Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program z arteterapii

Data dodania: 2007-02-27 09:14:07
Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy ona tworzenia, jak również korzystania z istniejących działań twórczych. Metodę te może stosować każdy bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności i stan zdrowia. Program ten powstał z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami psychoruchowymi i zaburzeniami zachowania. Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci i dostarczanie im pozytywnych przezyć.
PROGRAM Z ARTETERAPII


Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy ona tworzenia, jak również korzystania z istniejących działań twórczych. Metodę te może stosować każdy bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności i stan zdrowia. Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które maja urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych – wychowawców i rodziców.


CEL GŁÓWNY:

Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.


CELE ETAPOWE:

 1. Zapoznanie z nowym materiałem plastycznym.
 2. Doskonalenie sprawności manualnej.
 3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 5. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 6. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu.
 7. Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
 8. Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych.
 9. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
 10. Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 11. Stwarzanie możliwości porozumiewania się.
 12. Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia będą się odbywały w ramach pracowni z arteterapii, z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Będą w nich uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej w zbliżonym do siebie wieku. Grupa będzie liczyła od 4 do 8 dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i emocjonalnym. Każde zajęcia będą rozpoczynały się i kończyły zabawą integracyjną. Formy i metody pracy będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Udział w zajęciach będzie opierał się na dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć będzie nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu „tworzenia”, niż jego wytworom. Podczas terapii będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: glina, woda, materiały przetwarzalne (masa solna, masa papierowa, plastelina, itp.), farby, muzyka, światło.

W celu osiągnięcia założonych efektów zajęcia będą prowadzone w sposób systematyczny i ciągły.


SPODZIEWANE EFEKTY:

Dziecko:

 1. Zna różne materiały plastyczne i potrafi je wykorzystać w sposób twórczy.
 2. Posiada umiejętności plastyczne.
 3. Rozwija wrażliwość estetyczną.
 4. Jest samodzielne działaniu.
 5. Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.
 6. Nabywa większej pewności siebie.
 7. Posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych.
 8. Posiada umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu.

CELE OPERACYJNE
Uczeń:
TEMATYKA ZAJĘĆ
FORMY PRACY I POMOCE DYDAKTYCZNE
- poznaje nowy materiał plastyczny,

- rozwija sprawność manualną,

- rozwija wyobraźnię,

- odreagowuje napięcia, wycisza się

Dowolne zabawy z gliną: ugniatanie, mieszanie, uklepywanie, oblepianie, napełnianie pojemników.

Swobodna zabawa z glina i wodą.

Zajęcia w kręgu, na podłodze, z wykorzystaniem misy.

Inspirowanie zabawy przez prowadzących zajęcia.

Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej.

Pomoce: misa, woda, plastikowe kubeczki i łyżki, kaseta z muzyką relaksacyjną.

- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,

- potrafi ulepić kulkę, wałek, itp.

- umie posługiwać się nożykiem i wałkiem

- rozwija słownictwo

- pokonuje lęk związany z wejściem w nową grupę

- rozwija umiejętność naśladowania czynności

Krojenie gliny nożykiem.

Lepienie prostych form: kulki, wałki, itp.

Nadawanie glinie odpowiednich kształtów za pomocą dłoni i wałka.Zajęcia przy stole, w formie zindywidualizowanej.

Naśladowanie czynności terapeuty.

Pomoce: nożyki, wałki, butelki plastikowe, ściereczki.

- potrafi łączyć tworzywa plastyczne z innymi materiałami

- umie zaplanować kompozycję

- zna nazwy wykorzystywanych surowców

- pobudza własną fantazję

- odkrywa własne możliwości twórcze

Tworzenie form z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !