Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs historyczny o królu Kazimierzu Jagiellończyku

Data dodania: 2006-08-24 10:00:00
Poniższy konkurs został opracowany i przeprowadzony w liceumogólnokształcącym, którego patronem jest król Kazimierz Jagiellończyk.W związku z tym, że uroczystość nadania imienia liceum odbyła sięniedawno, konieczna okazała się popularyzacja postaci patrona szkoły.
KONKURS SZKOLNYKRÓL KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK – ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ I JEGO EPOKA”
Konkurs jest adresowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem im. Kazimierza Jagiellończyka. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy zgłoszą swój akces do nauczycieli. Głównymi celami konkursu są:
 • poznanie życia, dokonań i działalności Kazimierza Jagiellończyka;
 • pogłębienie wiadomości na temat schyłku epoki średniowiecza w Polsce;
 • rozwijanie umiejętności oceniania różnorodnych przekazów historycznych oraz oceniania postaci historycznych;
 • rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i narodowych;
 • rozwijanie zainteresowanie historią regionalną i loknalną;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel historii Andrzej Kurpiewski. Konkurs przeprowadzi komisja w składzie: Andrzej Kurpiewski – przewodniczący, Tomasz Ostrowski – członek, Wojciech Wyszomirski – członek. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach.
      W etapie pierwszym odbędą się eliminacje pisemne polegające na rozwiązaniu testu dotyczącego życia, działalności i epoki Kazimierza Jagiellończyka.
       Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych dziesięciu uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów podczas eliminacji. Etap drugi będzie miał formę ustną. Finaliści będą odpowiadali na pytania wybrane losowo z zestawu konkursowego. Odpowiedzi uczniów w tym etapie będzie oceniała komisja konkursowa. Zwycięzcą konkursu zostanie ten, kto za swoje odpowiedzi uzyska najwyższą ocenę. Dla trzech najlepszych uczniów ufundowane są nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

      Eliminacje pisemne konkursu odbędą się w miesiącu marcu co najmniej na tydzień przed kulminacyjnymi uroczystościami „Dni Samorządności” organizowanych przez samorząd uczniowski Liceum Ogólnokształcącego. Finał konkursu odbędzie się podczas głównych uroczystości związanych z „Dniami Samorządności”.Eliminacje pisemne konkursu na temat „Kazimierz Jagiellończyk – życie i działalność”
 1. Podaj datę urodzin Kazimierza Jagiellończyka.
  1. 29 listopad 1427
  2. 30 październik 1430
  3. 23 styczeń 1411
  4. 15 sierpień 1453
 2. Kazimierz Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim w roku:
  1. 1435
  2. 1440
  3. 1505
  4. 1444
 3. Bratem Kazimierza Jagiellończyka był:
  1. Jan Olbracht
  2. Władysław Warneńczyk
  3. Kazimierz
  4. Jerzy z Podiebradu
 4. Wojna trzynastoletnia toczyła się pomiędzy:
  1. Polską i Litwą
  2. Polska i Czechami
  3. Polską i Zakonem Krzyżackim
  4. Litwą i Czechami 00
 5. Kazimierz Jagiellończyk został koronowany na króla Polski w roku:
  1. 1430
  2. 1438
  3. 1446
  4. 1454
 6. W jakim mieście urodził się Kazimierz Jagiellończyk?
  1. w Wilnie
  2. w Krakowie
  3. w Grodnie
  4. w Warszawie
 7. Wymień dwa państwa, w których panowali Jagiellonowie w czasach Kazimierza Jagiellończyka.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Przywileje cerkwicko – nieszawskie nadane zostały przez króla Kazimierza Jagiellończyka
  1. mieszczaństwu
  2. chłopstwu
  3. szlachcie
  4. całej ludności Korony Polskiej
 9. Elżbieta Rakuszanka była dla Kazimierza Jagiellończyka
  1. siostrą
  2. matką
  3. żoną
  4. kuzynką

 1. Wymień trzy najważniejsze postanowienia pokoju toruńskiego z 1466 roku.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 2. „Matką Królów” nazywano
  1. Jadwigę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !