Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program koła ekologicznego

Data dodania: 2007-04-01 09:41:27
Przedstawiam państwu program koła ekologicznego dla szkoły postawowej, propagujący zachowania ekologiczne wśród dzieci.Tematyka zajęć dotyczy form ochrony środowiska, problemu jego zanieczyszczenia oraz sposobów oszczędzania surowców naturalnych np.wody.

 

PROGRAM KOŁA EKOLOGICZNEGO PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI NA 37 h.Cele główne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku,
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
 • Prezentacja własnego punktu widzenia,
 • Przygotowania do publicznych wystąpień,
 • Współpraca w zespole i praca w grupie,
 • Podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
 • Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
 • Poszukiwanie informacji w różnych źródłach,
 • Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
 • Zdobywanie nawyków ekologicznych,
 • Sposoby rozwiązywanie konfliktów dotyczących zagadnień ekologicznych,
 • Odpowiedzialność za stan środowiska,


Cele szczegółowe:
1. Treści – środowisko naturalne.

· Poznanie pojęcia biocenoza, biotop, ekosystem,

 

· Rozróżnianie elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,

 

· Rozróżnianie gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla biocenozy leśnej, łąkowej, polnej i jeziora,

 

· Opisywanie przystosowania roślin i zwierząt do życia w danym środowisku,

 

· Omówienie relacji łączących przyrodę ożywioną i nieożywioną,

 

· Wykonanie doświadczenia wyjaśniającego zjawisko krążenia materii w ekosystemie,


2. Treści – dom ucznia początkiem ochrony środowiska.

· Poznanie środków chemicznych wykorzystywanych w kuchni i łazience,

 

· Znajomość pojęcia degradacja,

 

· Omówienie źródeł energii,

 

· Wyjaśnienie pojęcia recycling i segregacja,

 

· Rozpoznawanie produktów, które można poddać recyclingowi,


3. Treści – woda-środowisko życia oraz jej zagrożenia,

· Omawianie własności wody,

 

· Opisywanie krążenia wody w przyrodzie,

 

· Określanie stopnia zanieczyszczenia wody w rzece,

 

· Wymienianie źródeł zanieczyszczeń wody,

 

· Poznawanie sposobów oczyszczania wody,

 

· Opisywanie działania oczyszczalni ścieków,

 

· Poznanie historii wodociągów w naszym mieście,

 

· Omawianie sposobów oszczędzania wody,


4. Treści – powietrze.

· Poznanie składu powietrza,

 

· Poznanie substancji zanieczyszczających powietrze,

 

· Omawianie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza,

 

· Omawianie roli skali porostowej przy określaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza,

 

· Zrozumienie efektu cieplarnianego,

 

· Analizowanie przyczyn i skutków efektu cieplarnianego,

 

· Omawianie powstawania dziury ozonowej,

 

· Omawianie przyczyn powstawania dziury ozonowej,


5. Treści - Ochrona środowiska.

 • Wyjaśnianie pojęcia ochrona środowiska, park narodowy, rezerwat,
 • Omawianie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !