Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Badanie wyników dla uczniów klasy I z przedmiotu sztuka.

Data dodania: 2006-02-09 16:00:00
Proponuję państwu sprawdzian — Badanie wyników dla uczniów klasy pierwszej z przedmiotu sztuka. Sprawdzian przygotowany jest wg następujących standardów: Uczeń:
-Wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury
-Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury
-Analizuje, porównuje, porządkuje i syntezuje informacje zawarte w tekstach kultury
SPRAWDZIAN opracowany i przeprowadzony przez nauczycielkę sztuki ( muzyka i plastyka) Katarzynę ADAMEK w GIMNAZJUM NR 1 W Mysłowicach
.................. ..........
imię i nazwisko klasa
BADANIE WYNIKÓW DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ Z PRZEDMIOTU SZTUKA ( MUZYKA)

I. Przeczytaj poniższy tekst i na podstawie jego treści odpowiedz na pytania od 1 do 5.

„W roku 313 w Mediolanie cesarz rzymski Konstantyn Wielki ogłosił rozporządzenie, czyli edykt przyznający chrześcijanom wolność wyznawania swej religii. Chrześcijaństwo powiększające szybko rzesze swoich wiernych, umęczone wielowiekowymi prześladowaniami, mogło wreszcie swobodnie budować swoje świątynie i rozszerzać wiarę w Chrystusa w całej Europie. Jak wszyscy wiemy, ważną rolę w nabożeństwach kościelnych odgrywa muzyka. W większości kościołów znajdują się organy, istnieje chór, bo na każdym nabożeństwie śpiewem chwali się Chrystusa. Tak było od zarania chrześcijaństwa, tak jest i teraz. Kościoły, katedry i klasztory były ośrodkami nauki i sztuki, a zwłaszcza kultury muzycznej. Każdy kościół miał swojego organistę grającego na nabożeństwach i prowadzącego chór. Dawniej muzyk kościelny zwany kantorem prowadził szkołę chóralną i często sam komponował. Początkowo w kościołach wykonywano na mszach muzykę skomponowaną przez organistę i jego poprzedników dokonując jej doboru według własnego uznania. Papież Grzegorz Wielki w latach 590-604 polecił dokonać ostatecznego wyboru utworów wykonywanych na nabożeństwach wszystkich świąt (czyli na każdą niedzielę) i zebrać je w tzw. Antyfonarz. Zbiór ten obowiązuje do dziś i nazywany jest CHORAŁEM GREGORIAŃSAKIM...”
(Zeszyt muzyczny I Gimnazjum, Eugeniusz Wachowiak)

1.Kto, kiedy i w jakim celu ogłosił EDYKT MEDIOLAŃSKI?
.........................................................................

2. Wymień główne ośrodki kultury muzycznej?
.........................................................................

3. Kto to jest kantor i jakie były jego zadania?
...............................................................................................................

4.Czego i kiedy poleca dokonać...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !