Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Poszerzając zasób słownictwa, otwieram okno na świat - program innowacyjny n-la

Data dodania: 2008-02-14 08:12:51
Poniżej przedstawiam program innowacyjny-napisany przez n-la j.angielskiego SP, którego realizacja przyczynisię do znacznego poszerzenia wiadomości i umiejętności uczniów, a co za tym idzie do zdolnościefektywnego komunikowania się iskutecznego przekazywania informacji wjęzyku angielskim.Mam nadzieje ze okaże się przydatny innym nauczycielom.
I WSTĘP

"Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat" - słowa Josepha Conrada bardzo wiele znaczą szczególnie teraz, gdy jesteśmy członkami Unii Europejskiej.

      Umiejętność komunikowania się właśnie w języku angielskim stała się niezwykle ważna dla uczniów np. podczas surfowania w sieci czy też podczas wizyt poza granicami, a rozwijanie jej -leży w obszarze moich szczególnych starań.

      Realizując ten program, wychodzę naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy często wypytują o znaczenie poszczególnych słów lub proszą o ich przetłumaczenie. Pisząc czy też wypowiadając się w języku obcym, uczniowie pragną użyć barwnego słownictwa , ale zwykle brak im słów i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich twórczych umiejętności.

      Sądzę, ze realizacja programu "Poszerzając zasób słownictwa, otwieram okno na świat" przyczyni się do znacznego poszerzenia wiadomości i umiejętności uczniów, a co za tym idzie do zdolności efektywnego komunikowania się i skutecznego przekazywania informacji w języku angielskim.

II TEMAT PROGRAMU
Poszerzając zasób słownictwa, otwieram okno na świat

III AUTORSTWO PROGRAMU mgr Justyna Walczak

IV CYKL REALIZACJI I POZIOM EDUKACYJNY

Roczny cykl kształcenia .
Poziom edukacyjny : klasy V szkoły podstawowej.

V TERMIN REALIZACJI
Od 1.09.2007 r. do 31.05.2008 r.

VI CELE PROGRAMU

1.CEL GŁÓWNY:
 • poszerzenie zasobu słownictwa uczniów,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, aby osiągnęli umiejętności językowe zapewniające sprawną komunikację w języku angielskim,
 • promowanie praktycznego zastosowania wiedzy.
2.CELE SZCZEGÓŁOWE

Wiadomości
Uczeń powinien:
 • władać zakresem słownictwa wykraczającym poza zasób słów obowiązujący w klasie IV i V,
 • posiadać podstawowe wiadomości gramatyczne z zakresu języka angielskiego.
Umiejętności

Uczeń powinien:
 • umieć porozumieć się w języku angielskim, np. zapytać o dany przedmiot, o drogę czy też o zainteresowania,
 • potrafi udzielić odpowiedzi, przekazać informację,
 • wiedzieć jak poszukiwać i porządkować informacje przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł (słowniki, encyklopedie, Internet itp.)
 • umieć pracować ze słownikiem tradycyjnym jak i internetowym,
 • kształtować kulturę współpracy w parze i grupie.
Poziom postaw

Uczeń powinien:
 • tworzyć atmosferę pozytywnej rywalizacji oraz współpracy i wzajemnego szacunku,
 • być tolerancyjny, chętny do pomocy kolegom/koleżankom mającym problemy z danym zagadnieniem,
 • wspierać osoby z trudnościami w nauce,
 • w pełni wykorzystywać swoją wiedzę i uzdolnienia.
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !