Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Nuczania Techniki i Wychowania Komunikacyjnego

Data dodania: 2004-10-16 11:05:08
Technika w życiu człowieka jest nieodłączną towarzyszką. Rozwój społeczeństw w przeszłości jak i obecnie warunkuje poziom rozwoju techniki oraz posiadane przez nie nowoczesnych technologii. Te dwa zdania opisują znaczenie tego przedmiotu pośród innych nauczanych w szkole. KL. IV – VI


WSTĘP

Technika w życiu człowieka jest nieodłączną towarzyszką. Rozwój społeczeństw w przeszłości jak i obecnie warunkuje poziom rozwoju techniki oraz posiadane przez nie nowoczesnych technologii. Te dwa zdania opisują znaczenie tego przedmiotu pośród innych nauczanych w szkole. Zawsze próbowałem dobierać treści nauczania, metody i formy pracy do możliwości dzieci oraz do możliwości materialnych szkoły.
Technika i nauki techniczne, to moja zawodowa pasja, ponieważ przez wiele lat kształciłem się w tym kierunku oraz odbywałem w tym zakresie „życiowe praktyki”. Podejmując pracę w szkole i nauczając tego przedmiotu
(2 godz. tyg.) trudno było wyczerpująco omówić i utrwalić praktycznie niektóre zagadnienia programowe. Trudność ta, została jeszcze bardziej spotęgowana przez reformę systemu edukacji i wprowadzenie nowych ramowych planów nauczania, gdzie technika jest ledwie widoczna.
Program nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Bochotnicy dla klas IV – VI został napisany na użytek uczniów tej szkoły i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Poznawanie, opisywanie
i wykonywanie elementów technicznej działalności człowieka wpływa pozytywnie na rozwój ucznia, pozwala wielu uczniom zasmakować radości sukcesu. Wychowanie komunikacyjne jako integralna część programu, przygotowuje uczniów do bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się po drogach.

Autor

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program, jako główne założenie przyjmuje wyposażenie uczniów
w podstawowe wiadomości i umiejętności praktyczne przydatne w życiu codziennym, w szkole i może być inspiracją służącą rozwijaniu zainteresowań własnych uczniów, a tym samym dalszą ich edukacją.
Postęp techniczny wymaga od nas dużej wiedzy technicznej, która musi być ciągle doskonalona, ponieważ spotykamy z coraz to nowszymi i bardziej skomplikowanymi urządzeniami.
Program nauczania klas IV – VI obejmuje dwa bloki tematyczne: podstawy techniki i wychowanie komunikacyjne.
W podstawach techniki wyróżnić należy:
o Materiały;
o Elementy rysunku technicznego;
o Urządzenia techniczne;
o Zadania wytwórcze.
Wychowanie komunikacyjne obejmuje przygotowanie uczniów klasie czwartej do pomyślnego zdania egzaminu na kartę rowerową a w latach kolejnych do odpowiedzialnego zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z dróg publicznych.
Program uwzględnia również ścieżki międzyprzedmiotowe,
a w szczególności edukację ekologiczną oraz edukację regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie.
Realizacja programu przebiega po 1 godz. lekcyjnej tygodniowo.

CELE KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO


1. Nauczanie podstawowych umiejętności praktyczno-technicznych przydatnych w życiu codziennym oraz w czasie wolnym od pracy.

2. Wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa pracy
i samodyscypliny.

3. Przekazywanie wiedzy w połączeniu z działalnością praktyczną.

4. Rozbudzanie zainteresowań i dociekliwości poznawczej w zakresie techniki i społecznych skutków jej rozwoju, a także wpływanie na ukształtowanie społeczne pożądanych postaw uczniów.

5. Poznawanie sposobów pozyskiwania i ekonomicznego wykorzystywania wybranych materiałów w życiu codziennym.

6. Poznanie budowy, działania i zastosowania wybranych urządzeń
z najbliższego otoczenia człowieka.

7. Rozwijanie aktywności technicznej uczniów.

8. Pobudzanie do wypracowywania własnych koncepcji
i realizowania ich w zaplanowanych procesach technologicznych.

9. Poznanie tajemnic najważniejszego miejsca dla człowieka – domu, co powinno w wpłynąć na podniesienie standardu życia oraz na bezpieczne korzystanie z tego, co technika wnosi do naszego domu.

10. Wdrażanie uczniów do dbałości o zdrowie poprzez zdrowe odżywianie się oraz właściwe przetwarzanie i przechowywanie żywności. Podane – w sposób przystępny zasady racjonalnego odżywiania mogą wpłynąć na zmianę sposobu odżywiania się nie tylko uczniów, ale i ich rodziców.

11. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty.

12. Kształtowanie postaw proekologicznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

KLASA IV

1. Elementy kultury pracy:

· Regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Poznanie podstawowych zasad BHP;
· Zasady bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Właściwa organizacja stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie posiadanymi materiałami;
· Planowanie procesów technicznych.

2. Informacja techniczna:

· Czytanie i rozumienie wybranych znaków bezpieczeństwa;
· Znajomość telefonicznych numerów alarmowych;
· Poznanie podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych;
· Sporządzanie rysunków w rzutach prostokątnych;
· Opis rysunków;
· Znajomość przepisów ruchu drogowego z zakresu karty rowerowej;
· Znajomość instrukcji obsługi i konserwacji roweru;
· Analiza sytuacji na skrzyżowaniach;
· Sporządzanie najprostszych rysunków obwodów elektrycznych;
· Poznanie wybranych zagadnień z historii techniki;
· Korzystanie z literatury fachowej i poradników technicznych.

3. Materiałoznawstwo:

· Pojęcia drzewo – drewno;
· Rozróżnianie podstawowych gatunków drzew;
· Materiały drewnopochodne;

4. Urządzenia techniczne:

· Latarka elektryczna;
· Rower;
· Zwiedzanie miejscowego zakładu drzewnego.

5. Zajęcia praktyczne:

· Utrwalanie prawidłowych zasad jazdy rowerem;
· Sprawdzian kwalifikacji praktycznych jazdy rowerem.

6. Technologia wytwarzania:

· Wytwarzanie zadań wytwórczych z półfabrykatów;
· Łączenie elementów;
· Konserwacja elementów drewnianych.

7. Ekologia:

· Rola lasów;
· Zbiórka makulatury;
· Wycieczki do lasu.


KLASA V


1. Elementy kultury pracy:

· Znajomość i przestrzeganie regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Przestrzeganie zasad BHP na zajęciach techniki;
· Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Wdrażanie do właściwej organizacji stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie posiadanymi materiałami;
· Umiejętne planowanie procesów technicznych.

2. Informacja techniczna:

· Znajomość telefonicznych numerów alarmowych tj. pogotowie gazowe i pogotowie energetyczne w miejscowości Bochotnica;
· Poznanie podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych;
· Sporządzanie rysunków w rzutach prostokątnych:
opis i wymiarowanie rysunków;
· Oznaczenia tworzyw sztucznych;
· Oznaczenia na wyrobach włókienniczych;
· Numeracja i rozmiary stosowane w wyrobach odzieżowych;
· Sporządzanie najprostszych rysunków obwodów elektrycznych;
· Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
· Zapoznanie się z historią techniki i sławnymi postaciami z tej dziedziny;
· Korzystanie z literatury i poradników technicznych;

3. Materiałoznawstwo:

· Tworzywa sztuczne ( termoplastyczne – PA, PE, PP, PS, PCW i termoutwardzalne – bakelit, tekstolit, rezoteks);
· Materiały włókiennicze – tkaniny i dzianiny;
· Włókna – naturalne i chemiczne;
· Wytwarzanie i zastosowanie wybranych metali – opis procesów wytwórczych.


4. Urządzenia techniczne:

· Zgrzewarka do folii;
· Laminator;
· Żelazko elektryczne;
· Lutownica transformatorowa;
· Urządzenia zamieniające ruch obrotowy na posuwisto zwrotny;
· Wiertarka ręczna dwubiegowa.

5. Zajęcia praktyczne:

· Doskonalenie praktycznej jazdy rowerem;
· Sprawdzian praktycznych umiejętności jazdy rowerem na torze zręcznościowym;

6. Technologia wytwarzania:

· Wykonywanie zadań wytwórczych z półfabrykatów;
· Łączenie tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie lub klejenie;
· Wiercenie otworów w tworzywach sztucznych;
· Laminowanie dokumentów szkolnych uczniów;
· Wykonywanie zadań wytwórczych – na drutach, szydełkiem, makramy, przyszywanie guzików, naszywanie emblematów;


7. Ekologia:

· Dobre i złe strony opakowań;
· Zagrożenia jakie niesie przemysł chemiczny;
· Toksyczność substancji chemicznych;
· Odpady przemysłowe;
· Sortowanie i przetwarzanie odpadów.

KLASA VI

1. Elementy kultury pracy:

· Przestrzeganie regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Przestrzeganie zasad BHP w czasie obsługi urządzeń gospodarstwa domowego;
· Zagrożenia wynikające z toksyczności materiałów budowlanych;
· Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Właściwa organizacja stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi;
· Higieniczna i estetyczny przyrządzanie i podawanie posiłków;
· Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

1. Informacja techniczna:

· Znajomość symboli stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego;
· Umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji wybranych urządzeń gospodarstwa domowego;
· Czytanie i rozumienie napisów i symboli tabliczek znamionowych urządzeń;
· Sporządzanie i opis rysunków, w tym budowlanych;
· Czytanie planów poziomych i pionowych budynków mieszkalnych;
· Projektowanie wyposażenia wnętrz;
· Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
· Korzystanie z literatury i poradników technicznych;

2. Materiałoznawstwo:

· Produkty spożywcze i ich grupy;
· Dzienne racje pokarmowe;
· Normy żywieniowe;
· Składniki odżywcze;

3. Urządzenia techniczne:

· Czajnik bezprzewodowy, mikser, gofrownica, toster, odkurzacz.
· Sposoby wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania,
· Wykorzystanie energii elektrycznej w życiu codziennym ( oświetlenie, ogrzewanie, napęd),
· Najważniejsze cechy i funkcje użytkowe urządzeń, instrukcje obsługi,
· Podstawowe mechanizmy występujące w urządzeniach technicznych.
· Instalacje domowe.
Charakterystyka i opis instalacji domowych:

- elektrycznej,
- telefonicznej,
- odgromowej,
- wodociągowej,
- kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania,
- gazowej,
- wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

4. Zajęcia praktyczne:

· Przyrządzanie sałatki owocowej lub jarzynowej;
· Przygotowanie kanapek;
· Przyrządzenie deseru.
· Jazda na rowerze w terenie.

5. Technologia wytwarzania:

· Układanie jadłospisu dla swojej rodziny;
· Obróbka wstępna i wykańczająca produktów spożywczych;
· Metody konserwacji produktów spożywczych;
· Sposoby przechowywania produktów spożywczych.
· Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie poparzenia.

6. Ekologia:

· Recykling;
· Unieszkodliwianie odpadów;
· Uzdatnianie wody, ziemi i powietrza

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

KLASA IV

Elementy kultury pracy:

Uczeń rozumie:
- konieczność przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- podstawowe zasady BHP,
- zasady bezpiecznego poruszania się ucznia po drogach jako rowerzysty,
- konieczność właściwej organizacji stanowiska pracy,
- potrzebę racjonalnego gospodarowania posiadanymi materiałami,
- konieczność planowania procesów technicznych.
Uczeń potrafi:
- stosować w praktyce zapisy regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- stosować poznane zasady BHP,
- stosować się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jako rowerzysty,
- właściwie organizować swój warsztat pracy,
- racjonalnie wykorzystywać posiadane materiały przy wykonywaniu zadań praktycznych,
- planować procesy techniczne.

Informacja techniczna:

Uczeń rozumie:
- potrzebę znajomości wybranych znaków bezpieczeństwa,
- konieczność znajomości telefonicznych numerów alarmowych,
- potrzebę poznania podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych,
- technikę sporządzania rysunków w rzutach prostokątnych,
- sposoby opisu rysunków technicznych,
- potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego z zakresu karty rowerowej,
- konieczność znajomości obsługi i konserwacji roweru,
- potrzebę posiadania umiejętności analizy sytuacji na skrzyżowaniach dróg,
- sposób sporządzania schematów ideowych prostych obwodów elektrycznych,
- potrzebę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !