Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy bloku przedmiotowego sztuka (muzyka, plastyka)

Data dodania: 2007-05-30 09:15:46
Plan wynikowy bloku przedmiotowego sztuka (muzyka, plastyka) w Gimnazjum nr 2 w Staszowie 2006/2007.Zmodyfikowany o treści plastyczne program nauczania muzyki na poziomie III etapukształcenia DKW-4014-242/99Autor: mgr Marek Chodurek

Plan wynikowy bloku przedmiotowego sztuka
(muzyka, plastyka) w Gimnazjum nr 2 w Staszowie 2006/2007

Zmodyfikowany o treści plastyczne program nauczania muzyki na poziomie III etapu kształcenia DKW-4014-242/99


Temat Tematyka szczegółowa Materiał do realizacji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
SZTUKA W DZIEJACH KULTURY 1 godzina Kolejność epok Pojęcie czasu historycznego – oś czasu Logika przemian dziejowych Wybrane utwory muzyczne poznane przez uczniów w szkole podstawowej Wybrane ćwiczenia z rozdziału Porozmawiajmy o sztuce Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni nazwy epok historycznych Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - poda nazwy epok od najdawniejszej do czasów współczesnych
DLACZEGO NARODZIŁA SIĘ SZTUKA 2 godziny Głos jako pierwszy instrument Pieśni rytualne Instrumenty kultur pierwotnych Rysunki naskalne Plastyczne techniki mieszane Muzyka z Ghany: Taniec Dugu, Pieśń satyryczna – muzycy z plemienia Kobre płn. Togo Ilustracja: malowidło paleolityczne z jaskini w Lascaux – Grupa byków Plastyczne techniki mieszane w projekcie strony tytułowej zeszytu Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni nazwy instrumentów muzycznych używanych w omawianej epoce - zna miejsce odnalezienia pierwszych rysunków naskalnych - wykona prostą stronę tytułową zeszytu za pomocą technik mieszanych Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni teorie na temat powstania muzyki - rozpozna na ilustracji dawne instrumenty - umie opisać i zinterpretować pierwsze rysunki naskalne - wykona oryginalną stronę tytułową zeszytu za pomocą technik mieszanych.
SZTUKA W ŚWIECIE STAROŻYTNYM 1 godzina Muzyka w zabytkach ikonograficznych i pisanych Funkcja muzyki Rozwój instrumentów Architektura świata starożytnego Pieśń Seikilosa Starożytne instrumentarium Ilustracje: Muzyk grający na aulose Harfiarz Muzykanci Safona Tablice – Historia Sztuki - Średniowiecze Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni nazwy poznanych instrumentów - wymieni sytuacje, w jakich muzyka towarzyszyła ludziom w starożytności - wśród ilustracji rozpozna budowle starożytności Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - poda funkcje muzyki w czasach antycznych - rozpozna używane wówczas instrumenty - wymieni najważniejsze budowle starożytności
CHWALMY PANA ŚPIEWEM – MUZYKA KOŚCIELNA W ŚREDNIOWIECZU 3 godziny Cechy romanizmu i gotyku w muzyce i sztukach wizualnych Chorał gregoriański Cechy chorału i jego rola w kościele Rola światła w architekturze średniowiecznej - witraż Anonim: Chorał gregoriański Utwór chorałowy: Annua Recolamus Ilustracje: Fidel Śpiewając mnisi, Katedra Notre Dame w Paryżu Tablice – Historia Sztuki - Średniowiecze Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - odróżnia dzieła romańskie od gotyckich, wie, jak długo trwało średniowiecze - wyjaśni nazwę chorału gregoriańskiego - odwzoruje rysunkowo przykładowy witraż gotycki Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni cechy sztuki romańskiej i gotyckiej - poda przedziały czasowe, w których kształtowały się oba style - poda cechy chorału - wymieni rodzaje wielogłosowości - wykona z kartonu i bibuły witraż gotycki własnego projektu
Z DAWNYCH DZIEJÓW MUZYKI POLSKIEJ 1 godzina Najstarsze zabytki muzyki polskiej: Oj,chmielu, chmielu, Breve regnum, Gaude Mater Polonia, Bogurodzica Średniowieczne pieśni I hymny polskie: Oj,chmielu, chmielu, Breve regnum, Gaude Mater Polonia, Bogurodzica, Ilustracje: Święty Stanisław, Piękna Madonna, Chór kantorów Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, jak zachować się podczas śpiewania lub słuchania hymnu - śpiewa w grupie pieśń Oj, chmielu, chmielu - wie, przed jaką bitwą polscy rycerze śpiewali Bogurodzicę - zna tytuły najważniejszych pieśni polskich Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - śpiewa solo pieśń Oj, chmielu, chmielu - zna treść pieśniGaude Mater Polonia i okoliczności jej powstania
SZTUKA RENESANSU POCHWAŁĄ ŻYCIA I PIĘKNA 2 godziny Cechy sztuki renesansu Idee epoki Najwybitniejsi twórcy Średniowieczna asceza a radość życia i piękno renesansu – porównanie Podstawy rysunku i liternictwa – nowe projekty graficzne liter John Dunstable: Veni Kreator Mikołaj Gomółka: Panu ja ufam, Kleszczmy rękoma Michał Anioł: Pieta, Dawid Ilustracje: rodzaje liter wzorowanych na piśmie gotyckim Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni najwybitniejszych artystów renesansu - potrafi odróżnić utwór średniowieczny od renesansowego - odróżnia śpiew jednogłosowy od wielogłosowego - rozpozna dysproporcje i proporcje człowieka w twórczości artystów średniowiecznych i renesansowych - wykona w zeszycie wzór ozdobnych liter goryckich Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - poda ramy czasowe epoki - wskaże różnice między sztuką średniowiecza a renesansu, - wymieni najwybitniejszych twórców renesansowych i ich dzieła - wykona własny projekt litery w formie pracy plastycznej
ROZKWIT WIELOGŁOSOWOŚCI 2 godziny Zasługi kompozytorów niderlandzkich i G.P. da Palestriny Rozwój muzyki instrumentalnej Lutnictwo Nauka kanonu Wiwat szkoła M. Praetorius Wiwat szkoła O. di Lasso: Madrygał Echo Ilustracje: Viola i skrzypce Grobliczów Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni kraje, w których najbujniej rozwijała się muzyka wielogłosowa - wyjaśni znaczenie pojęcia polifonia - rozumie budowę kanonu Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - poda nazwiska włoskich lutników - wyjaśni znaczenie twórczości kompozytorów niderlandzkich i włoskich dla rozwoju muzyki - zaśpiewa w kanonie z nauczycielem lub innym uczniem
ZŁOTY WIEK KULTURY POLSKIEJ 1 godzina Życie muzyczne w XVI – wiecznym Krakowie Mikołaj Gomółka i pierwszy polski psałterz Wawel M. Gomółka: Nieście chwałę mocarze, Kto będzie w Twoim Tablice – Historia Sztuki - Renesans Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni władców Polski panujących w epoce renesansu - wyjaśni, dlaczego ten okres w historii Polski nazywamyZłotym wiekiem - wymieni nazwiska najwybitniejszych poetów i muzyków - śpiewa w grupie Już się zmierzcha Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni najwybitniejszych twórców renesansu i ich dzieła - wyjaśni, dlaczego Mikołaj Gomółka nazwany został pierwszym narodowym kompozytorem polskim
TAŃCE I PIEŚNI EPOKI RENESANSU 1 godzina Tańce renesansowe jako pierwsze formy instrumentalne Instrumenty epoki odrodzenia Anonim: Rex, Hajducki J. Polak: Volta Tabulatura Jana z Lublina: Taniec polski Ilustracje: Viola i skrzypce Grobliczów, Szlachcic z lutnią Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni instrumenty popularne w epoce - zna brzmienie dźwięków lutni i potrafi wskazać podobieństwo do brzmienia współczesnej gitary klasycznej Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: -wymieni nazwy tańców renesansowych - wyjaśni znaczenie określeń: tabulatura, motet, madrygał - zna wybitnych, polskich lutników
BAROK – NOWY STYL W SZTUCE 3 godziny Cechy stylu barokowego w muzyce, plastyce i architekturze Renesans a barok – porównanie Motywy zdobnictwa barokowego w sztuce użytkowej C. Jannequin – Śpiew ptaków J.S.Bach – Koncert Brandenburski III Ilustracje: Barokowy anioł Pałac w Wilanowie Tablice – Historia Sztuki - Barok Piosenka: Siedzi sobie zając pod miedzą Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - odróżnia barok od renesansu na podstawie wysłuchanych i oglądanych dzieł - zaśpiewa piosenkę Siedzi sobie zając pod miedzą w grupie - wykona prosty motyw zdobnictwa roślinnego w szkicowniku Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - umiejscawia epokę w dziejach – poda ramy czasowe - wymieni cechy sztuki baroku - zaśpiewa piosenkę solo - zaprojektuje własny motyw zdobniczy w dowolnej technice na oryginalnej w kształcie butelce
BAROK – SZTUKĄ PRZEPYCHU 1 godzina Polifonia – wielogłosowość Muzyka organowa i klawesynowa J.S.Bach Toccata i fuga d-moll L.C.Daquin Kukułka J.S.Bach Preludium c-moll Ilustracja: Organy barokowe w Leżajsku Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, co to jest polifonia - odróżnia organy od klawesynu Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - rozpoznaje dźwięki organów i klawesynu
NARODZINY OPERY 1 godzina Działalność Cameraty florenckiej Opery C.Montewerdiego H.Purcela i J.F.Haendla Homofonia Opera w Polsce J.F.Haendel Largo z opery Xerxses H.Purcel Dydona i Eneasz – fragmenty Ilustracje: Sceny z oper Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, jaką formą jest opera - wymieni elementy składowe opery - wie, w jakim kraju powstały pierwsze dzieła operowe - zna tytuł pierwszej opery - wie, kto sprowadził operę do Polski - zna znaczenie słowa homofonia Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, kim był Monteverdi - wyjaśni znaczenie Cameraty florenckiej dla rozwoju muzyki - wymieni najwybitniejszych twórców oper i ich dzieła
SZTUKA POLSKA DOBY BAROKU 1 godzina Działalność B.Pękiela, A.Jarzębskiego, i G.Gorczyckiego Kariera poloneza A.Jarzębski Tamburetta B.Pękiel Missa Paschalis G.G.Gorczycki Laetatus Sum Ilustracje: Polonez Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - zna polskich twórców epoki baroku - wymieni nazwy polskich tańców narodowych - wystuka rytm poloneza Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni nazwiska polskich twórców i ich dzieła - wyjaśni pojęcie polski styl - zaprezentuje krok i podstawowe figury poloneza
KOLĘDUJMY WRAZ 2 godziny Kolęda a pastorałka Dramaty jasełkowe Śpiewanie polskich kolęd barokowych Idea Św.Mikołaja we współczesnym świecie – projekt karty świątecznej Dziwne rzeczy widziałem, Przybierzeli do Betlejem, Wesel się ziemio. Ilustracja: Pokłon trzech króli Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, na czym polegają przedstawienia jasełkowe - bierze udział w scenkach odgrywanych przez uczniów - śpiewa w grupie kolędy - wykona projekt karty świątecznej w szkicowniku Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wie, czym różni się kolęda od pastorałki - śpiewa kolędy solo - wykona własną kartę świąteczną
JAN SEBASTIAN BACH - KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW 1 godzina Rola Bacha w muzyce europejskiej Wybrane gatunki muzyczne w twórczości Bacha – suita, sonata i fuga Toccata i fuga d-moll II Suita orkiestrowa h-moll Bourree Msza h-moll – fragmenty Preludium I fuga c-moll Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - zna podstawowe fakty z życia artysty - wymieni części suity - zna zasadę budowy kanonu Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni najwybitniejsze dzieła Bacha - rozumie znaczenie twórczości kompozytora dla rozwoju muzyki europejskiej - zna zasadę budowy fugi
PROSTOTA I PIĘKNO SZTUKA XVIII WIEKU 1 godzina Klasycyzm przeciwieństwem baroku Odkrycia archeologiczne – sztuka starożytna W.A.Mozart Eine klenie Nachtmusik Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - wymieni cechy baroku i klasycyzmu – wskaże różnice między tymi stylami Po przeprowadzeniu lekcji uczeń: - odróżni styl barokowy od klasycznego w muzyce, plastyce i architekturze
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !