Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zastosowanie korespondencji seryjnej w oparciu MS Word I MS Excell

Data dodania: 2008-01-25 08:59:55
Propozycja zajęć dydaktycznych z Technologii Informacyjnej zawierająca konspekt oraz instrukcje dla uczniów. Do przeprowadzenia lekcji potrzebne są również dyskietki dla uczniów zawierające plik z bazą danych oraz logo.
Przedmiot : Technologia informacyjna.

Temat : Wykorzystanie korespondencji seryjnej w praktycznych zastosowaniach.

Czas trwania : 45 min.

Poziom kształcenia : I klasa.

Liczebność grupy: 16 osób.

Cel ogólny : Nabycie umiejętności przygotowania seryjnych dokumentów z wykorzystaniem edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.

Cele operacyjne
uczeń potrafi :
 • pracować z instrukcją,
 • potrafi wskazać co najmniej dwa zastosowania praktyczne, korespondencji seryjnej w pracy lub w życiu codziennym,
 • obsłużyć narzędzie korespondencja seryjna na podstawowym poziomie,
 • dokonywać przypisania określonych treści do wyselekcjonowanych danych.
Metody : Pogadanka, elementy wykładu, praktyczna.

Formy pracy : Jednostkowa.

Środki dydaktyczne : sprzęt komputerowy, oprogramowanie, tablica, karty pracy dla uczniów, dyskietki z przygotowanymi plikami pomocniczymi, mini-test.

Przebieg lekcji:
 1. Czynności organizacyjne.
 2. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
 3. Omówienie mechanizmu korespondencji seryjnej.
 4. Rozdanie uczniom dyskietek oraz kart pracy i omówienie sposobu pracy z kartami.
 5. Uczniowie wykonują ćwiczenia umieszczone na rozdanych kartach pracy.

  W trakcie pracy uczniów nauczyciel służy radą i pomocą.
  Uczniowie, którzy pracują w dobrym tempie otrzymują zadanie dodatkowe.
 6. Rozdanie i objaśnienie sposobu wypełniania mini-testu.
 7. Uczniowie rozwiązują mini-test.
 8. Podsumowanie oraz wskazówki na przyszłość.
Uczniowie, którzy wykazali się najefektywniejszą pracą otrzymują plusy za aktywność.

Karta pracy ucznia – Korespondencja seryjna

Przeczytaj uważnie i dokładnie wykonuj polecenia!

      Jesteś pracownikiem INWESTMENT COMPANY SA. Twoim zadaniem jest rozesłanie zawiadomienia o spotkaniu pracowników firmy. Treść zawiadomienia jest jednakowa dla wszystkich, jednak każdą kopertę trzeba inaczej zaadresować. W tym celu wykorzystasz bazę pracowników wykonaną w arkuszu MS Excel oraz narzędzie "korespondencja seryjna" dostępne w MS Word.

Wykonuj kolejno polecenia:
 1. Zaloguj się na swoje konto, stwórz na pulpicie katalog grudzień i przekopiuj do niego z otrzymanej od nauczyciela dyskietki pliki wykaz pracowników.xls oraz logo.jpg. W tym katalogu zapisuj stworzone przez siebie pliki.
 2. Stwórz nowy dokument Word’a i zapisz go pod nazwą zawiad12_projekt - to będzie dokument główny korespondencji seryjnej .
 3. Następnie wybierz polecenie korespondencja seryjna (narzędzia-> listy i dokumenty wysyłkowe-> korespondencja seryjna). W tym samym menu wybierz polecenie Pokaż pasek korespondencji seryjnej , o ile nie jest...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !