Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zestaw kartkówek dla klasy I gimnazjum

Data dodania: 2004-04-18 14:00:00
Przygotowany zestaw kartkówek dla działu «Wyrażenia algebraiczne» dla pierwszej klasy gimnazjum.Wyrażenia algebraiczne - klasa I gimnazjum
ZESTAW KARTKÓWEK


KARTKÓWKA 1

GRUPA I

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) postać liczby parzystej
b) dwie kolejne liczby naturalne
c) liczbę o 5 mniejszą od x
d) liczbę 7 razy większą od m
e) sumę liczb a i 3
f) sześcian liczby m
g) iloraz liczb m i y
h) liczbę o 12% mniejszą od x
i) sumę dwóch kolejnych liczb nieparzystych


GRUPA II

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) postać liczby nieparzystej
b) trzy kolejne liczby naturalne
c) liczbę 3 razy większą od a
d) liczbę o 9 mniejszą od m
e) dwukrotność liczby x
f) iloczyn liczb 6 i x
g) różnicę liczb a i b
h) liczbę o 27% większą od x
i) sumę dwóch kolejnych liczb parzystych
KARTKÓWKA 2

GRUPA I
Zad.1
Podaj definicję wyrażenia algebraicznego
Zad.2
Podaj przykład jednomianu
Zad.3
Uporządkuj jednomian
a) am2a3abm =
b) x3xx =
c) (6xy)(-3x)yy =


GRUPA II
Zad.1
Podaj definicję jednomianu
Zad.2
Napisz przykład wyrażenia algebraicznego.
Zad.3
Uporządkuj jednomian:
a) 3x3y2x =
b) (2m)(1/4m)(-6m) =
c) xxx(3x)2x =

KARTKÓWKA 3

GRUPA I
Zad.1
Odczytaj wyrażenie algebraiczne
a) a – 7
b) 2 (a + b )
Zad. 2
Uporządkuj jednomian:
a) 2a3b4ab =
b) (5x)(5x)(-3y)(-3y) =
c) jajo =
Zad. 3
Wykonaj redukcję :
a) a +3a+ 2b –6a +7b +4a =
b) 12ax – x +a – 10ax +3x – 5a =
c) x + 2xy –3x + 7x –5xy =

GRUPA II
Zad. 1

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !