Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test historyczny - Polska w średniowiecznej Europie

Data dodania: 2006-06-15 13:00:00
Polska w średniowiecznej Europie — test z historii dla klasy V szkoły podstawowej opracowany na podstawie podręcznika"Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja" Grzegorza Wojciechowskiego.

Polska w średniowiecznej Europie – test dla kl. 5.

 
1.        Imperium Rzymskie zostało podzielone w roku:
a.        195
b.       295
c.        395
d.       495
 
2.        Uzupełnij odpowiednio:
Cesarstwo Rzymskie podzielone zostało na dwie części – Cesarstwo ……………… ze stolicą w …………………, które upadło w roku ……… i Cesarstwo ……………………… ze stolicą w …………………………, które przetrwało jeszcze prawie tysiąc lat, bo aż do roku ………….
 
3.        Osoba zajmująca się szerzeniem wiary chrześcijańskiej to:
a.        Poganin
b.       Papież
c.        Heretyk
d.       Misjonarz
 
4.        Połącz odpowiednio:
Islam                               Tora
Chrześcijaństwo            Biblia
Judaizm                           Koran
 
5.        Świątynia muzułmańska to:
a.        Cerkiew
b.       Kościół
c.        Meczet
 
6.        W 622 r. prorok Mahomet uciekł z :
a.        Medyny do Mekki
b.       Medyny do Madrytu
c.        Madrytu do Mekki
d.       Mekki do Medyny
 
7.        Mieszko I przyjął chrzest w roku:
a.        699
b.       966
c.        996
d.       1025
 
8.        Na zjazd w Gnieźnie przybył cesarz niemiecki:
a.        Otto II
b.       Fryderyk III
c.        Henryk V
d.       Otton III
 
9.        Połącz odpowiednio władcę z właściwym wydarzeniem:
Władysław Jagiełło                          unia w Krewie
Kazimierz Wielki                               pierwsza koronacja królewska                     

Władysław Łokietek                        założenie Akademii Krakowskiej
Bolesław Chrobry                             zjednoczenie kraju
  bitwa pod Grunwaldem
 
10.     Który z wymienionych poniżej władców polskich założył nasze miasto?
a.        Kazimierz Odnowiciel
b.       Władysław Jagiełło
c.        Kazimierz Wielki
d.       Władysław Łokietek
 
11.     Na zjeździe w Gnieźnie ustanowione zostało arcybiskupstwo (metropolia) w:
a.        Krakowie
b.       Warszawie
c.        Wrocławiu
d.       Gnieźnie
 
12.     Pierwsza w dziejach Polski koronacja królewska odbyła się w roku:
a.        966
b.       1000
c.        1025
d.       1138
 
13.     Zgodnie z ostatnią wolą Bolesława Krzywoustego pierwszym seniorem został:
a.        Bolesław Kędzierzawy
b.       Mieszko Stary
c.        Władysław II
d.       Konrad Mazowiecki
 
14.     Bitwa pod Płowcami była za panowania:
a.        Władysława Jagiełły
b.       Kazimierza Wielkiego
c.        Bolesława Chrobrego
d.       Władysława Łokietka


15.     Władysław Łokietek koronował się na króla Polski w roku:
a.        1025
b.       1138
c.        1295
d.       1320
 
16.     Najstarszy polski uniwersytet to:
a.        Uniwersytet Warszawski
b.       Uniwersytet Wileński
c.        Uniwersytet Lwowski
d.       Akademia Krakowska

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !