Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Propozycja prezentacji działań na nauczyciela dyplomowanego §5 ust.2 pkt 1

Data dodania: 2004-02-04 09:00:00
Od czerwca ubiegłego roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Musze przyznać, że wymagało to ode mnie wiele trudu. Jednak najwięcej czasu zajęło mi właściwe zredagowane i prezentacja działań przeze mnie podjętych, aby uzyskać ten tytuł. Postanowiłam, aby ułatwić innym nauczycielom pracę przedstawić moją propozycje zredagowania i prezentacji tych działań w tym punkcie awansu. Joanna Sałasińska - Skupsz
Szkoła Podstawowa nr 65
Bydgoszcz

     Od czerwca ubiegłego roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Musze przyznać, że wymagało to ode mnie wiele trudu. Jednak najwięcej czasu zajęło mi właściwe zredagowane i prezentacja działań przeze mnie podjętych, aby uzyskać ten tytuł. Postanowiłam, aby ułatwić innym nauczycielom pracę przedstawić moją propozycje zredagowania i prezentacji tych działań w tym punkcie awansu. Tym bardzie, że bardzo mi pomogły właśnie informacje uzyskane z różnych artykuły, które miałam przyjemność przeczytać w Internecie.
     Każdy punkt w mojej "teczce" był poprzedzony streszczeniem działu. W punkcie pierwszym wyglądało to następująco:
"Dla mnie realizacja tego punktu awansu zawodowego powinna przebiegać na trzech płaszczyznach:
  • bezpośredniego oddziaływania na ucznia
  • jego środowisko szkolne i domowe,
  • na nauczyciela
  • oraz podnoszenia jakości pracy szkoły.
Jedne działania to:
  • wychowawczo – dydaktycznych oraz pogłębiające wiedzy o uczniu i jego środowisku,
  • inne polegają na urozmaicaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, a więc organizowanie przestrzeni edukacyjnej,
  • następne jeszcze na wzbogacaniu wiedzy i umiejętności samego nauczyciela
  • oraz działaniach polepszających i doskonalących jakości pracy placówki oświatowej.
     Napisałam programy zarówno dla dzieci uzdolnionych matematycznie, jaki i dla uczniów z trudnościami w nauce. W celu ich napisania starałam się zdiagnozować swoich podopiecznych analizując ich zachowanie czy badając ich umiejętności tempa czytania i pisania oraz czytania ze zrozumieniem.
      Duże znaczenie dla działań edukacyjnych na udział dzieci w różnych konkursach. Dlatego starłam się, aby moi uczniowie realizowali swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w nich.
      Bardzo ważna w pracy nauczyciela jest jego działalności wychowawcza. Z tego powodu już we wrześniu w klasie pierwszej na zebraniu przeprowadziła ankietę dla rodziców. Organizowałam spotkania z opiekunami dzieci starając się im przekazywać istotne informacje o rozwoju ich dziecka jak i o ważnych problemach związanych z pracą w szkole i klasie. Przygotowała też kartę samooceny dla uczniów w klasie II, chcąc poznać zdanie dzieci o sobie samych i przedsięwziąć odpowiednie kroki wychowawcze w związku z ty. Starałam się pielęgnować i zwiększać więź dziecka z najbliższymi, jaki i z kolegami z klasy po przez organizację świąt rodzinnych w szkole.
     Bardzo ważne dla dziecka jest udział...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !