Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Standardy rozwoju dziecka 4-letniego

Data dodania: 2008-05-24 09:19:34
Każde przedszkole powinno właściwie rozpoznawać potrzeby i możliwości edukacyjne dziecka. W tym celu opracowałyśmy wspólnie z koleżanką standardy rozwoju (kryteria sukcesu) dla 4-latków. I. Ogólna sprawność ruchowa

 • Słucha, rozumie i reaguje na polecenia nauczycielek w trakcie zabaw ruchowych
 • Ustawia się w gromadce, rozsypce, kole, rzędzie, parach
 • Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki, przeskoki
 • Zachowuje równowagę przy chodzie po ławeczce
 • Wspina się na drabinki
 • Potrafi samo huśtać się na huśtawce
II. Samodzielność

 • Prawidłowo posługuje się sztućcami
 • Dziecko załatwia potrzeby fizjologiczne
 • Samodzielnie myje ręce
 • Podejmuje próby zapinania guzików i zasuwania suwaków
 • Potrafi wytrzeć sobie nos
 • Ubiera samodzielnie podstawową garderobę
 • Przekłada ubranie na prawą stronę
III. Dojrzałość społeczna
 • Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami
 • Przewodzi zabawie
 • Posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Przestrzega zawartych umów
 • Szuka pomocy nauczycielki w sytuacjach konfliktowych
 • Szybko reaguje na polecenia nauczycielki
IV. Sprawność manualna
 • Rysuje tylko prawą ręką, lewą ręką, oburącz
 • Podejmuje próby wypełniania konturów przedmiotów na dużych obrazkach
 • Drukuje kilka wielkich liter
 • Podejmuje próby cięcia papieru nożyczkami
 • Rysuje prosty dom
 • Rysuje postać człowieka
V. Rozwój mowy i myślenia

 • Sprawne językowo, śmiało inicjuje dialog z rówieśnikami i dorosłymi
 • Prawidłowo wymawia wyrazy
 • Potrafi uważnie słuchać opowiadań
 • Nazywa i wyróżnia z ilustracji znane przedmioty, osoby, zwierzęta, wykonywane czynności
 • Rozwiązuje proste zagadki o znanych przedmiotach, roślinach i zwierzętach
 • Potrafi ułożyć w kolejności obrazki historyjki składającej się z 2 części
 • Potrafi przewidzieć dalszą część opowiadania
 • Składa obrazki pocięte na 3-6 części
 • Odtwarza wiersze i piosenki
VI. Czynności poznawcze

 • Zna własne imię i nazwisko
 • Zna nazwę miasta, w którym mieszka
 • Wyodrębnia i nazywa części ciała człowieka
 • Rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !