Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs ekologiczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Data dodania: 2006-06-01 11:40:16
Proponowany konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Zakres programowy obejmuje ekologie oraz ochrone środowiska i przyrody. Nadrzednymi celami konkursu są: pogłębienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów, wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Opracowała: Beata Buthenhof - Moszara

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

ZAKRES PROGRAMOWY: Ekologia oraz ochrona środowiska i przyrody.

CELE KONKURSU:
v pogłębianie wiedzy ekologicznej
v kształtowanie postaw proekologicznych
v rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów
v wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji

Etapy:
1. Wyłonienie spośród uczniów klas IV - VI dzieci chętnych do wzięcia udziału w konkursie
2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami ekologicznymi
3. Podanie literatury.
4. Właściwy konkurs ekologiczny.
5. Zapoznanie uczniów z wynikami oraz rozdanie dyplomów.


KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ


v Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 60 minut.

v zakreśl prawidłowe odpowiedzi; w przypadku pomyłki napisz obok błędnej odpowiedzi "błąd" i zaznacz nową odpowiedź

v w każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź

v POWODZENIA!

1. Nazwa EKOLOGIA stosowana jest do określenia:

a. zależności tylko pomiędzy roślinami
b. zależności tylko pomiędzy zwierzętami
c. sposobów ochrony środowiska
d. zależności pomiędzy żywymi organizmami a środowiskiem ich życia

2. Las, łąka, jezioro jako całość, przez ekologów nazywane są:

a. biocenozą
b. biotopem
c. ekosystemem
d. producentem

3. Dzień Ziemi obchodzimy:

a. 22 kwietnia
b. 22 lipca
c. 22 czerwca
d. 1 września

4. Ożywiona część ekosystemu to:

a. biotop
b. biocenoza
c. tylko producenci
d. tylko konsumenci
5. Zaznacz właściwy przykład populacji:

a. wszystkie rośliny rosnące w Puszczy Kampinoskiej
b. wszystkie zwierzęta żyjące w Puszczy Kampinoskiej
c. wszystkie Konwalie majowe rosnące w Puszczy Kampinoskiej
d. wszystkie żywe organizmy z Puszczy Kampinoskiej

6. Ogniwo łańcucha pokarmowego, posiadające chlorofil, mogące przeprowadzać fotosyntezę nazywa się:

a. konsument I rzędu
b. producent
c. konsument II rzędu
d. reducent

7. Podaj przykład łańcucha pokarmowego występującego w lesie, uwzględnij: producenta, konsumentów I rz.,II rz., i reducentów.


8. W którym z wymienionych ekosystemów nie ma producentów?

a. głębokie jezioro
b. ciemny bór sosnowy
c. jaskinia
d. podmokła łąka

9. Zaznacz prawidłową odpowiedź, dotyczącą ochrony gatunkowej gadów:
W Polsce ochroną prawną objęte są :

a. wszystkie węże i żółw błotny
b. wszystkie jaszczurki i węże
c. wszystkie gady z wyjątkiem żmii zygzakowatej ( bo jest jadowita)
d. wszystkie gady

10. Spośród wymienionych drzew podkreśl 3, które są najmniej odporne na działanie kwaśnych deszczy:

buk, brzoza, świerk, sosna, dąb, jodła

11. Co oznacza pochodzące z języka angielskiego słowo " recykling"?

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !