Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Radość tworzenia

Data dodania: 2007-01-02 07:29:13
Moje zainteresowania plastyką, poczucie realizacji własnych zamierzeń w pracy z dziećmi, a także duże zaangażowanie uczniów w działalność kółka plastycznego, skłoniły mnie do opracowania własnego programu autorskiego na bazie doświadczeń wyniesionych z dotychczasowej pracy.
Podczas tworzenia programu autorskiego korzystałam z wiedzy i pomocy pani metodyk z CEN-u w Bydgoszczy.
Mój program opracowany jest z myślą o wszystkich dzieciach chętnych do udziału w zajęciach kółka plastycznego. Ma on za zadanie stymulować do kreatywności, zarówno manualnej jak i percepcyjnej, ucznia, pozwalać niekiedy słabszym w nauce dzieciom, odnieść sukces, zostać dostrzeżonym również przez rówieśników, kształtować zdolność do działania samodzielnego i w grupie, dostarczać bodźców do myślenia, uczyć umiejętności planowania swojej twórczości, ustosunkowywania się do pracy własnej i cudzej, wyrażania uzasadnionej, obiektywnej opinii na ich temat.
CELE PROGRAMU
Głównym celem zajęć kółka plastycznego jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci. Dzięki udziałowi w zajęciach mają one posiąść umiejętność przedstawiania swoich pomysłów i wyrażania swoich uczuć w tworzeniu prac plastycznych różnymi technikami.
Cele programu:
 • pogłębienie znajomości technik plastycznych
 • kształcenie poczucia smaku poprzez umiejętne dobieranie kolorów, tworzenie
kompozycji

 • kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy, kreatywnego przetwarzania
form, materiałów,
 • zainteresowanie dzieci sztuką rozumianą jako twórczość plastyczna, kształcenie umiejętności obiektywnej, uzasadnionej oceny pracy własnej i cudzej,
 • pobudzanie pomysłowości, inicjatywy,
 • przełamywanie oporów przed stosowaniem niekonwencjonalnych metod i form
pracy, przed przedstawianiem w niekonwencjonalny sposób zjawisk, przeżyć,
nastrojów,
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego wyrażania uczuć, emocji, przeżyć w
twórczości plastycznej,
 • dodawanie odwagi w pokonywaniu trudności podczas wykonywania prac
plastycznych, przełamywanie nieśmiałości, stwarzanie warunków i możliwości do
przeżywania przez dziecko sukcesów,
 • pobudzenie wyobraźni ucznia, skłanianie do myślenia nad własną i cudzą pracą
 • tworzenie motywacji do dalszego rozwijania swoich umiejętności,
 • wyszukiwanie uczniów wybitnie utalentowanych,
 • wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, miasta i regionu poprzez
zwiedzanie wystaw, spotkania z artystami oraz udział w konkursach plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie, poprzez wspólne przygotowywanie i
realizację zadań
 • stwarzanie radosnej atmosfery swobody twórczej


METODY


- pokaz
- rozmowa,
- praca z książką (albumy obrazujące sztukę, podające przykłady rozwiązań malarskich),
- obserwacja,
- eksperyment,
- wycieczka,
- metoda problemowa,
- ćwiczenia,
- metody praktycznego działania (projektowanie, kopiowanie, modelowanie)TECHNIKI


- malowanie (pędzlem, farbami akwarelowymi, plakatowymi, patyczkiem, ,,mokre na mokrym”, na szkle, na kaszy, plasteliną, kisielem, piórkiem i tuszem, tempowanie, spryskiwanie farbą),
- bronowanie i czesanie gęstej farby,
- rysowanie (różnymi kredkami, pisakami, świeczką, kredą na betonowym podłożu, patykiem w piasku),
- szkicowanie (ołówkiem, węglem),
- odbijanki (stemplowanie warzywami, odbijanie materiałem, odbijanie wzorów monet - frotage),
- skrobanie - farby, w wosku,
- rozcieranie opiłków kredek ołówkowych,
- naklejanki (collage, listkami, kawałkami gazet, kolorowym papierem, tkaninami itp.),
- rzeźbienie w mydle,
- praca w programie Paint,FORMY PRACY

- indywidualna, zbiorowa, grupowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- opisane w tabeli przy każdym temacie

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
Zadania:
· tworzenie prac plastycznych
· eksponowanie własnych wytworów na wystawach, gazetce kółka plastycznego,
· wykonywanie prac na konkursy plastyczne organizowane przez szkołę i poza nią,
· włączanie się w akcje organizowane w szkole, poprzez udział w tworzeniu ich oprawy plastycznej,
· własne niekonwencjonalne działania plastyczne,

W pracy kółka plastycznego uwzględniać można prace w plenerze, wycieczki, zwiedzanie wystaw, pracowni artystów, tworzenie projektów z zastosowaniem komputera np. praca w programie Paint. Nauczyciel prowadzący zajęcia, który w wyczuwalny dla dzieci sposób traktuje twórczość plastyczną również jako swoją pasję w znacznie większym stopniu będzie zachęcać i motywować dzieci do rozwijania ich zainteresowań, doceni też każdy, nawet drobny sukces dziecka, pozwoli nawet tym nieśmiałym „rozwinąć skrzydła" i ukazać drzemiące w nich talenty. Wiele dzieci poprawi swoją sprawność manualną, ośmieli się wyrażać swoje opinie, uzasadniać je, nabędzie umiejętności pracy w grupie, „wyostrzy” swoją wrażliwość na piękno otaczającego świata, rozbudzi swoją wyobraźnię, nauczy się radzenia sobie z pewnymi problemami, które po prostu przestaną nimi być, a przekształcą się w radosną możliwość tworzenia.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Klasa I

Temat

Zadania do wykonania

Techniki

Uwagi

l. Wspomnienia z wakacji
Obrazek w ramce


Przedstawienie postaci w ruchu
Projektowanie ramki do obrazka


Rysowanie kredkami ołówkowymi
Oklejanie kawałkami kolorowego papieru.


Kredki ołówkowe, kawałki kolorowego papieru


2. Jak wygląda moje imię?


Rozróżnianie barw podstawowych i ich pochodnych


Malowanie akwarelą na mokrym papierze „mokre na mokrym"


Słoiczki do mieszania barw podstawowych


3. Nowa przygoda Smerfetki


Przedstawienie układami linii bohatera filmowego w nowej sytuacji


Rysowanie piórkiem i tuszem.


Piórka, tusz, kolorowe kartki papieru


4. Las jesienią


Wyróżnianie i określanie temperatury barw


Malowanie farbami plakatowymi


Zajęcia mogą być poprzedzone wycieczką


5. Nadejście jesieni


Przedstawienie i wyrażenie układem płaszczyzn nastroju zjawiska przyrodniczego


Wydzieranka


Kolorowy papier, klej


6. Pomagam tacie naprawić pralkę (telewizor, odkurzacz)


Rysunkowe przedstawianie postaci ludzkiej we wspólnej akcji z zastosowaniem wycinków z gazet


Rysowanie i naklejanie wycinków z gazet


Dzieci przygotowują wycinki z gazet przedstawiające sprzęt AGD


7. Projekt tkaniny zasłonowej do własnego pokoju


Opracowanie kompozycji rytmicznej środkami graficznymi


Stemplowanie ziemniakiem.


Przygotowane połówki ziemniaków i nożyki


8. Jesienny skrzat


Stosowanie różnych rodzajów faktur w pracy plastycznej


Wyklejanie zasuszonymi listkami


Dzieci przygotowują ususzone liście


9. Jesienny bukiet


Tworzenie kompozycji


Odbijanie farby pomalowanymi listkami


Dzieci przygotowują ususzone liście


10. Mój sen


Przedstawienie układem płaszczyzn zjawiska fantastycznego


Collage z wycinków z gazet


Zgromadzone, kolorowe gazety


11. Przygoda Kubusia
Puchatka


Przedstawienie układem linii bohatera bajkowego


Malowanie patyczkiem i farbami


Patyczki, farby


12. Zimowe zabawy

Rozbielanie kolorów

Malowanie farbami i pastą do zębów

Biała pasta do zębów, tekturka lub paleta do rozbielania farb

13. Za oknami zima

Przedstawianie nastroju

Rysowanie świeczką, malowanie farbami

Świeczka, farby

14. Miasto zimą

Przedstawianie nastroju

Malowanie farbami, rozpryskiwanie farby, naklejanie waty

Szczoteczki do zębów pozwolą rozpryskiwać białą farbę

15.Bożonarodzeniowe drzewko

Zastosowanie symetrii w pracy plastycznej

Cięcie i oklejanie kolorowego papieru

Lusterka
Drzewko wycinają dzieci po zgięciu kartki

16. Nowy Rok

Przedstawianie układem linii obchodów uroczystości

Wydrapywanka

Na poprzednich zajęciach przygotowuje się pomalowaną, czarną farbą lub tuszem kartkę z barwnymi plamami

17. Maska karnawałowa

Projektowanie maski karnawałowej

Wyklejanie skrawkami materiału

Skrawki materiału

18. Zwierzę z Zoo

Zastosowanie układu jednobarwnych płaszczyzn

Wyklejanka z pociętych kawałków papieru

Białe kawałki papieru na czarnym tle

19. Lecimy w kosmos

Wykonanie projektu rakiety kosmicznej

Wyklejanka z zastosowaniem kawałków folii aluminiowej

Folia aluminiowa, czarna kartka

20. Mój obraz

Rozbielanie farb, zastosowanie symetrii w pracy plastycznej

Malowanie farbami i pastą do zębów

Biała pasta do zębów, tekturka lub paleta do rozbielania farb

21. Nadchodzi wiosna

Malowanie z zamkniętymi oczami

Malowanie farbami, palcami.

Dzieci przynoszą opaski na oczy albo składają obietnicę, że będą malować z zamkniętymi oczami

22. Wiosenny bukiet

Rysowanie stopą

Rysowanie pisakami

Pisaki

23. Droga w lesie

Przedstawianie wymiaru w pracy plastycznej

Rysowanie kredkami

Kredki

24. Moja wymarzona zabawka

Zastosowanie technik fakturowych

Frotage (pocieranie monet kredką).

Dzieci przynoszą monety

25. Wielkanocna pisanka

Tworzenie kompozycji

Cięcie i naklejanie papieru

Nauczyciel przygotowuje szablon pisanki

26. Dziwny, bajkowy świat

Zastosowanie kontrastu kolorów

Naklejanki z jednobarwnego papieru

Kawałki kolorowego papieru

27. Kwiecista łąka

Poznawanie sposobów malowania pędzlem

Malowanie pędzlem na różne sposoby

Farby

28. Lot ptaków w obłokach

Przedstawianie ruchu za pomocą linii
Bronowanie i czesanie gęstej farby


Do bronowania i czesania gęstej farby używamy zapałek albo starego grzebienia

29. Barwne motyle


Zastosowanie symetrii w pracy plastycznej, zapoznanie z pojęciem symetrii

Naklejanie zmiętych kawałków krepy


Motyla wycinamy po narysowaniu na zgiętej kartce tyko jednej strony jego ciała
30. Serwetka dla mamy

Zapoznanie z pojęciem osi symetrii

Składanie cięcie kolorowego papieru

Kolorowy papier, nożyczki, klej, kartka, na którą nakleimy pracę
31. Ślady dłoni

Zapoznanie ze sztuką prehistoryczną
Malowanie farbami, rysowanie kredkami

Dzieci używają swoich dłoni, pracę plastyczną poprzedzamy oglądaniem ilustracji obrazujących sztukę prehistoryczną

32. Portret dziecka
Proporcjonalne przedstawianie postaci
Rysowanie węglem
Węgiel

33. Dzień Dziecka

Projektowanie znaczka pocztowego

Rysowanie kredkami świecowymi

Dzieci wykonują brzegi pracy na wzór obrzeża znaczka pocztowego

34. Gdzie chciałbym, chciałabym pojechać na wakacje?

Przedstawianie układem płaszczyzn nastroju przed wakacjami
Collage z wykorzystaniem zdjęć
Dzieci przygotowują swoje zdjęcie lub zdjęcia całej swojej rodziny

35. Wakacyjne pejzaże

Zapoznanie z pojęciem perspektywy
Rozcieranie opiłków kredek ołówkowych

Temperówki, kredki ołówkowe

36. W „Klockowie"

Tworzenie obiektów i postaci z wyciętych figur geometrycznych

Naklejanie wyciętych figur geometrycznych

Kolorowy papier, nożyczki, klej

37. Udział w wystawach organizowanych przez Szubiński Dom Kultury38. Zapraszanie na zajęcia miejscowych artystów plastyków

Klasa II

Temat

Zadania do wykonania

Techniki

Uwagi

l. Piłkarze na boisku

Proporcjonalne przedstawianie postaci

Rysowanie postaci, wycinanie i umieszczanie ich na makiecie boiska sportowego

Kredki ołówkowe, wieczko od kartonika, klej

2. Mój przyjazd z wakacji

Przedstawianie środkami malarskimi zdarzeń czasowo -przestrzennych

Malowanie farbami

Farby

3. Negatyw zdjęcia z wakacji

Zastosowanie kontrastu, Przedstawienie zjawi­ska fantastycznego

Naklejanie kawałków gazety na czarnym tle

Kawałki zwykłych gazet, czarne kartki

4. Obrazek dla mamy

Tworzenie kompozycji z figur symetrycznych
(kontury i symetria figur)
Wycinanie figur z papieru, rozcieranie kredek o kontury figur

Figury wycina się zginając kawałek kartki, kartki z grubo naniesioną kredką nanosi się na brzegi figur

5. Poczta w przyszłości

Projektowanie znaczka pocztowego

Collage

Dzieci wykonują brzegi pracy na wzór obrzeża znaczka pocztowego

6. Dbamy o zdrowie

Przedstawianie postaci w ruchu

Malowanie farbami

Farby

7. Tak widzę Jesień

Projektowanie kostiumu z różnych materiałów

Naklejanie tkanin

Dzieci wybierają kolory pasujące do jesieni (ciepłe barwy)

8. Portret naszej pani

Przedstawienie postaci ludzkiej linią i plamą

Rysowanie kredkami

Kredki

9. Liście na wietrze

Wykorzystanie faktury w pracy plastycznej

Wyklejanie zasuszonymi listkami

Dzieci przygotowują zasuszone listki

10. Bukiet Pani Jesieni

Stosowanie technik fakturowych

Frotage przy użyciu zasuszonych liści i kredek ołówkowych

Dzieci przygotowują zasuszone listki

11. Ognisko

Zastosowanie barw ciepłych

Malowanie farbami

Zajęcia poprzedza obserwacja płomienia świecy

12. Nadejście jesieni

Przedstawianie i wyróżnianie układem płaszczyzn zjawiska przyrodniczego

Malowanie plasteliną

Plasteliną

13. Jaka to melodia?

Wyrażanie nastroju muzyki za pomocą barwnych plam Tworzenie kompozycji ukazującej ruch i spokój


Malowanie farbami

Należy dobrać odpowiednią muzykę do słuchania

14. Najciekawsza postać z królewskiego orszaku

Wydobycie cech charakterystycznych postaci poprzez ekspresję barw, kształtu, elementów dekoracyjnych

Malowanie farbami, rysowanie kredkami świecowymi

Pracę plastyczną może poprzedzać wymyślanie bajki

15. Święta Bożego Narodzenia

Projektowanie kartki świątecznej

Odbijanie grubo naniesionej farby

Dzieci przygotowują tekturkę do nanoszenia farb

16. Talerz

Projektowanie zastawy stołowej

Obijanie farby kawałkami warzyw

Dzieci przygotowują kawałki warzyw, przynoszą nożyk

17. Słuchamy anielskiego chóru

Przedstawienie za pomocą barwnych plam sceny grupowej

Rysowanie kredkami świecowymi

Kredki świecowe

18. Zwierzęta podczas zimy

Przedstawienie zjawiska przyrodniczego

Malowanie farbami, rozbielanie farb pastą do zębów

Biała pasta do zębów, tekturka lub paleta do rozbielania farb

19. Wystrój sali na bal karnawałowy

Projektowanie form przestrzennych

Rysowanie kredkami, przyklejanie tasiemek

Kolorowe tasiemki, klej, kredki

20. Dywanik w moim pokoju

Zaprojektowanie tkaniny

Naklejanie kawałków materiału

Kawałki materiału, klej

21. Kupuję z mamą wiosenne ubranie

Przedstawienie sceny realnej

Malowanie farbami, naklejanie kawałków materiału

Kawałki materiału, klej, farby

22. Święta Wielkanocne

Projektowanie kartki świątecznej na Wielkanoc

Praca w programie Paint

Sala komputerowa

23. Śmigus - dyngus

Przedstawienie postaci w ruchu

Rysowanie kredkami świecowymi, naklejanie niebieskich nici

Niebieskie nici, klej

24. Kwiaty z naszego ogródka

Przedstawienie za pomocą barwnych plam charakterystycznych cech roślin

Malowanie na kaszy

Kartki z naklejoną kaszą przygotowuje się na poprzednich zajęciach

25. Zwierzę z Zoo

Tworzenie proporcjonalnej postaci Wypełnianie konturów

Wydzieranka

Pracę plastyczną poprzedza oglądanie zdjęć zwierząt z Zoo

26. Symbole

Tworzenie obrazów na wzór sztuki prehistorycznej

Malowanie farbami na tkaninie

Kartki z naklejoną tkaniną przygotowuje się na poprzednich zajęciach

27. Odbitki dłoni i odbijanie dłońmi

Stosowanie różnych sposobów malowania
na wzór sztuki prehistorycznej
Rozpryskiwanie farby, malowanie farbami całą dłonią

Szczoteczki do zębów

28. Malowidła na ścianie

Szkicowanie znaków na wzór sztuki prehistorycznej

Szkicowanie na pomalowanej i startej papierem ściernym kartce

Kartkę do szkicowania przygotowuje się na poprzednich zajęciach

29. Powiększanie obrazów

Zachowywanie proporcji w powiększonym obrazie
Tworzenie ogromnych obrazów
Malowanie farbami, rysowanie kredkami

Pierwszą pracę dziecko wykonuje na małej kartce, potem przenosi ją na duży format

30. Droga w lesie

Zastosowanie światła i cienia, stosowanie wymiaru w pracy plastycznej

Rysowanie kredkami

Zajęcia można zorganizować w plenerze

31. Brzoza czy
świerk?

Tworzenie sylwetek drzew

Odbijanie gąbką, zamalowywanie farbami tła, rysowanie kredkami świecowymi

Kawałki gąbki, kredki świecowe

32. Na leśnej polanie

Przedstawianie zjawiska przyrodniczego

Rysowanie kredkami z perspektywy owada, naklejanie zasuszonych kwiatków kwiatów

Dzieci przygotowują zasuszone płatki kwiatków. Zajęcia prowadzimy po wycieczce

33. Moja Mamusia

Projektowanie kartki dla mamy

Praca w programie Paint

Sala komputerowa

34. Głębia morska

Przedstawianie wyobrażenia o podwodnym świecie

Odbijanie pomalowanych opuszków palców, otaczanie ich w dowolne kontury pisakiem (w ryby itp.)

Pisaki, farby

35. Malujemy jak prawdziwi artyści

Wykonanie kopii wybranego obrazu rozbielanie, łączenie barw

Malowanie farbami, rozbielanie, łączenie barw

Kopie obrazów, biała pasta do zębów, tekturka lub paleta do rozbielania farb

36. Zachód słońca

Mieszanie barw

Malowanie mokre na mokrym

Farby

37. W jakim domu chciałbym spędzić wakacje?

Zastosowanie perspektywy w pracy plastycznej

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !