Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzający z Profilaktyki Zdrowotnej

Data dodania: 2007-01-09 10:16:07
Jest to test sprawdzający z działu Profilaktyka zdrowotna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, technika gastronomiczne i hotelarskie) na poziomie podstawowym.
Test sprawdzający z działu: „Profilaktyka zdrowotna”

przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

– zakres podstawowy


Wersja A

 1. Uporządkuj przedstawione etapy rozwoju nowotworu, wpisując w wolne miejsca cyfry od 1 do 7.
……. – przerastanie zdrowych tkanek

……. – mutacja

……. – tworzenie przerzutów

……. – migracja

……. – angiogeneza

……. – działanie czynników kancerogennych

……. – intensywne mitozy zmienionych komórek

Używając jednego argumentu, uzasadnij, że wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szansę wyleczenia.


 1. Pasożyt to organizm stale lub czasowo związany z żywicielem, żyjący na jego koszt i przynoszący mu szkodę.
Podaj przykład pasożyta wewnętrznego oraz dwie cechy przystosowujące go do pasożytnictwa.


 1. Wśród wymienionych schorzeń podkreśl dwa zaliczane do chorób zawodowych.
  1. albinizm
  2. AIDS
  3. żylaki
  4. gruźlica
  5. afonia
Zdefiniuj pojęcie choroby zawodowej. Każdej z podkreślonych chorób przyporządkuj jeden czynnik, który może wpłynąć na jej powstanie.

 1. Dłuższe działanie jednej z poniższych substancji jest bardzo szkodliwe dla organizmu człowieka, może spowodować uduszenie się człowieka.
Podkreśl tę substancję.
a) azbest b) promieniowanie UV c) tlen d) tlenek węgla


 1. Wśród wymienionych chorób podkreśl trzy wywołane zakażeniem wirusowym.
  1. rzeżączka
  2. opryszczka
  3. grypa
  4. tężec
  5. błonica
  6. AIDS
 1. Uporządkuj etapy namnażania się wirusa, wpisując w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 6.
…… - replikacja

…… - wnikanie

…… - uwalnianie

…… - eklipsa

…… - składanie

…… - adsorpcja

Opisz krótko jeden z etapów namnażania się wirusa.
 1. W zastraszającym tempie wzrasta liczba ludzi zarażonych HIV. Wciąż trwają poszukiwania skutecznej metody walki z wirusem.
Zaznacz zdanie, w którym przedstawiono przyczyny braku skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HIV.
  1. HIV atakuje głównie komórki układu odpornościowego.
  2. Wirus HIV ginie w temperaturze 60 C.
  3. Materiał genetyczny wirusa HIV ulega częstym zmianom.
  4. Wirus HIV jest retrowirusem o małych rozmiarach.
  5. Atakowany organizm nie wytwarza przeciwciał.

 1. Poddanie pokarmu działaniu wysokiej temperatury jest zabiegiem, który zmniejsza ryzyko zakażenia się niektórymi chorobami.
Której z wymienionych chorób to nie dotyczy?
  1. dur brzuszny
  2. malaria
  3. cholera
  4. czerwonka

 1. Spożywanie dużych ilości alkoholu prowadzi do wielu schorzeń.
Która z chorób nie jest związana z nadużywaniem alkoholu przez chorego?
  1. degeneracja nerwów obwodowych
  2. nieżyt żołądka
  3. kretynizm
  4. marskość wątroby

 1. Wymień 4 czynniki kancerogenne.

 1. Wymień 4 skutki nadużywania alkoholu dla zdrowia człowieka.

 1. Określ, czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F):
a) Świerzbowiec ludzki jest wewnętrznym pasożytem skóry.

b) Endotoksyny są wydalane do środowiska przez żywe komórki bakteryjne.

c) Alkaloidy i glikozydy to trucizny pochodzenia antropogenicznego

d) Malarię wywołuje zarodzie malarii (Plasmodium) przenoszony przez samice komarów.


Wersja B

 1. Uporządkuj przedstawione etapy rozwoju nowotworu, wpisując w wolne miejsca cyfry od 1 do 7.
……. – tworzenie przerzutów

……. – angiogeneza

……. – przerastanie zdrowych tkanek

……. – migracja

……. – mutacja

……. – intensywne mitozy zmienionych komórek

……. – działanie czynników kancerogennych

Używając jednego argumentu, uzasadnij, że wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szansę wyleczenia.


 1. Pasożyt to organizm stale lub czasowo związany z żywicielem, żyjący na jego koszt i przynoszący mu szkodę.
Podaj przykład pasożyta zewnętrznego oraz dwie cechy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !