Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jak żyć zdrowo i bezpiecznie.

Data dodania: 2006-05-29 14:10:00
Niniejsza publikacja stanowi program autorski służący propagowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji. Program został przeprowadzony w placówce opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci w wieku od 10 do 19 lat.

Program prozdrowotny pt.: „Jak żyć zdrowo i bezpiecznie.”

Cel ogólny:
Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji.

Cele operacyjne:
-    Zapobieganie stosowaniu używek typu papierosy, alkohol, narkotyki, poprzez ukazanie ich szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka.

-    Kształtowanie postawy prozdrowotnej poprzez poszerzenie wiedzy na temat własnych możliwości dbania o zdrowie.

-    Przekazanie wiedzy na temat wpływu odżywania się na stan zdrowia.

-    Dostarczenie wiadomości na temat zdrowotnych walorów aktywnego wypoczynku.

-    Wprowadzenie wiedzy z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa w otoczeniu bliższym i dalszym.

-    Kształtowanie postawy prozdrowotnej poprzez poszerzenie wiedzy o chorobach, drogach zarażania się i sposobach unikania zarażenia.

-    Propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez ukazanie znaczenia oraz kształtowanie umiejętności z zakresu właściwych relacji z otoczeniem jako składnika zdrowia psychicznego i fizycznego

Forma:
Pogadanka
Mini wykłady
Zabawy interaktywne
Prace plastyczne

Czas trwania:
1 raz w tygodniu po 60 minut

SPOTKANIE PIERWSZE
1.   MOJE ZDROWIE ZALEŻY ODE MNIE.

-    Czym jest zdrowie i jak mogę o nie dbać?
-    Czynniki wpływające na dobry stan zdrowia
-    Styl i tryb życia i ich wpływ na stan zdrowia
-    Higiena osobista i otoczenia
-    Prawidłowe odżywanie jako warunek dobrego stanu zdrowia
-    Praca plastyczna: Aby zdrowym być...


SPOTKANIE DRUGIE
2.   NASZE DOJRZEWANIE

-    Dojrzewanie fizyczne i psychiczne
-    Niestabilność emocjonalna, wzrost krytycyzmu, dekoncentracja jako problemy wieku dojrzewania- sposoby radzenia sobie z nimi
-    Nasz płciowość, płeć przeciwna- wzajemne relacje w okresie dojrzewania
-    Radzenie sobie ze stresem i problemami w nauce


SPOTKANIE TRZECIE
  1. CHOROBY I PIERWSZA POMOC

-    Choroby brudnych rąk i sposoby ich unikania
-    Choroby zakaźne, znaczenie szczepień ochronnych
-    Choroby przenoszone drogą płciową
-    Skaleczenia,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !