Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test z ochrony powietrza

Data dodania: 2006-05-05 09:30:00
Test przeznaczony jest dla uczniów klasy IVTechnikum Ochrony Środowiska. Jest testem tematycznym, przeznaczonym dosprawdzenia u uczniów stopnia opanowania umiejętności opisanych wstandardach wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik ochronyśrodowiska. Test składa się z 30 pytań, które uczniowie powinnirozwiązać w ciagu 30 minut.
1. Zanieczyszczeniem atmosfery nazywamy:
a. emisję wody opadowej
b. wprowadzenie substancji stałych, ciekłych i gazowych, w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowiek, klimat, przyrodę żywą, wody, gleby lub spowodować inne szkody w środowisku
c. parowanie powierzchni Ziemi

2. Do naturalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zalicza się:
a. wulkany, zakłady przemysłowe, szkoły
b. morza, oceany, pożary
c. burze, procesy spalania, rolnictwo
d. transport drogowy, oczyszczanie ścieków
3. Unos to :
a. przenikanie zanieczyszczeń do atmosfery
b. powstawanie (wyzwalanie się) zanieczyszczeń powietrza
c. gromadzenie zanieczyszczeń na powierzchni ziemi
4. Kwaśne deszcze tworzą się w wyniku:
a. skraplania pary wodnej w ozonosferze
b. skraplania pary wodnej w stratopauzie
c. skraplania pary wodnej w górnej warstwie troposfery

5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył obszar 500 ha w województwie małopolskim w celu utworzenia Parku Narodowego. Obszar odznacza się odpowiednimi walorami przyrodniczymi i środowiskowymi. Park ten:
a. powstanie
b. nie powstanie, ponieważ WIOŚ nie ma odpowiednich kompetencji, aby utworzyć PN
c. nie powstanie, ponieważ obszar jest zbyt mały
d. odpowiedzi b i c są poprawne
6. Fale dźwiękowe mieszczące się w zakresie poniżej 16 Hz to:
a. ultradźwięki
b. infradźwięki
c. dźwięki ponadtonowe
d. dźwięki subtonowe
7. Poziom dźwięku wyrażany jest w:
a. dobsonach
b. decybelach
c. hercach
d. sivertach
8. Beztlenowy proces fizycznego i chemicznego rozkładu masy organicznej przebiegający na drodze termicznej (500-800°C) to :
a. mokre spala
b. kompostowanie
c. piroliza
d. neutralizacja chemiczna
9. Pozyskiwanie węgla brunatnego w Polsce odbywa się głównie metodą:
a. odwiertów
b. głębinową
c. odkrywkową
d. otworową
10. Który z podanych poniżej pierwiastków ma najbardziej „niszczycielską moc” wobec ozonu znajdującego się w stratosferze:
a. azot
b. cynk
c. chlor
d. brom

11. Efekt cieplarniany to zjawisko będące skutkiem :
a. stosowania pestycydów i wycinania lasów
b. stosowania CFC i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych
c. stosowania CFC i wycinania lasów
d. wycinania lasów i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych
12. Bakterie przyswajające azot atmosferyczny to:
a. Rhizobium, Azotobacter, Clostridium pasteurian
b.
Rhizobium, Nitrosomonas, Azotobacter
c.
Azotobacter, Clostridium pasteurianum, Nitrosomonas
d.
Rhizobium, Nitrosomonas, Clostridium pasteurianum
13. Aktualnie najwyższym resortem zajmującym się ochroną środowiska w Polsce jest:
a. Ministerstwo Środowiska

b. Ministerstwo Ochrony Środowiska

c. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Leśnych i Górnictwa

d. Ministerstwo Ochrony Przyrody i Środowiska

14. Które z wymienionych pierwiastków krążą w cyklu typu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !