Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z języka polskiego dla kl VI szkoły specjalnej sem II

Data dodania: 2007-03-15 09:41:26
Proponuję plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej specjalnej. Plan został napisany w korelacji z podręcznikiem -Język Polski — Dziś i wczoraj Marii i Krzysztofa Pietracha.
PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ SEMESTR II
Tematyka liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Środki dydaktyczne:
Jak spędziłem ferie 1g
 • Wypowiada się w kilku zdaniach n/t ferii
 • uzupełnia tekst n/t ferii
 • rysuje ilustrację
 • nadaje tytuł ilustracji
 • Komponuje wielozdaniową wypowiedź n/t ferii zimowych
 • redaguje samodzielną wypowiedź (opowiadanie)

Pan Astronom mówi o znakach zodiaku - 1g
 • Zapisuje swoją datę urodzin
 • wyszukuje swój znak zodiaku w Księdze znaków
 • czyta głośno wiadomości n/t swego znaku zodiaku
 • Wymienia planety Układu Słonecznego
 • porównuje własne cechy z opisanymi w Księdze znaków
Podr str188 Księga znaków
Z historii Polski. Mieszko I -1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • odnajduje wskazany fragment w tekście
 • redaguje opis woja ( z pomocą gotowych wyrazów)
 • Wyszukuje w encyklopedii wskazane fragmenty
 • komponuje kilkuzdaniowy opis woja
Podr str 253 Encyklopedia Historyczna dla młodzieży


Bolesław Chrobry – pierwszy król polski - 1g
 • Czyta głośno fragmenty tekstu
 • opowiada zdarzenia z czytanki
 • redaguje streszczenie opowiadania
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó”wymiennym
 • Podaje zasady pisowni „ó” ” wymienne
 • wylicza cechy dobrego króla
Podr str 254 ćw str 70
Król Kazimierz Wielki Akademia Krakowska – 1g
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • uzupełnia zdania wiadomościami z czytanki
 • rozwiązuje krzyżówkę n/t Akademii
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó
 • Komponuje kilkuzdaniową wypowiedź n/t Akademii Krakowskiej
 • prawidłowo stosuje pisownię z „ó” niewymiennym
Podr str 263 – 267 ćw str 71


Ewaluacja
  Formy i narzędzia ewaluacji: Uwagi:pisemna: test n/t wiadomości o królach, opis wojaustna: opowiadanieWielcy odkrywcy: Mikołaj Kopernik - 1g
 • Czyta tekst ze zrozumieniem
 • pisze życiorys M. Kopernika
 • prawidłowo stosuje pisownię „ów; ówka


 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o M. Koperniku
 • wyjaśnia w kilku zdaniach odkrycie M. Kopernika
Podr str 277 cw str 72 Encyklpoedia
Krzysztof Kolumb - 1g
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odnajduje w tekscie wskazany fragment
 • pisze notatkę z podróży Kolumba
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó” niewymiennym
 • Pokazuje Amerykę na mapie Świata
 • opowiada w kilku zdaniach opodróży K. Kolumba
Podr str 279 ćw str 73 Encyklopedia , mapa
Jan Gutenberg - 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • odnajduje w tekscie wskazany fragment
 • przepisuje wybrane fragmenty do zeszytu
 • zapisuje krótki tekst pieczątkami literowymi

 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o J. Gutenbergu
Podr str 275 pieczątki literowe encyklopedia
Wielcy Polacy: Jan Matejko - 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • ogląda zuwagą obrazy Matejki w albumie
 • opisuje w kilku zdaniach wybrany obraz
 • przepisuje opis do zeszytu


 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o J. Matejko
 • redaguje opis wybranego obrazu
Podr str 302 encyklopedia album
Henryk Sienkiewicz – 2 g
 • Słucha z uwagą opowiadania nauczyciela
 • zapisuje tytuły książek
 • ogląda fragment filmu „ W pustyni i w puszczy”
 • szereguje kolejność zdarzeń w filmie
 • rozwiązuje krzyżówkę n/t filmu
 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o H. Sienkiewiczu
 • opowiada w kilku zdaniach przygodę bohaterów
Encyklopedia, film
Ewaluacja
  Formy i narzędzia ewaluacji: Uwagi:pisemna: test niedokończonych zdań , dyktandoustna: opowiadanie, rozmowy
Lektura – 3 g

Piszę bez błędów - 1g
 • Prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „h” i „ch” - ćwiczenia


Ćw str 74 -77
Telewizor - 1g
 • Wymienia zasady oglądania tv
 • zapisuje zasady
 • wybiera z programu tv audycje i uzasadnia swój wybór
 • pisze krótkie streszczenie ulubionej audycji
 • Wyjaśnia dlaczego tv może być niebezpieczna dla dzieci i młodzieży
 • wymienia audycje telewizyjne przeznaczone dla młodzieży
Podr str 195, program telewizyjny
Czy artysta zmieni pędzel na komputer? 1g
 • Pracuje na komputerze w pracowni komputerowej
W marcu jak w garncu – 1g
 • Czyta głośno wiersze z odpowiednią intonacją
 • układa przysłowia z rozsypanek wyrazowych
 • wskazuje czasowniki w tekście
 • Wymienia inne przysłowia ludowe
 • podaje definicję czasownika
Podr str 191 karty pracy
Marzanna. Zwyczaje i tradycje. - 2g
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie szkolnej
 • opisuje Marzannę
 • redaguje sprawozdanie z uroczystości
 • Samodzielnie układa i zapisuje sprawozdanie z uroczystości szkolnej
 • przygotowuje i prowadzi konkursy
Podr str 162

Teatr 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • omawia zasady zachowania sie w teatrze
 • podaje różnice między teatrem a kinem


 • Wyjaśnia zasady teatralnego „savoir- vivru”
 • odnajduje w encyklopedii hasła

Jak oglądać przedstawienie teatralne - 2g
 • Ogląda z uwagą przedstawienie teatralne
 • pisze streszczenie oglądanej sztuki
 • inscenizuje ruchem scenki dramowe

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !