Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test teoretyczny z wychowania fizycznego.

Data dodania: 2004-05-27 08:00:00
Test służy sprawdzeniu wiadomości uczniów z zakresu omawianych działów programowych.

TEST TEORETYCZNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Czas trwania testu- 10 min

Tylko jedna odp. jest prawidłowa za którą uczeń otrzymuje 2 pkt.

Celująca - 56 - 60 pkt

Bardzo dobra - 48 – 55 pkt

Dobra - 40 – 47 pkt

Dostateczna - 30 – 39 pkt

Dopuszczajaca - 20 – 29 pkt

Niedostateczna 20 pkt

Objaśnienia : PR – piłka ręczna , PK – piłka koszykowa , PS – piłka siatkowa ,

PN - piłka nożna.

Nazwisko i imię

Klasa

Data

TEST PODSTAWOWY

I. Podaj właściwe wymiary boisk podanych niżej gier zespołowych i tenisa (w metrach)

PR

PK

PS

PN

TENIS

A/ 9 x 18

A/ 28 x 15

A/ 10 x 20

A/ 10 x 20

A/ 20 x 10

B/ 38 x 10

B/ 27 x 13

B/ 9 x 18

B/ 150 x 45

B/ 23 x 8

C/ 40 x 20

C/ 40 x 20

C/ 15 x 30

C/ 140 x 70

C/ 23,77 x 8,23

D/ 42 x 40

D/ 24 x 12

D/ 7 x 14

D/ 90-120x45-90

D/ 20 x 30

II. Podaj czas gry w podanych niżej grach zespołowych i tenisie (w minutach i dla seniorów)

PR

PK

PS

PN

TENIS

A/ 2 x 25

A/ 2 x 20

A/ 3 x 15

A/ 4 x 10

A/ 3 x 15

B/ 2 x 30

B/ 4 10

B/ 5 x 10

B/ 2 x 45

B/ 3 x 20

C/ 2 x 20

C/ 2 x 10

C/ do 3 wygr.set

C/ 2 x 30

C/ 3 x 10

D/ 2 x 40

D/ 4 x 11

D/ 4 x 10

D/ 2 x 40

D/ do 2-3 wygr.set

III. Ilu zawodników gra na boisku w jednej drużynie w podanych niżej grach zespołowych

PR

PK

PS

PN

Hokej na lodzie

A/ 5

A/ 4

A/ 4

A/ 10

A/ 4

B/ 6

B/ 5

B/ 5

B/ 11

B/ 5

C/ 8

C/ 7

C/ 6

C/ 9

C/ 7

D/ 7

D/ 6

D/ 7

D/ 12

D/ 6

IV. Które linie na boisku są charakterystyczne dla niżej podanych gier zespołowych

PR

PK

PS

PN

Hokej na lodzie

A/ linia ataku

A/ linia 6,25

A/ linia 18 m

A/ linia 10 m

A/ linia ataku

B/ linia 7 m

B/ linia 9 m

B/ linia ataku

B/ linia 11 m

B/ linia niebieska

C/ linia 6,25

C/ linia 3 m

C/ linia środkowa

C/ linia 6,25

C/ linia boczna

D/ linia serwisowa

D/ linia 6 m

D/ Linia 7

D/ linia 15 m

D/ linia bramkowa

V. Podaj trzy podstawowe cechy motoryczne charakteryzujące poziom sprawności człowieka:

1. a/ gibkość, b/ szybkość, c/ skoczność

2. a/ wytrzymałość b/ gimnastyczność c/ zwinność

3. a/ koordynacja b/ ambicja c/ siła

(zakreślić w każdym szeregu jedną właściwą celną)

VI. Czy tętno to:

A/ ilość krwi przetoczonej przez minutę

B/ ilość uderzeń serca na 30 sek

C/ liczba skurczów serca na minutę

D/ jedna z żył w organizmie człowieka

VII. w jakich granicach waha się tętno u zdrowego człowieka w spoczynku:

A/ 40 – 100; B/ 60 – 80; C/ 90 – 120; D/ 100 – 140

VIII. Przy pomocy jakiego sprawdzianu możesz na lekcjach wf określić swój poziom:

1. Wytrzymałość: a/ bieg na 20 m; b/ bieg na 60 m

c/ bieg na 1000 m: d/ bieg na 110 m przez płotki

2. Siły: a/ skok w dal; b/ stanie na rękach

c/...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !