Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Data dodania: 2007-05-07 07:59:27
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach, szkoły prowadzą wśród uczniów działania nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego. Uczniowie zdobywają wiadomości z zakresu przepisów i praktycznych umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa.
W naszym powiecie podsumowaniem prowadzonych przez szkoły działań jest Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów klas III.
REGULAMIN TURNIEJU O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO
 1. Konkurs ma charakter powiatowy i przeznaczony jest dla uczniów klas III.
 2. Cele konkursu:
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków;
  • Wyrabianie nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego;
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły i ze szkoły;
  • Rozbudzanie zainteresowań związanych z najbliższym środowiskiem ucznia;
  • Utrwalenie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu edukacji komunikacyjnej;
  • Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym środowisku;
 3. W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły.
 4. Uczestnicy rozwiązują pisemne zadania.
 5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie punktacji za poprawność udzielonych odpowiedzi.
 6. Przewidziane nagrody w konkursie to dyplomy i nagrody rzeczowe.
I. ZADANIA KONKURSOWE
 1. Każdy uczestnik turnieju otrzymuje test z pytaniami, przygotowane przez Sekcję Ruchu Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji.
 2. Uczestnicy w dalszym etapie rozwiązują zadania zespołowe.
1. Napisz lub wybierz prawidłową odpowiedź.

I. Aby jechać rowerem wieloosobowym (np. tandemem) oraz przewozić na rowerze inną osobę, trzeba mieć ukończone:
 1. 12 lat
 2. 15 lat
 3. 17 lat
(1p.)

II. Podaj 4 warunki, które musisz spełnić, abyś mógł otrzymać kartę rowerową:
 1. .............................................................................................................
 2. .............................................................................................................
 3. .............................................................................................................
 4. .............................................................................................................
(4p.)

III. Wymień ruchome elementy roweru, za pomocą których można dopasować rower do wzrostu rowerzysty:
 1. .............................................................................................................
 2. .............................................................................................................
(2p.)

IV. Może się...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !