacja ekologiczna
5.
Egipt państwem faraonów.
- uczeń potrafi pokazać na mapie Egipt i scharakteryzować jego położenie,
- uczeń potrafi omówić rolę Nilu w Egipcie,
- uczeń potrafi omówić rolę faraona i kapłanów,
- uczeń potrafi omówić piramidę społeczeństwa w Egipcie,
- pojęcia: delta, papirus, monarchia despotyczna, sfinks,
Pogadanka, praca z mapą
Podręcznik, mapa

6.
Gdy słońce było bogiem- wierzenia Egipcjan.
- uczeń potrafi omówić wierzenia Egipcjan,
- uczeń potrafi wymienić kilku bogów egipskich,
- świątynie, grobowce, piramidy,
- uczeń potrafi omówić jak wyglądał proces balsamowania,
- uczeń potrafi wymienić osiągnięcia Egipcjan,
Element wykładu
Podręcznik

II
Cywilizacje starożytnego Wschodu
7.
Kraj między wielkimi rzekami- Mezopotamia.
- uczeń wie gdzie znajdowała się kolebka cywilizacji babilońskiej,
- uczeń wie jaką rolę odgrywał Babilon,
- uczeń potrafi wymienić osiągnięcia Babilończyków,
- uczeń potrafi omówić sylwetkę Hammurabiego i jego osiągnięcia,
- religia Babilończyków, mit o Utnapisztimie,
- pojęcia: kodeks, łokieć, potop, mina, , szekiel, zikkurat, pismo klinowe,
Element wykładu, pogadanka
Podręcznik, mapa

8.
Kapłani, wojownicy, kasty, wielki mur- Indie, Chiny i Fenicja.
- uczeń zna i rozumie pojęcia: hinduizm, braminizm, reinkarnacja, nietykalni, nirwana, buddyzm, laka, konfucjonizm, mur chiński, żeń- szeń, akupunktura,
- osiągnięcia,
Element wykładu
Podręcznik, mapa

9.
Biblijne dzieje Żydów. Judaizm.
- uczeń zna dzieje Żydów wg. Biblii,
- uczeń potrafi pokazać na mapie Palestynę,
- uczeń rozumie pojęcia: Arka Przymierza, dekalog, niewola babilońska,
Pogadanka, praca pod kierunkiem
Podręcznik, mapa, Biblia
Edukacja czytelnicza
10.
Tako rzecze Zaratustra- w świecie Persów.
- uczeń potrafi pokazać na mapie Persję,
- uczeń potrafi omówić organizację państwa,
- uczeń potrafi wymienić osiągnięcia Persów,
- uczeń potrafi omówić religię Persów,
Element wykładu, praca pod kierunkiem
Podręcznik, mapa
Edukacja filozoficzna
11.
Prehistoria. Cywilizacje Starożytnego Wschodu- lekcja powtórzeniowa.
- usystematyzowanie wiadomości,12.
Prehistoria. Cywilizacje Starożytnego Wschodu- pisemny sprawdzian wiadomości
- utrwalenia materiałuIII
Starożytna Grecja
13.
Wczesny okres dziejów Grecji.
- uczeń potrafi pokazać na mapie Grecję i omówić jej położenie,
- uczeń potrafi scharakteryzować klimat i warunki Grecji,
- uczeń potrafi omówić zajęcia mieszkańców,
- cywilizacja kreteńska,
- uczeń rozumie rolę polis w życiu Greków,
Element wykładu, praca z mapą, podręcznikiem
Podręcznik, mapa
Edukacja europejska
III
Starożytna Grecja
14.
Sprawność ponad wszystko. Życie w Sparcie.
- uczeń potrafi omówić okoliczności powstania państwa spartańskiego,
- uczeń wie jaki ustrój panował w Sparcie,
- uczeń potrafi omówić elementy tego ustroju,
-uczeń wie na czym polegało wychowanie spartańskie,
- uczeń potrafi omówić społeczeństwo Sparty,
- rola sprzymierzeńców,
Praca z podręcznikiem i mapą
Podręcznik, mapa

15.
Na agorze- powstanie demokracji ateńskiej.
- warunki życia Jonów w czasach najdawniejszych,
- reformy Drakona, Solona, Klejstenesa,
- Ateny państwem obywatelskim,
- uczeń wie na czym polegała demokracja ateńska,
- uczeń zna pojęcia: areopag,, tyrania, sąd skorupkowy, arystokracja, oligarchia, drakońskie prawo,
Praca z podręcznikiem i mapą, pogadanka
Podręcznik, mapa

16.
Umrzeć za ojczyznę- wojny Greków z Persami w V w. p.n.e.
- uczeń potrafi omówić przyczyny wojen grecko- perskich,
- uczeń wie gdzie były główne bitwy i potrafi je wskazać na mapie,
- uczeń rozumie pojęcia: hoplici, falanga, hegemonia, thriera
Praca z podręcznikiem i mapą, pogadanka
Podręcznik, mapa

17.
18.
Bogom i ludziom na chwałę- Ateny w czasie świetności.
- uczeń potrafi omówić rolnictwo, rzemiosło ateńskie, niewolnicy,
- uczeń wie kim był Perykles i potrafi omówić jego działalność,
- uczeń wie na czym polegała istota demokracji ateńskiej,
Pogadanka, praca z podręcznikiem
Podręcznik, mapa

19.
Niech przemówią Bogowie!- wierzenia starożytnych Greków.
- uczeń potrafi omówić wierzenia starożytnych Greków,
- bogowie, Olimp, mity, herosi, wyrocznie, życie pozagrobowe, igrzyska,
- uczeń potrafi wymienić kilku bogów greckich i ich atrybuty,
- uczeń potrafi opowiedzieć wybrane mity (antropomorfizm, Panteon),
Pogadanka, praca z podręcznikiem
Podręcznik, drzewo genealogiczne greckich bogów

20.
21.
Kultura starożytnej Grecji.
- uczeń wie kim był Homer,
- uczeń zna Iliadę i Odyseję i potrafi je opowiedzieć,
- uczeń potrafi wymienić twórców komedii, tragedii, liryki, filozofii, architektury, rzeźby (malarstwo),
- teatr,
Referaty, praca z podręcznikiem, pogadanka
podręcznik
Edukacja filozoficzna
22.
Sokrates, Arystoteles i Platon- przedstawiciele filozofii greckiej.
- uczeń wie kim byli: Sokrates, Platon i Arystoteles, zna podstawowe fakty ich życia,
- uczeń potrafi omówić ich poglądy,
Referaty, pogadanka
podręcznik
Edukacja filozoficzna
III
Starożytna Grecja
23.
Od zwycięstwa do zwycięstwa- Aleksander Macedoński. Powstanie świata hellenistycznego.
- uczeń wie kim był Aleksander Macedoński i jaką rolę odegrał w dziejach,
- uczeń potrafi omówić wpływ kultury greckiej na rozwój kultury państw starożytnych,
- uczeń rozumie pojęcia: federacja, diadochowie, epoka hellenistyczna, węzeł gordyjski,
Element wykładu, rozmowa kierowana, praca z mapą i podręcznikiem
Podręcznik, mapa

24.
Starożytna Grecja- lekcja powtórzeniowa.
- usystematyzowanie wiadomości,25.
Starożytna Grecja- pisemny sprawdzian wiadomości.
- utrwalenie materiału,IV
Starożytny Rzym
26.
Rzym w czasach królewskich.
-uczeń wie jak wyglądał najdawniejszy okres historii Italii,
- uczeń potrafi pokazać na mapie Italię i Rzym,
- uczeń potrafi omówić legendę powstania Rzymu,
- uczeń potrafi wymienić królów, którzy rządzili Rzymem,
- uczeń zna pojęcia: konsul, trybun, plebejusz, patrycjusz, republika,
- uczeń potrafi omówić ustrój Rzymu w czasach królewskich,
Praca z podręcznikiem i mapą, pogadanka
Podręcznik, mapa

27.
Ustrój republiki rzymskiej.
- uczeń wie jak kształtowała się władza publiczna w Rzymie,
- uczeń potrafi omówić rolę zgromadzenia i senatu oraz znaczenie urzędników państwowych,
- uczeń rozumie pojęcia: pretor, cenzor, dyktator, edyl,
- uczeń potrafi omówić ustrój republiki rzymskiej,
Praca pod kierunkiem
Podręcznik

28.
Legiony i sojusznicy- podboje Rzymu w okresie republiki. Kryzys republiki.
- uczeń potrafi wymienić ziemie, które podbił Rzym, umie umiejscowić je na mapie,
- uczeń potrafi omówić strukturę armii rzymskiej i jej cechy,
- uczeń zna przebieg wojen punickich,
- uczeń rozumie pojęcia: legion, legionista, manipuła, kohorta, stanica, triumf, dziesiątkowanie, machiny oblężnicze,
- uczeń potrafi omówić przyczyny upadku republiki,
- uczeń wie jakie były początki cesarstwa,
- uczeń zna sylwetki Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta,
- uczeń potrafi omówić triumwiraty i ich skutki,
Rozmowa kierowana, element wykładu
Podręcznik, mapa

29.
Rodzimy się nierówni ale równi umieramy (Seneka). Struktura społeczeństwa rzymskiego.
- uczeń potrafi omówić strukturę społeczeństwa rzymskiego,
- uczeń zna przyczyny i skutki buntów niewolników,
- uczeń potrafi omówić powstanie Spartakusa,
pogadanka
podręcznik
Edukacja filozoficzna
IV
Starożytny Rzym
30.
Pryncypat i dominat- dwie formy cesarstwa rzymskiego.
- uczeń rozumie pojęcia: pryncypat i dominat,
- uczeń uświadomił sobie niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą zbytnie rozszerzanie kompetencji jednostki bez skutecznej kontroli ze strony demokratycznych organów władzy,
Element wykładu, pogadanka
podręcznik

31.
Życie religijne w cesarstwie rzymskim. Powstanie chrześcijaństwa.
- uczeń potrafi omówić wierzenia Rzymian,
- uczeń potrafi wymienić kilku bogów rzymskich,
- uczeń potrafi omówić wierzenia ludów imperium i wymienić kilku obcych bogów,
- uczeń zna postać Jezusa Chrystusa i potrafi opowiedzieć o jego działalności,
- uczeń potrafi wyjaśnić dlaczego chrześcijaństwo zdobywało szerokie poparcie w cesarstwie,
Praca pod kierunkiem, pogadanka
podręcznik
Edukacja filozoficzna, prozdrowotna
32.
W domu i w łaźni- życie domowe i obyczaje w starożytnym Rzymie.
- uczeń potrafi scharakteryzować obyczaje Rzymian,
- uczeń rozumie pojęcia: termy, amfiteatr, „chleba i igrzysk”,
- uczeń potrafi omówić jak wyglądała organizacja życia ludności przez władze państwowe,
Element wykładu, praca z podręcznikiem
podręcznik
Edukacja prozdrowotna
33.
Kultura Rzymu.
- uczeń potrafi wymienić przedstawicieli poezji i literatury oraz omówić dorobek historiografii,
- uczeń potrafi omówić rolę oracji,
- uczeń potrafi omówić rozwój prawodawstwa,
- uczeń zna dorobek Rzymu w zakresie architektury i rzeźby (Panteon, łuki triumfalne, drogi, Koloseum)
Praca pod kierunkiem
podręcznik
Kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej
34.
Kryzys i upadek cesarstwa rzymskiego.
- uczeń potrafi omówić przyczyny upadku cesarstwa,
- uczeń wie na czym polegał kryzys ustroju,
- uczeń wie kim był Konstantyn Wielki i co próbował zrobić,
- uczeń rozumie pojęcia: limes, barbarzyńca, uzurpator, kolonat,
- uczeń wie kto i dlaczego podzielił cesarstwo na dwie części,
Praca z mapą, pogadanka
Podręcznik, mapa

35.
Starożytny Rzym- lekcja powtórzeniowa.
- usystematyzowanie wiadomości,36.
Starożytny Rzym- pisemny sprawdzian wiadomości.
- utrwalenie materiału,V
Narodziny średniowiecznej Europy.
37.
Cesarstwo bizantyjskie próbą zachowania cesarstwa rzymskiego.
- uczeń potrafi pokazać na mapie granice cesarstwa bizantyjskiego,
- uczeń zna i rozumie pojęcia: ogień grecki, cezaropapizm, obrazoburcy, patriarcha, ikona, mozaika, kodyfikacja, schizma,
- uczeń zna przyczyny upadku Konstantynopola,
Element wykładu, praca pod kierunkiem
Podręcznik, mapa

V
Narodziny średniowiecznej Europy.
38.
Świat islamu.
- uczeń zna okoliczności powstania nowej religii,
- uczeń potrafi omówić zasady islamu,
- uczeń wie jaką rolę odegrali Arabowie w Europie,
- uczeń rozumie pojęcia: muzułmanin, hidżra, Koran, Sunna, islam, meczet, minaret, święta wojna, kalif,
- uczeń wie w jakich państwach panuje islam,
Praca z podręcznikiem i mapą
Podręcznik, mapa
Edukacja filozoficzna, europejska
39.
Monarchia Karola Wielkiego.
- uczeń potrafi pokazać na mapie siedzibę Franków,
- uczeń potrafi omówić sposób w jaki Karolingowie zdobyli i przejęli władzę w państwie,
- uczeń potrafi omówić sposób w jaki powstało państwo kościelne,
- uczeń potrafi omówić sposób sprawowania władzy przez Karola Wielkiego (osiągnięcia państwa Franków),
- uczeń rozumie pojęcia: majordom, hrabstwo, marchia, beneficja, traktat,
- uczeń zna traktat w Verdun i jego postanowienia
Opowiadanie, praca pod kierunkiem
Podręcznik, mapa
Edukacja europejska
40.
Nowe państwa na zachodzie Europy- powstanie Francji, Anglii i Niemiec. Cesarstwo Ottonów.
- uczeń potrafi omówić powstanie Francji, Anglii i Niemiec,
- uczeń potrafi krótko omówić powstanie Stanów Generalnych w Anglii i Francji, Cesarstwo niemieckie,
- uczeń wie kim byli Wikingowie
Opowiadanie, rozmowa kierowana
Podręcznik, mapa
Edukacja europejska
41.
Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie.
- uczeń potrafi scharakteryzować i objaśnić feudalną piramidę zależności,
- uczeń wie jakie świadczenia pełnił wasal wobec seniora,
- uczeń rozumie pojęcia: feudum, senior, lenno, wasal, komendacja, inwestytura, feudalizm
Praca pod kierunkiem
podręcznik
Edukacja europejska
42.
Cesarstwo Ottonów, a uniwersalizm papieski.
- uczeń rozumie pojęcia: uniwersalizm, symonia, nepotyzm, renovatio, imperii,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !