Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Biblia - test dla uczniów klasy I liceum

Data dodania: 2005-05-29 16:00:00
Od kilku lat pracuję w szkole średniej i wiem, że najlepszym sposobem sprawdzenia wiadomości z historii literatury jest test. Chciałabym podzielić się jednym z moich testów. Jest on przeznaczony dla uczniów I klasy liceum ogólnokształcącego. Jego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy uczniów na temat Biblii.
Anna Łabencka

BIBLIA GR.I.
1. Stary Testament to dzieło autorstwa:
a) nieznanego autora,
b) wielu anonimowych autorów,
c) króla Salomona.
2. Biblia jest :
a) dwujęzyczna,
b) trójjęzyczna,
c) jednojęzyczna.
3. Który z wymienionych języków nie są pierwotnymi językami Biblii?
a) grecki i aramejski,
b) hebrajski i aramejski,
c) łacina i akadyjski.
4. Autorem łacińskiego przekładu Biblii jest:
a) królowa Zofia,
b) święty Hieronim,
c) Jakub Wujek.
5. Co Bóg stworzył na początku:
a) zwierzęta i rośliny,
b) niebo i ziemię,
c) Adama i Ewę.
6. Księga Rodzaju opowiada o:
a) powstaniu świata,
b) ewolucji świata,
c) stworzeniu świata.
7. Vanitas to inaczej:
a) marność,
b) cnota,
c) władza.
8. Które z przytoczonych niżej stwierdzeń jest sprzeczne z naukami Koheleta:
a) istotą świata jest przemijanie,
b) bogactwa tego świata są marnością,
c) to, czego pożądamy, nie przeminie.
9. Imię Hioba oznacza człowieka cierpiącego za:
a) grzechy, których się dopuścił,
b) grzechy, których się nie dopuścił,
c) grzechy, których się dopuścili inni.
10. Termin „profetyczny” nie oznacza:
a) poznawania tajników przeszłości,
b) poznawania tajników przyszłości,
c) prorokowania.
11. Przypowieść to gatunek literacki, w którym:
a) istnieje tylko alegoryczne przesłanie,
b) istnieje tylko warstwa dosłowna,
c) istnieje warstwa dosłowna i alegoryczne przesłanie.
12. Które z podanych stwierdzeń są sprzeczne z naukami św. Pawła:
a) mądrość i bogactwo są równie ważne jak miłość,
b) mądrość i bogactwo są niczym wobec miłości,
c) miłość to wartość istotniejsza od mądrości i bogactwa.

13. W skład trzech cnót ewangelicznych wyliczanych przez św. Pawła wchodzą:
a) mądrość, wiedza, miłość,
b) wiara, miłość, mądrość,
c) nadzieja, wiara, miłość.

14. Apokalipsa to gatunek biblijny opowiadający o:
a) wielkiej kosmicznej zagładzie,
b) zagładzie życia na Ziemi,
c) wydarzeniach towarzyszących końcowi świata.
15. Jak dzielimy księgi biblijne ( czas powstania)?
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ............................................................
16. Wymień 5 gatunków biblijnych.
a) .........................................
b) .........................................
c) .........................................
d) .........................................
e) .........................................
17. Wymień 3 cechy stylu biblijnego
a) ............................................
b) ............................................
c) ...........................................
18. Wyjaśnij następujące biblizmy:
a) kraina mlekiem i miodem płynąca -...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !