Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Tworzenie prezentacji multimedialnej w PowerPoincie

Data dodania: 2007-05-13 09:45:09
Swoją wiedzę i wypracowane w ciągu kilkunastu lat praktyki metody pracy starałem się przekazać nauczycielom stażystom i kontraktowym, którzy odbywają staż na nauczycieli mianowanych. Przeprowadziłem dla nich cykl lekcji z informatyki celem, których było pokazanie metod pracy z dziećmi na tym przedmiocie, sposobów wykorzystania oprogramowania komputerowego oraz zachęcenie ich do korzystania z szeroko pojętej technologii informacyjnej w swojej pracy dydaktycznej.

Scenariusz lekcji otwartej z informatyki
dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnej
w PowerPoincie.

1. Cele lekcji:

a) wiadomości:
- poznanie pojęć: slajd, prezentacja,
- przypomnienie wiadomości dotyczących formatowania tekstu,
- przypomnienie podstawowych wiadomości nt. osadzania elementów i obiektów graficznych,
- poznanie sposobu tworzenia prezentacji multimedialnych oraz podst. funkcji aplikacji PowerPoint

b) umiejętności:
- umiejętność przygotowania prezentacji multimedialne,
- doskonalenie umiejętności formatowania tekstu i osadzania elementów graficznych,
- umiejętność pracy w Internecie oraz wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarek internetowych

2. Formy pracy: praca indywidualna ucznia przy komputerze.

3. Metody pracy: pokaz, wykład, pogadanka, praca ucznia z komputerem.

4. Przebieg lekcji:

a) czynności wstępne

b) pogadanka wstępna:pojęcia wstępne: przeźrocza, prezentacja, slajd,
- porównanie dawnych form prezentacji z formami multimedialnymi,
- wyszukiwanie zalet i wad poszczególnych form prezentacji,
- omówienie programu PowerPoint – jego f-cji i możliwości,
- omówienie narzędzi i sposobów prezentacji w aplikacji PowerPoint,
- powtórzenie z zakresu edytora tekstu: formatowanie tekstu,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !