Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pole magnetyczne magnesu stałego i Ziemi.

Data dodania: 2005-04-27 12:00:00
Scenariusz lekcji z fizyki.Temat: Pole magnetyczne magnesu stałego i Ziemi.Cele operacyjne:

Uczeń wie:
-że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne,
-że magnesy mają dwa bieguny magnetyczne i jak oddziałują ze sobą,
-jak magnes oddziałuje na różne przedmioty,
-że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem,
-co to jest pole magnetyczne,
-co to jest ferromagnetyk, i jak jest zbudowany,
-jaki kształt mają linie pola magnetycznego utworzone przez magnes trwały.

Uczeń rozumie:
-na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka,
-jak ustawia się igła magnetyczna kompasu,
-dlaczego każda część podzielonego magnesu jest magnesem,
-jaki jest wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe.

Uczeń potrafi:
-zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych,
-wykorzystać igłę magnetyczną do oznaczenia biegunowości pola magnetycznego,
-przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu.
-zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem pola magnetycznego.

Cele wychowawcze:
-kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji indywidualnie i grupowo
-kształcenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń, opisywania ich i wyciągania z nich wniosków
-kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy fizycznej w życiu codziennym.

Metody:
-pogadanka,
-doświadczenia uczniowskie,
-pokaz,
-burza mózgów
-obserwacja.

Forma pracy:
-praca w grupach,
-praca z całą klasą.

Środki dydaktyczne:
-igły magnetyczne, magnesy sztabkowe i w kształcie podkowy, magnes sztabkowy przełamany na pół, szklane płytki, opiłki żelaza, kompas, różne przedmioty (drut aluminiowy, stalowy, miedziany itp. ), gwoździe, szpilki, rysunki.

PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna:
Czynności organizacyjne.
1.Wprowadzenie do nowego rozdziału:
-pogadanka na temat występowania magnesów w życiu
codziennym człowieka.
2.Podanie tematu i celów lekcji.
Część realizacyjna:
1....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !