Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Animacje w programie Logo Komeniusz

Data dodania: 2008-02-25 08:57:02
Chciałabym zaproponować Państwu konspekt do realizacji na zajęciach informatyki w gimnazjum podsumowyjących pracę z programem Logo Komeniusz. Cieszy się on zainteresowaniem uczniów, stąd warto podzielić się pomysłem. Scenariusz zajęć z informatyki : Uczeń nauczycielem komputera - Język Logo

Temat szczegółowy : Animacje w programie Logo Komeniusz

Założenia wstępne:

Zajęcia te planuję przeprowadzić na 1 godzinie lekcyjnej jako podsumowanie działu dotyczącego języka Logo. Zajęcia powinny odbyć się w drugim roku nauki informatyki w gimnazjum. Uczniowie potrafią już definiować procedury rekurencyjne, tworzyć żółwie o różnych postaciach. Chętnie wykonują polecenia dotyczące tworzenia własnej animacji.

Cel główny:
Utrwalenie wiadomości dotyczących definiowania procedur w Logo.

Cele szczegółowe:
  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących procedur rekurencyjnych,
  • utrwalenie umiejętności analizowania algorytmów,
  • rozwijanie umiejętności pracy z różnymi aplikacjami.
Metody nauczania:
  • metoda werbalna: podająca
  • metoda oglądowa: pokaz
  • ćwiczenia praktyczne
Formy pracy:
  • indywidualna
  • zbiorowa
Środki dydaktyczne:
  • Karty pracy dla każdego ucznia z przebiegiem ćwiczeń ułatwiającymi prawidłowe zdefiniowanie procedur i wykonanie zadań.
Przebieg lekcji:
Lekcję rozpoczynam przypomnieniem definicji procedury rekurencyjnej i podaniem przykładu. Omawiam przebieg lekcji, pokazuję uczniom gotową wykonaną przeze mnie animację.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !